Lichtdagen

Op de lichtdagen vieren we de verbinding met elkaar. Zowel huidige als oud cursisten, als nieuwe deelnemers zijn van harte welkom!

De dagen hebben telkens een thema. We leiden de meditaties over dit thema in verbinding met meesters en andere lichtwezens. Aan het eind van de dag maken we verbinding met andere lichtwerkers en laten we licht en liefde gaan naar die deelnemers die dat het meeste nodig hebben. Daarna laten we het uitgaan naar de wereld. De dagen zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur en worden gehouden op verschillende plaatsen in het land.

Lichtdag: Licht op je levensdoel - In het licht van Babaji | 4 september in Dalfsen

Iedereen is op deze aarde geïncarneerd met een bepaald plan over wat je in dit leven wilt bereiken en betekenen.

Je levensdoel bestaat in feite uit meerdere doelen en subdoelen en kan ook per periode in je leven verschillen. Wanneer je doel bijvoorbeeld nu is om kunst te maken, kan het zijn dat je als klein kind al aan het tekenen was, maar dat hoeft niet. Misschien is je interesse in kunst maken pas op latere leeftijd ontstaan omdat je eerder in je leven andere doelen had.

Je kunt je levensdoelen indelen in persoonlijke doelen en doelen van werelddienst. Voorbeelden van persoonlijke doelen zijn: overwinnen van angst, leren je te uiten, fysieke ballast oplossen. Voorbeelden van werelddienst zijn: brengen van schoonheid, healing, zachtheid, verfijning of wijsheid.

De manier waarop je deze doelen wilt invullen in je leven is meestal niet heel concreet ingevuld. Hierin heb je veel vrijheid om een vorm te kiezen die bij jou past. Wat bij je past kun je leren herkennen aan de vreugde of bevrediging die een activiteit jou geeft. Je kunt bijvoorbeeld schoonheid brengen door middel van kunst maar ook door je bezig te houden met schoonheid in de tuin of in je huis.

De specifieke uitingsvorm kan veranderen in de loop van je leven. In een bepaalde periode zal je misschien voelen dat je er bent voor je gezin, om daar jouw kwaliteiten tot uiting te brengen, in een andere periode zal je dat wellicht doen door middel van werk of in andere bezigheden.

Je kunt je in meer of mindere mate bewust zijn van je levensdoel. Op deze dag kijken we op verschillende niveaus naar je levensdoel, vanuit je persoonlijkheid, je ziel en het hogere plan voor de mensheid. Je kijkt naar de grote lijn en naar de uitwerkingen die bij jou passen. Vervolgens gaan we energie brengen in je levensdoel(en), wat de verdere manifestatie hiervan in je leven vergemakkelijkt. We stemmen daarbij af op de energieën die nu de aarde bereiken, zodat de uitingsvorm hiermee in harmonie is.

Bijdrage:
Je bepaalt zelf je bijdrage voor deelname aan de lichtdag (tenzij anders aangegeven). Het richtbedrag is €95 maar je kunt daar dus van afwijken. Om het aangereikte te kunnen blijven oefenen zullen (bij voldoende belangstelling) de meditaties achteraf als downloads of op CD’s te verkrijgen zijn. De kosten voor de downloads zijn €25, voor de CD’s € 30 plus verzendkosten.

Aanmelden:
Dit kan via het aanmeldformulier op de website. Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.

Afgelopen lichtdagen:

In het licht van Babaji - Creëren vanuit overgave aan het licht | 22 mei in Dalfsen

Het licht van Mahavatar Babaji straalt en werkt steeds krachtiger door ons heen. Op deze lichtdag kun jij je hiervoor openen en het gebruiken om je contact met je werkelijke zelf te verdiepen en om het leven te creëren zoals jij dat wilt vanuit dit contact. Uiteraard kun je ook contact maken met het licht van andere meesters en lichtwezens.

