Meer informatie over de Healing Opleiding:

Wat anderen zeggen over de Healing Opleiding:

Programma onderdelen Healing Opleiding

Het kader
Ik werk vanuit twee kaders:

In de eerste plaats werk ik vanuit de informatie, vaardigheden en methodes die mij vanaf 1993 zijn aangereikt door mijn/onze gidsen en meesters. Zij hebben mij begeleid bij mijn eigen helingsproces en bij het uitvoeren van healings voor anderen.

In de tweede plaats maak ik gebruik van de theorie en vaardigheden van de Chinese geneeskunde en daarbinnen de Spring Forest Qigong. Deze laatste methode is ontwikkeld door Qigong meester Chunyi Lin. De Chinese geneeskunde geeft een positief en helder kader van waaruit je kunt werken aan heling van jezelf en bij healing voor een ander. De samenhang tussen de verschillende delen en systemen van je lichaam en de samenhang tussen emoties en fysieke klachten komen in dit systeem uitgebreid aan de orde, evenals andere oorzaken voor fysieke en emotionele problemen. Er zijn een groot aantal oefeningen die je kunt doen bij verschillende klachten.

Deze twee kaders zijn de laatste jaren bij mij versmolten tot één. Er zijn veel overeenkomsten tussen deze twee kaders. Daarnaast vullen ze elkaar op belangrijke punten aan.

Basisprincipes en uitgangspunten
Om een goede healing te kunnen geven zijn een aantal basisprincipes en uitgangspunten van essentieel belang. Hier besteden we zowel in de meditaties als bij het oefenen veel aandacht aan.

 1. Alles is energie
  Een boom, een rots, een rivier, een lichaam-alles is energie. Energie kan niet worden gecreëerd en niet worden vernietigd. Energie kan wel worden getransformeerd. Energie kan een hogere of lagere frequentie hebben. Een gewelddadige film heeft een lage frequentie, een liefdevolle film een hoge. Gevoelens als vreugde en liefde hebben een hoge frequentie, boosheid en verdriet een lage. Een ziek lichaam heeft een lage frequentie, een gezond lichaam een hoge. Het gaat er om de lagere energiefrequenties te leren omzetten in hogere.
 2. Liefde en compassie
  De basis voor iedere werkzame healing is jouw liefde en compassie voor jezelf en de ander. Liefde is de grootste helende kracht van het universum. Techniek is nuttig, maar zonder liefde kan je geen goede healing geven. Je leert je hart steeds verder te openen en jezelf en de ander met steeds meer liefde te zien en ervaren.
 3. Je openen voor het spirituele licht en voor de hogere frequenties
  Je leert je te openen om een zo zuiver en precies mogelijk kanaal voor het spirituele licht te worden. De bron van het spirituele licht is oneindig. Als je je hiervoor opent en het tijdens de healing door je heen laat stromen verlies je geen energie. Integendeel, jouw energie wordt juist gevoed en neemt ervan toe. Je leert jezelf te zien en ervaren als een ‘leeg kanaal’ waar de helende energie doorheen kan stromen. Hoe zuiverder je bent als kanaal, hoe krachtiger je healing zal zijn. In de loop van de opleiding leer je je af te stemmen op steeds hogere frequenties van dit licht.
 4. Contact met je meester, gids of engel
  Je leert de energie van je gids, meester of engel op een bewuster niveau kennen en ervaren. Je leert je meer over te geven aan deze energie en leiding. Hoe meer je met je lichtbegeleider werkt hoe makkelijker het is om deze stroom van energie en licht op te pikken en door je heen te laten stromen. Je kunt daarbij ook leren de informatie in woorden op te vangen en door te geven. Je ontwikkelt de belangrijke kwaliteiten van het je openen om te ontvangen, je laten leiden en vertrouwen.
 5. Concentratie en focus, het openen van je derde oog
  Je leert hoe je je concentratie en focus kunt vergroten. Tijdens de meeste cursusdagen ontvang  je een aanrakingen op je derde oog waardoor deze meer opent. Ook in meditaties en oefeningen leer je je derde oog meer te openen. Niet alleen je focus maar ook je helderziende, heldervoelende en helderwetende vermogens nemen daardoor toe. De innerlijke beelden en indrukken die je krijgt worden steeds helderder. Je leert verstoringen in het lichaam en energieveld van de ander te zien of te voelen.
 6. Vertrouwen en positieve verwachtingen
  Je leert positieve verwachtingen te hebben over het effect van de healing en je ontwikkelt vertrouwen in jezelf. De vibratie van dit vertrouwen straalt uit tijdens je healing en draagt sterk bij aan het succes ervan.
 7. Kracht in bescheidenheid
  Het is belangrijk om te beseffen dat je in wezen een ander niet kunt helen. Je kunt een zuiver kanaal worden om het hogere licht en de hogere helende frequenties door te geven. Of healing nu of in de toekomst plaatsvindt is aan de ander en aan het goddelijke. Je leert bescheiden te zijn en de ‘eer’ van het succes bij het goddelijke te laten. Uiteraard kan je wel blij zijn en meer vertrouwen krijgen door succesvolle healings.

