Self-Exciting

De cursus is één geheel, omdat de Self Exciting een opbouw heeft, waardoor je de dagen niet afzonderlijk kan volgen - tenzij je de Self-exciting al eens gedaan hebt natuurlijk.

Self-exciting is een van de vervolgcursussen na de cursus Awakening your Light Body. In de Awakening heb je je Light Body doen ontwaken. Je hebt een grotere mentale en emotionele stroming gecreëerd. De volgende stap is het verder "bouwen" aan je Light Body door het leren van de vaardigheden van self-exciting. Self-exciting is zowel een vaardigheid als een staat van zijn, waarop vele andere light body vaardigheden en bewustzijnstoestanden zijn gebaseerd.

Waarschijnlijk heb je deze staat van zijn al eens ervaren tijdens meditaties of in de natuur. Het is een toestand waarin alles werkt, stroomt en klopt. Het is een staat van zijn waarin al je acties, gedachten en alles wat je bent een bijdrage leveren aan je energiestroom en je er op dragen. Het is ook een staat waarin je opgewonden over het leven, geënergetiseerd en toegewijd bent en een staat waarin alles moeiteloos gaat, zonder strijd. Door de cursus kun je deze staat vaker ervaren en je dagelijks leven meer in deze stroom brengen.

In de staat van self-exciting is er geen zelfkritiek omdat je boven de polariteit uitstijgt. Je gedachten komen en gaan in een makkelijke stroom. Er is geen emotionele gehechtheid aan je gedachten. Ze zijn er gewoon. Er kan een ander tijdsbesef zijn, alsof de tijd snel en langzaam tegelijk gaat. Er is een gevoel van eenheid. Je kunt ervaren hoe jij in al het andere past. Je bent in de stroom.

Self-exciting opent de mogelijkheid te zijn zonder gedachten, je ware zelf te kennen voorbij gedachten en persoonlijkheid. Self-exciting maakt het makkelijker te leven als ziel op aarde. Je kunt meer en meer ervaren volledig in het nu te zijn, je vredig en kalm te voelen, emotioneel en mentaal te stromen, je fysiek goed te voelen, helder, vreugdevol en speels te zijn.

Je leert deze staat van zijn stapsgewijs kennen in 24 meditaties. Al deze meditaties zijn van DaBen.