Zelf te bepalen bijdrage

Wij zijn voor een aantal van onze activiteiten (meditatiedagen en sessies door Froukje) overgegaan op een systeem van donaties of vrijwillige bijdrages. Dit geeft meer stroming en vrijheid. Een energie-uitwisseling is wel van belang.

Omdat dit systeem in het Westen weinig gebruikelijk is, willen we enige toelichting geven.

We stellen het op prijs wanneer je een passend bedrag doneert. Hoeveel je geeft kan je laten afhangen van jouw situatie en van wat een cursus(dag) of sessie je brengt. Hierbij kan je het ook vergelijken met wat in het algemeen door anderen voor vergelijkbare activiteiten gevraagd wordt of met wat jij over hebt en uitgeeft aan andere activiteiten. Het mooiste is om vanuit je hart te voelen wat je wilt geven.

Om administratieve redenen is het voor ons verreweg het handigst als je een bedrag overmaakt aan Israna. Desgewenst kan je echter ook een enveloppe aan ons geven. We moeten dit bedrag vanwege de belastingen wel koppelen aan je naam. Je kunt ook achteraf je bijdrage bepalen.

Enkele misverstanden over het systeem van donaties:
Soms hebben mensen het idee dat dit betekent dat het gratis is. Dit is niet het geval. Het gaat erom een passend bedrag te betalen.

Een ander misverstand is dat we dan geen geld nodig zouden hebben. Ook dit is niet waar. Wij wijden een groot deel van ons leven aan ons werk en hebben net zo goed als anderen geld nodig voor onze levensbehoeften en onze eigen deskundigheidsbevordering.

Richtbedragen
De richtbedragen zijn ontstaan omdat veel mensen zich ongemakkelijk voelen bij een geheel zelf te bepalen bedrag. Het richtbedrag voor een cursusdag is € 110 voor een fysieke live sessie € 110 en voor een afstand healing €60.

Het nadeel van richtbedragen is dat de meesten dan het richtbedrag betalen terwijl het mooiste is om vanuit je hart te voelen wat voor jou het juiste bedrag is.

Niet al onze activiteiten zijn op dit systeem gebaseerd. Voor de cursus Awakening your Light Body en Spring Forest Qigong modules 1 en 2 hebben wij overeenkomsten met de ontwikkelaars van deze cursussen. De opleiding Healing vanuit het universele licht leidt op tot een vak en staat ook los van dit systeem.