Creëren doe je altijd, of je wilt of niet. Datgene dat in jouw energieveld is, wordt door het universum gereflecteerd. In je energieveld draag je positief en negatief karma met je mee uit dit leven en uit vorige levens. Veelal zal jouw creatieproces onbewust verlopen en creëer je in je leven lang niet altijd wat jij wilt.
Als je contact maakt met dat wat achter het karma is, met jouw bron en van daaruit gaat creëren, kan je op bewuster wijze jouw wereld veranderen en meer en meer creëren wat je werkelijk wilt.

We beginnen op deze dag dan ook met het maken van contact met jouw bron, met jouw goddelijke kern, jouw zelf, jouw ziel. Van daaruit ga je kijken wat je werkelijk in je leven zou willen creëren. Dit zijn soms niet de wensen die vanuit je persoonlijkheid opkomen maar de diepere wensen voor dit leven van jouw ziel.

Daarnaast zullen we werken met datgene dat je belemmert om te creëren en je te openen voor de overvloed van het universum. Je kunt daarbij denken aan blokkades in jouw basis van kracht, waardoor je jezelf niet neerzet, belemmerende gedachten, dat er schaarste is of dat je er niet op vertrouwt dat het naar jou toe kan komen, de afgeslotenheid van je hart waardoor je je niet opent om te ontvangen, gevoelens van angst en boosheid.

Alhoewel de thema’s van de meditaties in grote lijn vaststaan, laten we ons voor de verdere invulling leiden door de meesters en door Sri Babaji. Naast meditaties doen we enkele krachtige creëeroefeningen en zullen we zingen en dansen.

Lichtdag Zielsverbindingen | 5 december in Dalfsen van 10:00 - 17:00 uur

Vind of verdiep je zielscontacten.

Ben je op zoek naar een partner of vriendschappen? Heb je behoefte om bestaande contacten te verdiepen of hier heling en vergeving in te brengen? Op deze dag kijken we vanaf een spiritueel niveau naar zielsrelaties.

Wellicht ken je het verschijnsel dat je in een groep mensen zit en je afvraagt: wat doe ik hier eigenlijk? Of dat je je eenzaam kunt voelen in je relatie of vriendschap. Of verlangt naar een nieuwe relatie.
Je kunt naar de ander(en) kijken: wat is er met hen dat ik gaan aansluiting vind? Het kan zijn dat je een heel andere energie of trilling hebt. Maar het kan ook dat er belemmeringen in jezelf zitten, energetische blokkades, die je misschien nog niet ziet van jezelf en die je afhouden van werkelijk contact. Dergelijke blokkades kunnen leiden tot depressie of eenzaamheid.

Wanneer je je contact met anderen wilt verdiepen, of nieuwe mensen, of een partner of collega in je leven wilt aantrekken, is het daarom allereerst van belang je eigen energetische blokkades op te ruimen.

Daarnaast is het van belang bestaande relaties te helen en anderen te vergeven als je dat nog niet had gedaan. Dit kan ook als die anderen niet meer op aarde aanwezig zijn.

We werken deze dag met hoge trillingsfrequenties om heling in je relaties te brengen en in jou op te ruimen wat nog vast zit en je belemmert. Daarnaast werken we met het vinden van de juiste match met anderen. Je kijkt naar wat er op een dieper niveau werkelijk toe doet voor jou bij degene(n) die je wilt aantrekken. Je gaat op zielsniveau verbinding met deze ander(en) maken en trekt ze energetisch naar je toe.

Je proces wordt ondersteund door het licht van enkele hoge meesters uit de Himalaya ’s waarmee wij werken.

​17 oktober 2021, Dalfsen | Innerlijke stilte, tevredenheid en verdragen (Santosha en Tapah)

Op deze dag maken we vanuit het licht verbinding met elkaar en met de lichtwezens. We richten ons in de geleide meditaties op de innerlijke stilte: hoe is het bij jou van binnen en hoe kun je de gedachten meer laten gaan zodat je in de stilte van je Zelf komt?

Daarnaast werken we aan het vergroten van onze tevredenheid: wat er ook is en gebeurt in ons leven, het is er om ons de gelegenheid te geven te leren en te groeien. Dat kan lastig zijn!
In meditaties leiden de meesters je naar staten van innerlijke stilte en tevredenheid. Dat wat je nog tegenhoudt kan transformeren in het licht.
Er kan veel healing plaatsvinden en de energie van Babaji werkt krachtig door ons heen.
Aan het eind van de dag laten we licht uitgaan naar de wereld.