De cliënt
Er zijn cliënten met een meer of minder gevoelig energiesysteem. Bij de minder gevoeligen is meer tijd en doorzettingsvermogen nodig voordat de cliënt iets gaat ervaren. Daarnaast is het ook nog eens zo dat de ene persoon nou eenmaal meer resoneert met jouw frequenties dan een ander. Verder speelt het vertrouwen van de cliënt in jou en in de healing een rol en de bereidheid van de cliënt verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen healing en proces.

Wat jij kunt doen is je uiterste best. Het succes is niet alleen het resultaat hiervan maar ook van deze cliëntfactoren en van de eerder genoemde hogere krachten van het universum.

Verschillende niveaus van healing
Om te weten wat je kunt doen, moet je eerst weten wat er aan de hand is op verschillende niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel.

Voor je eigen klachten gaan we dit onderzoeken in meditaties: je maakt contact met je ziel en van daaruit bekijken je de klacht van alle kanten. Je krijgt inzicht in de zielslessen die verbonden zijn met de klachten. Als je deze lessen leert kunnen de klachten makkelijker worden behandeld. Doe je dat niet dan zal je ziel blijven signaleren dat er iets veranderen moet.

Over het algemeen is healing makkelijker als een blokkade zich nog niet in het fysieke heeft vastgezet.

Voor de klachten van een ander leer je ook deze niveaus te onderscheiden onder andere door een goede afstemming met je gids, engel of meester op de ander.

Healing van jezelf
Voor de healing van jezelf bespreken we een aantal belangrijke methodes en vaardigheden. Voor een deel kan je deze ook weer aanwenden bij healing voor een ander.

Aan de orde komen onder andere:

 • Het gaan van een spirituele pad
 • Contact met je ziel, het hogere perspectief
 • Je openen om hulp te ontvangen
 • Regressie: terug in de tijd naar de oorzaken in dit leven en in vorige levens, oplossen van karma
 • Werken met licht, hogere frequenties
 • Werken met kleuren
 • Balans brengen in je energieveld en lichaam
 • Contact maken met jouw innerlijke healer
 • Werken met zachtheid voor jezelf en je innerlijk kind
 • Contact maken met je lichaam, visualiseren en instrueren
 • Emoties laten zijn en accepteren
 • Veranderen van emoties
 • Veranderen van je overtuigingen/herprogrammering
 • M.A.P., Medical Assistance Program, sessies houden met lichtwezens
 • Invloed van voeding.

Blokkades detecteren, een diagnose stellen
Je leert hoe je een voorgesprek met iemand kunt voeren en op die wijze informatie kunt krijgen.

Daarnaast leert je het energieveld en de verschillende lagen hierin te ervaren of te zien. Het kan ook zijn dat je het niet ervaart of ziet maar dat je het weet. Dat komt op hetzelfde neer. Je gaat ontdekken wat bij jou de ingang is voor het ontdekken van deze informatie.

Een healing uitvoeren
Uiteraard is dit een belangrijk kernpunt van de opleiding en gaan we hier veel mee oefenen. We oefenen met een aantal verschillende methodes en vaardigheden waaronder:

 • hands-on healing
 • healing op afstand
 • het versterken van iemands licht
 • het openen van blokkades
 • het afvoeren van overtollige energie
 • het toevoegen van licht, hogere frequenties
 • het in stroming brengen van de energiekanalen
 • het gebruik van de kracht van je gedachten
 • healing met sterrenlicht
 • het openen van het contact met de ziel
 • contact versterken met de aarde
 • het etherisch lichaam helen
 • complete reiniging

Behandeling van verschillende klachten en ziektes
Aan de orde komt een scala van emotionele en fysieke klachten en ziektes en hoe je deze kunt behandelen. Voorbeelden zijn: verkoudheid, griep, koorts, hoofdpijn, depressie, angst, stress, boosheid, problemen met ogen, oren, het gebit, diabetes, hoge bloeddruk, hersenbloeding, hartklachten, verslaving, rugklachten, slijtage, artritis, maag en darmproblemen en kanker.

Bekijk hier de praktische informatie van de Healing opleiding