Filling in the Frequencies - Invullen van de Frequenties

De cursus Filling in the Frequencies is een van de vervolgmogelijkheden na de Awakening your Light Body en bestaat evenals de Awakening your Light Body uit zes modules met bij iedere module12 meditaties.

Orin en DaBen: "We think you will find the frequencies absolutely wonderful and delightful to play with."

Door het doen ontwaken van je Light Body is je stralendheid enorm toegenomen. In de cursus “Invullen van de Frequenties” ga je je stralendheid verder vergroten. Je leert hoe je je stralendheid kunt gebruiken voor veranderingen in je dagelijks leven, voor je spirituele groei en voor het vergroten van de stroming en flexibiliteit van je mentale en emotionele lichamen.

In de cursus leer je frequenties van licht kennen die de Light Body cocon vullen. Als je hiermee werkt ontwikkel je zowel in de hogere regionen van het licht als in je dagelijks leven nieuwe kwaliteiten van bewustzijn. Verlichting komt voort uit het verruimen van je bewustzijn. Als je de frequenties invult, vul je die plaatsen in met bewustzijn waar je dat voorheen niet had.

Iedere keer dat je met de frequenties werkt, vergroot je je levensenergie. Je verheldert je innerlijke visie. Nieuwe gedachten en meer licht dringen door in elk gebied van je leven. Je opent je bewustzijn voor nieuwe, hogere manieren van denken en zijn. Je wordt uitgedaagd los te laten wat jij denkt dat mogelijk en onmogelijk is en je te openen voor een nieuwe visie over wie je bent en over je leven. Je opent je voor een veel grotere stroom van energie en verhoogt je vibratie. Je groei versnelt en je zult makkelijker met uitdagingen om kunnen gaan.

In de hogere ruimtes geeft meer bewustzijn je het vermogen om meer van de daar aanwezige patronen te ervaren, meer te visualiseren en je ervaring meer te volgen en te ontwikkelen.

Als je terug komt uit deze ruimtes zul je merken dat je ook in de dagelijkse werkelijkheid meer bewustzijn hebt ontwikkeld. Je kunt ontdekken dat je anders tegen bepaalde zaken aankijkt of dat je veel nieuwe aspecten ontdekt van een bepaald gebied waarmee je gewerkt hebt.

Alles op aarde bestaat uit frequenties van licht en energie. In de reizen van DaBen ga je dingen als energie vinden en hiermee werken als essentie, voordat ze vorm aannemen. Zo kun je omstandigheden, projecten en wat je maar wilt beïnvloeden, veranderen en creëren. Je vergroot je vermogen om die dingen te creëren die jou en anderen dienen. Je creëert gemakkelijker doordat je eerst werkt met energie voordat je actie onderneemt. Daarna krijg je inzichten over wat je kunt ondernemen om dat wat je als energie gevonden hebt, te creëren. Je laat strijd, moeite en zorgen los en doet alles op een lichte, vreugdevolle en effectieve manier.

In de reizen van Orin leer je op praktische wijze met je Light body te werken. Voorbeelden van deze reizen zijn: vertrouwen en overgave, stroming in je dag creëren, thema’s met licht veranderen, de “solaire batterijen” opladen en in de stroom blijven. Je werkt met de meesters en ontvangt hun lichttransmissies. In het hart van Shamballa werk je met het licht van het hogere doel en de hogere wil. Je leert hoe je de energieën van de spirituele zon in je leven kunt brengen en hoe je de kwaliteiten van spirituele wil, licht en liefde aan je wezen toe kunt voegen. Je leert meer over je verbinding met het Universeel Bewustzijn en de Hogere Wil zodat je creatieve ideeën kunt ontvangen en meer in de stroom kunt zijn. Je brengt je kruin meer in verbinding met je hart. Je maakt contact met andere zielen en je wordt als twee zonnen met een geliefde zodat je nog meer liefde aan je relatie toevoegt. Je reist naar het solaire licht en naar de vierde dimensie, naar de eenheid en naar het Al-Dat-Is.

Als je bekend bent met self-exciting, zul je merken dat de frequenties je helpen meer van self-exciting te ervaren. Als je met de frequenties werkt, voeg je meer en meer kwaliteiten van licht aan je bewustzijn toe. Deze kwaliteiten helpen je de staat van self-exciting langer vast te houden en langer achter elkaar in de stroom te blijven. Je kunt de frequenties invullen voor, tijdens of na het volgen van de self-exciting.