Met meditaties, mantra zingen, qigong en een oefening.

Lichtdag 5 september, Dalfsen | ​Babaji en de magie van de zon

Op deze dag stemmen wij ons af op de energie van de zon en op de energie van Mahavatar Babaji die door ons heen werkt. Je kunt de zon zien als een perfecte meester, een hoog wezen dat door middel van zijn stralen, liefde en licht naar de aarde laat uitgaan. De zon is er voor iedereen. Als je je er bewust voor opent, brengt de zon diepgaande heling, liefde in je hart, kracht en wijsheid.

Een dag met meditaties, mantra zingen en oefeningen. Aan het eind laten we het ontvangen licht uitgaan over de wereld.

4 juli | Light Body Highlight: De Light Body in de nieuwe tijd
(Lichtdag voor Lightbody-ers)

De energieën die de aarde bereiken vanuit het universum zijn momenteel turbulent en erg sterk, zoals goed voelbaar en zichtbaar is in de wereld. Van Duane Packer en Sanaya Roman, de grondleggers van de Light Body, leerden we hoe belangrijk het is om je energiecentra en light body centra steeds aan de veranderende energie aan te passen.

Met deze dag willen we je hierbij van harte behulpzaam zijn. Hoewel het programma nog niet helemaal vaststaat zijn dit de voorlopige onderwerpen:

  • Aanpassen van je Light Body aan de huidige energieën
  • Werken met Light Body-frequenties, afgestemd op de energiebeweging op aarde
  • Je stabiliteit vergroten in deze en de komende periode vanuit de Light Body kern
  • Je doelen energetiseren en afstemmen op het nieuwetijdslicht
  • Bewust gebruik maken van het Light Body gridwerk voor jezelf, anderen en de wereld

Deze dag biedt een uitgelezen kans om je vaardigheden in het werken met de energieën verder vorm te geven. En, als je misschien al langere tijd niet veel meer met de Light Body gedaan hebt, geweldig leuk toch om het weer nieuw leven in te blazen en nieuwe inspiratie op te doen! En…wie weet ontmoet je wel vroegere medecursisten, of andere leuke mensen.

Als je de cursus Awakening your Light Body net hebt afgerond, doe dan wel meditatie 13 (kern en cocon) van module 6 als voorbereiding op deze dag.

De term Light Body Highlight werd indertijd gebruikt door John Kalse, onze eigen Light Body leraar die de cursus destijds in Nederland heeft geïntroduceerd. Nu, meer dan 15 jaar na zijn overgaan, willen wij deze benaming nieuw leven inblazen.

Kosten voor deze Licht Body Highlight dag: vast bedrag a €95,-, opnames van de dag: €25 voor de downloads, €35 voor de cd’s.

Zondag 24 januari 10:00 - 17:00
Locatie: ONLINE

Thema: De stem van de stilte
Wanneer je in meditatie de stilte binnentreedt, ervaar je geen leegte, geen afwezigheid van alles. Integendeel, je merkt dat de diepe stilte juist van een enorme volheid is, gevuld met goddelijke aanwezigheid en licht. De ervaring van deze stilte is er een van verbondenheid en liefde. Het kan je vervullen met een gevoel van gelukzaligheid/bliss. Je voelt je in contact met de bron van je wezen en al dat is. Het is een staat van zijn voorbij woorden die je tegelijkertijd een gevoel van het hogere doel van je leven kan geven.

De mate waarin je deze stilte kunt ervaren hangt af van de innerlijke rust die je kunt opwekken in jezelf, en dat gaat de ene keer makkelijker dan de andere. Maar los daarvan zijn er technieken die je helpen om deze staat te bereiken. In feite is dit een belangrijk doel van veel spirituele paden.

