Meer informatie over Kundalini:

Wat anderen zeggen over Kundalini:

Ik heb zo veel verfijnde ervaringen met Froukje en Jeroen. Ik heb bijna het kundalini traject voltooid. Wat heeft me dat veel inzicht en persoonlijke groei gebracht. Op z'n fijne veilige manier. Al heel lang wilde ik dit traject doen maar durfde er niet aan te beginnen. Ik heb zo vaak gelezen dat dit gevaarlijk kan zijn. Maar zoals Froukje en Jeroen dat doorgeven met hun beide meesters Saint Germain en Phylos, is voor mij een bijzondere weg geweest. Met veel dank aan jullie inzet Froukje en Jeroen. - Willeke

Wat was het een super week! En wat een vreugde heeft mij die week in Portugal gegeven, zoooo. Ik voel gewoon dat mijn hart echt groter is geworden. Ook heb ik meer helderheid gekregen in mijn zieledoel, dat ontrolt zich blijkbaar stapsgewijs. - Andrea

Mijn kundalini godin trilt in alles door......... wat een geweldige week met jullie als prachtige creaties van Gods plan met een open hart groet Angela
De andere cursussen vond ik super maar deze week superdesuperdesuper! - Jannie

Inhoud modules Kundalini Awakening

Module 1 (dagen 1 en 2)
In de eerste module brengen we je in contact met de kundalini energie en leer je de eerste stappen in het opwekken ervan. De energie van kundalini is zo krachtig dat ook deze eerste stappen al tot krachtige verlichtingservaringen kunnen leiden, zoals we bij onze cursisten hebben mogen meemaken. Wanneer deze energie eenmaal gewekt is, begint er vanzelf een proces van reiniging en het verhogen van je spirituele vibratie, waardoor je op de volgende stappen wordt voorbereid. Een misverstand is dat je door verlichtingservaringen als het ware wegzweeft van je aardse leven. Integendeel, doordat je meer in aanraking komt met wie je werkelijk bent en het enorme potentieel van je bewustzijn zich begint te openen, zal je je in je aardse leven krachtiger, helderder, zekerder en effectiever voelen.

Module 2 (dagen 3 en 4)
In de tweede module nemen we de volgende stappen in het doen ontwaken van de kundalini energie. De meesters begeleiden je verder met het openen van de chakra's. We beginnen met het eerste chakra, de muladhara, en met de knoop die zich daar bevindt: de brahma granthi. Vervolgens gaan de verder met het tweede chakra, de svadhistana en het derde chakra, de manipura. In de slotmeditatie van Phylos ga je ervaren hoe het is als de muladhara en het kruinchakra, de sahasrara, samenvallen en zij één licht worden.

Daarnaast doen we meditaties die gericht zijn op de aanpassing en reiniging van het fysieke lichaam. We beginnen met meer bewustzijn te brengen in je fysieke lichaam. Vervolgens passen we het etherische lichaam aan en gebruiken we de kundalini energie voor reiniging en het verhogen van de vibratie van de cellen. Je kijkt welke aanpassingen van het fysieke lichaam nodig zijn voor de stroming van kundalini. In de tempel van licht ontvang je de goddelijke stralen in de chakra's.

Module 3
Tijdens deze module staat het hartcentrum, de Anahata, centraal.

Na het meer openen van de onderste drie chakra’s en de onderste knoop (brahma granthi) in de vorige module, zijn we toe aan het meer openen van de anahata en het doorboren van de tweede knoop: de vishnu granthi. Dit leidt tot sterke ervaringen van Licht en verruiming in je hartcentrum. Ook wordt hierdoor oude in dit gebied vastzittende energie losgemaakt. Dit kan emoties geven. Als je deze volledig toelaat, laat je de oude energie daarmee verder wegstromen.  Vanuit de verruiming van het hart werken we verder aan het vergroten van de liefde voor jezelf, anderen en de wereld om je heen. We gebruiken de hartenergie voor heling en reiniging van het emotionele lichaam.
Tenslotte doen we enkele oefeningen die helpen om blokkades in je hart verder op te lossen en je hartenergie te vergroten.

Module 4
Na het openen van het Hartcentrum, de anahata, en de knoop die daar zit, de vishnu granthi in module 3, zijn we toe aan het meer openen van het keelcentrum, de vishuda. Daarnaast beginnen we met het openen van het derde oog, het ajna centrum en de knoop daar, de rudra granthi.