De Frequenties die DaBen in deze cursus heeft verwerkt zijn de frequenties van Visie, Precisie, Intensiteit, Helderheid, Harmonie en Schittering. Sinds enige tijd zijn ook de Frequenties van Transparantie beschikbaar gekomen, vooralsnog alleen in het Engels.

Overzicht van de 6 modules:

1. Frequenties van Visie
Met de vier frequenties van Visie leer je alles als energie te zien. Je vergroot je vermogen de energiecentra te observeren en te ervaren. Je leert te kiezen voor datgene dat je het verst brengt en dat het meest in de stroom is. Je krijgt gedetailleerde inzichten en je ziet de energie van onder andere planten en kristallen. Deze frequenties hebben een direct effect op de sluiers van illusie, ze veranderen de mist in helder zien. Je ziet meer wie je bent en waarom je hier bent.

In de reizen van Orin leer je om de light body energieën te gebruiken om meer in de stroom te blijven en met weerstand om te gaan. Je leert je meer over te geven en vertrouwen te hebben je leert hoe je een perfecte dag kunt creëren.

2. Frequenties van Precisie
Je leert om licht te brengen in mensen, projecten en situaties in je leven. Je brengt licht in je omgeving, in je fysieke lichaam en in je emotionele en mentale lichamen. Je ontwikkelt een kwaliteit van verfijning zodat je meer details kunt waarnemen en de resultaten kunt creëren die je wilt. Je vergroot je bewustzijn van licht. In de reizen van Orin open je het juweel in de lotus. Je reist naar het hart van de Spirituele Zon voor je verbinding met de Hogere Wil en voor het energetiseren van je hogere doel.

3. Frequenties van Intensiteit
De frequenties van Intensiteit vergroten het licht dat aanwezig is. Ze kunnen worden gebruikt voor het vergroten van je persoonlijke kracht, je vermogen te manifesteren en het ervaren van de light body energieën. Ze vergroten de stroom van levensenergie in je lichaam. Je kunt deze frequenties gebruiken om je ervaring van liefde, vreugde, geluk, compassie en welke kwaliteit van stralendheid dan ook, te intensiveren. In de Orinreizen werk je met de Verlichte Meesters om je spirituele groei en ontwaken te versterken, je hogere bewustzijn te doen ontwaken, anderen te helpen hun hogere doel te vinden, en je solaire batterijen op te laden.

4: Frequenties van Helderheid
De frequenties van helderheid vormen een initiatie naar een hoger niveau van licht. Je leert om licht toe te voegen aan alles om je heen en om je hogere zelf en bewustzijn als energie te ervaren. Je voegt kwaliteiten van licht toe aan diverse levensgebieden, waaronder het violette licht en het licht van de Hogere Wil. In een ceremonie van licht stem je je af op een hogere vibratie en verstevig je je verbinding met je ziel. Je werkt met het Solaire licht en met lichtwezens die jouw unieke lichtpatroon versterken, waardoor je je pad en doel helderder gaat zien.

5: Frequenties van Harmonie
De frequenties van harmonie brengen je naar de vierde dimensie, waardoor het voor je mogelijk wordt om met essentie-energie te werken. Vanuit deze essentie leer je vormen in je leven te brengen die meer licht bevatten. Je wordt je tegelijkertijd bewust van zowel de aardse als de hogere dimensies, waarbij je steeds vaker handelt vanuit een hoger bewustzijn. De frequenties van harmonie zijn diepgaande frequenties die je verbinden met het licht in jezelf en in alle wezens en dingen. Door met deze frequenties te werken kun je beperkingen loslaten en meer harmonie in alle onderdelen van je leven ervaren.

6: Frequenties van Schittering
De frequenties van schittering helpen je om alles gemakkelijker als energie te vinden. Hiermee verkrijg je duidelijker en helderder inzicht over welke acties je in je leven wilt ondernemen. Mensen en dingen die dit niveau van schittering niet kunnen dragen beginnen uit je leven te verdwijnen, terwijl datgene wat dit niveau van schittering wel kan vasthouden nog helderder en prachtiger wordt. De frequenties van schittering geven je een alsmaar expanderend gewaarzijn van licht en geven je het vermogen om licht te plaatsen in gebieden waar dit type licht niet eerder bestond. Je vermogen om in het licht te leven neemt toe.

Aangezien de frequenties op elkaar voortbouwen kun je de blokken alleen in deze volgorde volgen.