Op de lichtdag onderzoeken we allereerst alles wat je van deze stilte afhoudt en brengen we daar licht en liefde in. Daarnaast leiden we je door middel van geleide meditaties naar de stilte. Het vinden hiervan vraagt oefening en geduld, maar met hulp van de meesters brengen we je een eind op weg, zodat je de pracht en volheid van de stilte begint te ervaren. Je maakt contact met een plaats in jezelf waar deze stilte van nature al aanwezig is. Je opent je voor de fluisteringen van je ziel en hoger, die je hier kunt gaan horen: de stem van de stilte.

Zondag 8 november 10:00 - 17:00
Locatie: Dalfsen (Isis Sofia)

Thema: Verbinding
Juist nu de verdeeldheid in de wereld toeneemt, is het belangrijk om je te verbinden. In de eerste plaats met je hart en ziel en met nog hogere aspecten van het licht en de hogere frequenties. Je blijft dan op het juiste hogere spoor en je richt je op de hogere gedachten en gevoelens in plaats van je te laten meenemen in massagedachten en angst. Daarnaast kun je je verbinden met je zielsgroep zodat je voelt en weet dat je niet alleen bent en er altijd hulp is. En natuurlijk verbinden wij ons met elkaar.

Samen creëren we een veld van licht waarin heling kan plaatsvinden en wat we vervolgens ook laten uitgaan naar de wereld. Geleide meditaties worden afgewisseld met enkele (qigong) oefeningen en mantra zingen. We kijken ernaar uit je op deze dag (weer) te ontmoeten.


29 maart 10:00 - 17:00
Online lichtdag met gechannelde meditaties en oefeningen.

(Deze meditaties zijn nu op aanvraag als downloads beschikbaar)

Op deze dag doen we een aantal meditaties en oefeningen die je in deze periode kunnen helpen stabiel en in balans te blijven, jezelf te beschermen en jezelf en anderen te helen. Daarnaast zullen we (Spring Forest) Qigong oefeningen doen en leer je een krachtige healing techniek die je kunt gebruiken voor healing van jezelf en anderen. Het gaat bij Spring Forest Qigong om het openen en open houden van de energiekanalen. Daardoor blijf je stabiel en gezond.

Deze dag wordt online met beeld en geluid gegeven.

Het programma ziet er als volgt uit (wijzigingen voorbehouden):
* 10. 00 uur inleiding en welkom
* Spring Forest Qigong oefeningen: voorbereidende oefeningen en twee van de vijf SFQ oefeningen
* Meditatie Afstemming op het licht, je ziel en het licht in je hart, bescherming vanuit je hart
* Korte pauze
* Meditatie Contact met het bewustzijn van het Corona virus
* Oefenen met healing techniek
* Lunchpauze (ongeveer 13.00 uur tot 14.15)
* Spring Forest Qigong oefeningen: voorbereidende oefeningen en drie van de vijf SFQ oefeningen
* Meditatie Contact met het nieuwetijdslicht, kristallijnen aura en bescherming
* Pauze
* Coronavirus optillen als wolk van energie; licht laten uitgaan over de wereld.

Tussendoor zal er gelegenheid zijn ervaringen te delen en/of vragen te stellen.

1 juli: Verstevigen van je basis met kundalini
Hoogstraat 80, St Oedenrode (tussen Den Bosch en Eindhoven)
Om een stevige basis te hebben in je leven is het van belang dat de onderste chakra’s open en in balans zijn. Op deze dag werken we hieraan, waarbij we gebruik maken van de kundalini energie. Kundalini is een krachtige energie die bij de meestemensen nog niet geactiveerd is. We gaan deze energie als het ware wakker maken en gebruiken om de onderste chakra’s te openen, te verstevigen en in balans tebrengen. De eerste drie chakra’s openen zich meer waardoor er een bredere
basis, een breder fundament ontstaan.

Daarnaast werken we op deze dag aan de verinnerlijking van de energiestroom. Veel mensen verliezen gedurende de dag veel energie doordat deze teveel uitstroomt. Je leert de energie naar binnen te halen en daar te laten stromen met name in het centrale kanaal in de ruggengraat dat sushumna heet. Dit doen wij met behulp van de ademhaling en met kundalini energie. Ook leer je de energiestroom links en rechts van de ruggengraat te laten stromen via de zogenaamde ida en pingala. We doen een Qigong oefening die erg past bij deze verinnerlijking.