Op verschillende manieren gaan we bezig met de reiniging van het mentale lichaam.
Vanuit deze openingen ontstaat verruiming en kan je ideeën ontvangen over de verschillende gebieden van je leven.

Tenslotte kan je het innerlijke Om/Aum gaan horen en ervaren.

Module 5
In deze module gaan we verder met het proces van het openen van de chakra’s en de drie knopen, of granthi’s. De kracht van de kundalini neemt verder toe en je komt makkelijker in hogere goddelijke staten van zijn, samadhi.

Nadat we de fysieke, emotionele en mentale lichamen hebben gereinigd in modules 2, 3 en 4 zijn we nu toe aan het toevoegen van de kwaliteit schoonheid in je energieveld en je leven. In het krachtige licht vindt een explosie plaats van je energielichamen waardoor een totale herordening ontstaat.

Module 6
Het voorbereidende werk is nu gedaan en wat nu volgt is nog preciezer en serieuzer. De puurheid en zuiverheid van je gedachten en daden worden nog belangrijker.

Dit weekend nemen we stappen die het mogelijk maken dat de kundalini in een veel smaller centraal kanaal komt: de chitrini nadi. We gaan verder met het ervaren van warmte van kundalini in het buikgebied. Het licht gaat nu niet alleen omhoog maar ook naar beneden, naar de aarde. We werken met bollen en spiralen en het nog meer openen van de rudra granthi. Hierdoor kan je je eigen boek in de Akasha kronieken helderder waarnemen.

We werken met Kundalini als zintuig en kundalini als stuwende kracht om te creëren.

We gaan bezig met het reinigen van zogenaamde begoochelingen. Dit zijn energieën op aarde van de gezamenlijke mensheid die leiden tot gevoelens van bijvoorbeeld boosheid en angst. Door jezelf hiervan te bevrijden wordt je een zuiverder kanaal voor de kundalini energie.

Module 7
Tijdens deze module doen Phylos en Jeroen meditaties met variaties waarin de Kundalini gaat stromen in de haarfijne chitrini nadi. Hierdoor wordt je ervaring van de Kundalini enorm versterkt.

Saint Germain en Froukje gaan verder met het oplossen van begoochelingen, namelijk de begoocheling van gehechtheid en die van onrust.

In de slotmeditatie maken we speciale kundalini verbindingen met elkaar en reizen we als groep naar de tempel van de meesters. Hier worden je fysieke, emotionele en mentale lichamen meer geopend en naar een hogere vibratie gebracht.

Module 8
Tijdens deze module maken we de overgang van kundalini als energie (level 1, kundalini 1 tot en met 7) naar kundalini als bewustzijn (level2, kundalini 8 tot en met 10). Bij kundalini als energie werd deze actief aangestuurd. Kundalini als bewustzijn houdt in dat je je gaat concentreren op bepaalde punten. Als je van daaruit actief wacht, begint de energie zich te openen. Dit ga je tijdens deze fase ervaren.

Het reinigingsproces gaat door. Saint Germain werkt dit weekend met name met de kwaliteit verzachting.

Module 9
In module 8 maakten we de overgang van kundalini als energie naar Kundalini als bewustzijn. In module 9 gaan we hiermee verder. Bij Kundalini als bewustzijn concentreer je je op bepaalde aspecten waarbij de kundalini energie zich vanzelf opent.

Op verschillende manieren gaan we heel precies de chakra's verder openen onder andere door te werken met het openen van de bloemblaadjes van elk chakra. Hierbij speelt de ademhaling een belangrijke rol.

Daarnaast werken we verder aan het openen van het derde oog, het ajna centrum.

Na de kennismaking van de rode gloed in module 8 gaan we de gouden gloed ervaren, de zonkundalini die loopt van de anahata naar het ajna centrum. Tevens met de maankundalini, het licht van de maan in je derde oog en in het midden van je hoofd.

We verdiepen de staat van samadhi en we doen verschillende krachtige oefeningen waarin je deze energieën naar elkaar laat stromen.

Module 10
Van deze module is momenteel nog geen beschrijving.

Terug naar Kundalini Awakening >>