Wijze van overdracht en opbouw

Je leert de energiecentra kennen door middel van geleide meditaties en visualisaties. Wij, de docenten, maken contact met de pure energie van een bepaald centrum en brengen deze energie met behulp van klanken in de ruimte. Jij resoneert daarmee, zodat ook bij jou dit centrum geactiveerd wordt. Begeleidende beelden en uitleg helpen je bij dit proces.

Er zijn meditaties waarin de energiecentra worden geactiveerd en meditaties ter ondersteuning van het proces. Voorbeelden van deze laatste soort zijn het helen van je innerlijke kind, de subpersoonlijkheidsreis en het werken aan een relatie als energie.

Tijdens de cursusbijeenkomsten begeleiden wij "live" de meditaties. Daarnaast ontvang je de meditaties op cd's zodat je thuis kan oefenen.

De volledige cursus bestaat uit 6 modules. Een module bestaat uit 1 cursusdag, schriftelijk cursusmateriaal, een cd-set met 12 meditaties en desgewenst begeleiding en ondersteuning per e-mail.

De cursusdagen zijn eens in de 4 tot 6 weken. We doen op deze dag 4 of 5 meditaties. Aangezien elke module uit 12 meditaties bestaat, betekent dit dat je de rest van de meditaties zelf thuis oefent.

Op de cursusbijeenkomsten zullen we vooral mediteren. Daarnaast beginnen we met bewegen, meestal swingen, om de fysieke stroming te bevorderen en doen we enkele oefeningen die het proces versterken. Na afloop van de meditaties is er gelegenheid om over je ervaringen te vertellen en om vragen te stellen.

Bekijk hier de praktische informatie van Awakening your Light Body