Door dit alles kom je in een stabiele, rustige en vredige staat. Deze kwaliteiten breng je vervolgens in verschillende situaties in je leven zodat je ook daar in vrede en rust aanwezig kunt zijn.

We maken de klanken van de eerste drie vibrerende energiecentra uit de cursus Awakening your Light Body om het proces verder te versterken en te verstevigen.

20 mei: Het nieuwetijdslicht in je dagelijkse leven
Lunteren (centrum Wijland).
Op deze dag maken we (opnieuw) contact met de energie en het licht van de nieuwe tijd. In vorige workshops over dit onderwerp creëerden we vooral een opening om dit licht meer op aarde te brengen. Vandaar vond dan de afstemming plaats.
Inmiddels is het nieuwetijdslicht volop aanwezig en hoeven we die opening niet meer te maken. De Kali Yuga, het tijdperk van lijden komt zo langzamerhand ten einde en is aan het overgaan in de nieuwe tijd van meer verbinding, liefde en saamhorigheid. Het is echter nog steeds een tijd van veel uitdagingen waarin je om moet zien te gaan met de oude vibratie die er ook nog is. Je zou kunnen zeggen dat de oude vibratie nog tegenspartelt. Dit vraagt om een afstemming op het nieuwe tijdslicht op diepere niveaus omdat je de neiging kunt hebben om mee te gaan met diegenen die vasthouden aan het oude of in de angsten over hoe slecht het met de wereld gaat. Ook is het zaak hierbij goed in je centrum te blijven en het oude langs je af te laten glijden.

Wat gaan we doen op deze dag:
* Je maakt contact maken met het nieuwetijdslicht. Je stemt je af op deze hogere vibratie waarin onder andere kwaliteiten van eenheid, compassie, vreugde, tolerantie, liefde en saamhorigheid aanwezig zijn.
* Je gaat het nieuwetijdslicht diep in jezelf verankeren op verschillende niveaus: spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek. De nodige aanpassingen vinden plaats in meditaties.
* Je brengt de energie in verschillende levensgebieden zoals relaties, werk of bezigheden, woning, financiën, gezondheid/levensstijl/zelfzorg en spirituele groei
* Je maakt verbinding vanuit dit licht met kinderen, sterren en  begeleiders uit hogere dimensies. Er komt een cocon van beschermend licht om je heen.
Je gaat je leven weer zien als een avontuur. Je volgt je hart, je creativiteit en de wensen van je ziel.

29 april: Babaji: meester der meesters - liefde, devotie, healing
Middenweg 4, Dalfsen
Babaji wordt wel de meester der meesters genoemd. Hij begeleidde verschillende hoge meesters en heeft de Kriya yoga weer beschikbaar gemaakt. Ook wordt gezegd dat hij Jezus initieerde toen deze in India was voorafgaand aan zijn drie actieve jaren.
Babaji houdt zijn jeugdige fysieke lichaam al meer dan 2000 jaar in stand houdt. Hij kan zijn lichaam materialiseren en dematerialiseren.

Op de lichtdag gaan we ons openen voor het licht, de liefde en grace van deze grote meester. Daarnaast roepen we ook andere meesters aan. Je kunt je eigen thema’s laten opkomen: Wat speelt er op dit moment in je leven? Waar wil je healing voor? Wat wil je loslaten? Wat wil je creëren?

Door gezamenlijk met onze liefde uit te reiken naar de meesters, ontvangen wij de shakti, de goddelijke energie, waardoor healing plaatsvindt en wonderen kunnen gebeuren. Je hart gaat als vanzelf meer open. Je laat het oude los en opent je voor het nieuwe.
Het is bijzonder mooi om dit licht en deze liefde op een steeds dieper niveau en in verbinding te ervaren. Geleide meditaties worden afgewisseld met mantra dansen, mantra zingen en enkele oefeningen.