Meer informatie over Kundalini:

Wat anderen zeggen over Kundalini:

Kundalini Awakening 1

Nieuwe data voor de opleiding nog niet bekend

Mail bij interesse naar info@israna.nl

Kundalini awakening 1 en 2

In de eerste twee weekenden van Kundalini awakening met geleide gechannelde meditaties:

  • Leer je de eerste stappen in het opwekken van het prachtige spirituele Kundalini licht.
  • Kan je deze energie concreet en krachtig ervaren.
  • Begint vanzelf een proces van reiniging.
  • Wordt je spirituele vibratie verhoogd.
  • Kan je glimpen krijgen van de verlichte staat van een ontwaakte Kundalini.

In deze eerste twee weekenden van de opleiding Kundalini awakening leer je de basis van dit bijzondere proces. Je opent je voor meer licht en balans in je leven en brengt je bewustzijn naar een hoger plan.

Bij alle spiritueel ontwaken wordt de kundalini energie opgewekt. Omgekeerd kun je door deze energie op te wekken je spirituele pad versnellen en hoge eenheidservaringen bereiken. Door te werken met kundalini krijg je beschikking over meer persoonlijke kracht en komt je dagelijks leven meer in balans. Je kunt zowel met kundalini werken om je aardse leven meer kwaliteit te geven als om hogere bewustzijnstoestanden te bereiken. In feite gaat dat hand en hand.

Kundalini is de mysterieuze energie waar yogi’s over spreken. Het is de slang die opgerold ligt in de stuit. Artsen gebruiken het symbool van de kundalini, het esculaapteken, meestal zonder te weten waar het werkelijk voor staat.
Kundalini is het reservoir van pure levensenergie die bij de meeste mensen slapend aanwezig is: de opgerolde slang in de stuit ligt te slapen. Wanneer je deze energie wekt ontstaat er een grote spirituele opening. Een volledig ontwaakte kundalini geeft de ervaring van verlichting, van eenheid met het universum.

Van geascendeerde meesters Phylos, Kuthumi en Saint Germain ontvingen wij een proces om kundalini energie in geleide meditaties (niet met fysieke oefeningen) op veilige, zachte wijze op te wekken.

Wij bieden als basis deze twee weekenden. Daarna kan je beslissen of je verder gaat met de volledige opleiding die in totaal uit 9 of 10 weekenden bestaat. Er is steeds een periode van ongeveer drie maanden tussen de weekenden in zodat de energie kan integreren en je thuis kunt oefenen met de meditaties.

In het eerste weekend brengen we je in contact met de kundalini energie en leer je de eerste stappen in het opwekken ervan. De energie van kundalini is zo krachtig dat ook deze eerste stappen al tot krachtige verlichtingservaringen kunnen leiden, zoals we bij onze cursisten hebben mogen meemaken. Wanneer deze energie eenmaal gewekt is, begint er vanzelf een proces van reiniging en het verhogen van je spirituele vibratie, waardoor je op de volgende stappen wordt voorbereid. Uiteindelijk vestigt het licht zich in je kruinchakra, wat ervaringen van enorme verruiming en verlichting geeft.Een misverstand is dat je door dergelijke ervaringen als het ware wegzweeft van je aardse leven. Integendeel, doordat je meer in aanraking komt met wie je werkelijk bent en het enorme potentieel van je bewustzijn zich begint te openen, zal je je in je aardse leven krachtiger, helderder, zekerder en effectiever voelen.

In het tweede weekend maken we de volgende stappen in het doen ontwaken van de kundalini energie. De meesters begeleiden je verder met het openen van de chakra's. We beginnen met het eerste chakra, de muladhara, en met de knoop die zich daar bevindt: de brahma granthi. Vervolgens gaan de verder met het tweede chakra, de svadhistana en het derde chakra, de manipura. In de slotmeditatie van Phylos ga je ervaren hoe het is als de muladhara en het kruinchakra, de sahasrara, samenvallen en zij één licht worden.
Daarnaast doen we meditaties die gericht zijn op de aanpassing en reiniging van het fysieke lichaam. We beginnen met meer bewustzijn te brengen in je fysieke lichaam. Vervolgens passen we het etherische lichaam aan en gebruiken we de kundalini energie voor reiniging en het verhogen van de vibratie van de cellen. Je kijkt welke aanpassingen van het fysieke lichaam nodig zijn voor de stroming van kundalini. In de tempel van Licht ontvang je de goddelijke stralen in de chakra's.

Naast meditaties waarin je de kundalini energie leert opwekken en ervaren, zullen we werken met datgene dat je belemmert om in je kracht te zijn, bijvoorbeeld overtuigingen over jezelf dat je zwak bent of dat je je klein moet maken en/of gevoelens van angst, boosheid en verdriet. Ook besteden wij aandacht aan het meer openen van je hart want kracht moet in verbinding zijn met liefde.

De meditaties zijn gechanneld. Ze worden doorgegeven door meesters Phylos en Saint Germain. Meditaties zullen worden afgewisseld met oefeningen, zingen en dansen/beweging. In al deze vormen is de transformerende goddelijke liefde aanwezig.