Over loslaten van het ego en is dat eigenlijk wel nodig?

- Phylos, gechanneld door Jeroen Kuyper -

‘Welkom, dit is Phylos.

Je hoort vaak dat het bij spirituele groei belangrijk is je ego los te laten. Maar is dat wel zo? Om te beginnen is de vraag: wat wordt er bedoeld met ego? Wanneer je het hebt over iemand met een groot ego, bedoel je vaak dat je die persoon niet mag. Waarschijnlijk bedoel je dat je hem arrogant of vervelend dominant vindt, of dat hij het voornamelijk of uitsluitend over zichzelf heeft. Dit wordt ook wel een opgeblazen ego genoemd.

Maar dit is niet wat wij ermee bedoelen. Zoals wij het zien is ego veel neutraler. Iedereen heeft er eentje en dat is maar goed ook. Dus wat moet er dan eigenlijk losgelaten worden?

Je ego in onze betekenis omvat je rationele geest en daarnaast al je wensen en verlangens, alles wat jij belangrijk vindt en alles waar jij aan hecht.

In het eerste boek dat we aan jullie (ed.: Froukje en Jeroen) gedicteerd hebben (ed.: Geboorte in het Goddelijke) besteden we veel aandacht aan het ego als overlevingsmechanisme: je hebt je ego namelijk nodig om op aarde te kunnen overleven. Je rationele geest brengt je bijvoorbeeld onderscheidingsvermogen, op basaal niveau nodig om te weten wat gevaarlijk is en wat niet. Zonder ego zou je het niet redden in het leven.

Dus in dat opzicht zeggen we: houden dat ego!

Echter, in de huidige maatschappij is het ego steeds meer een eigen leven gaan leiden. Het draait niet meer om basaal onderscheidingsvermogen, maar om heel complex menselijk gedrag, zoals wat je al dan niet kan zeggen, hoe je je moet gedragen in gezelschap of in je beroep, hoe je je identiteit wilt definiëren en wat je mening is over alles wat er gebeurt. Dit alles is zo complex geworden dat mensen zijn vergeten dat het ego een instrument is.

Het gaat nog een stap verder: de meeste mensen denken dat ze het ego zijn, identificeren zich er helemaal mee. Als je vraagt: ”wie ben je?”, zal iemand meestal een opsomming geven van wat zij doet, haar werk en rollen in het leven en waar ze van houdt.

Waar het in spiritueel opzicht om gaat, is dat deze overmatige identificatie je afhoudt van je werkelijke zelf en van de hogere werkelijkheid. Dat deze bestaat, ontdek je niet gauw in het dagelijks leven of uit boeken en ook niet door wetenschappelijk onderzoek. Wel door je identificatie met je ego steeds meer los te laten en je in meditatie of door andere spirituele methodes te richten op wie je werkelijk bent.

Het gaat er dus niet om je ego los te laten, als dat al zou kunnen, maar je identificatie ermee. Dan ontstaat er ruimte om je te openen voor een hogere werkelijkheid, het contact met je Ziel of Hogere Zelf en het Goddelijke. Je beloning is ervaren van werkelijk geluk, begrijpen wat je hier doet op aarde, en je leven leiden volgens het pad van jouw ziel en niet vanuit de verwachtingen van anderen.

Dit hele proces is niet eenvoudig. Serieuze zoekers zijn er levenslang, of preciezer nog, levens lang mee bezig. Er is namelijk weinig zo beangstigend dan om je anker van wie je denkt te zijn los te laten. En, je laat iets los zonder te weten wat je ervoor terugkrijgt, dat moet nog maar blijken.

Wij zeggen: je ego bindt je aan de illusie van een werkelijkheid die je zelf geconstrueerd hebt. Je ego loslaten is het loslaten van je bindingen aan het aardse en brengt je in contact met de werkelijke, hogere realiteit van de spirituele werkelijkheid.

Belangrijk daarbij zijn overgave en vertrouwen.  Maar zeker met behoud van je ego als mechanisme om te blijven onderscheiden wat goed voor jou is. Je ego is een belangrijk en nuttig instrument, maar niet te verwarren met wie je werkelijk bent.

Ik groet je in licht en liefde. Dit was Phylos. Namaste.”

Op onze lichtdag van 4 september (2022) staat je levensdoel centraal. Daarbij is het ook belangrijk je persoonlijke gehechtheden los te laten en vanuit het licht te bekijken wat je hier komt doen.