Vertrouwen op de kracht van het licht

- Phylos, gechanneld door Jeroen Kuyper -

“Welkom, dit is Phylos

Tot enige jaren geleden was de aanwezigheid van de opkomende straal van het nieuwetijdslicht in de overgang naar een nieuw tijdperk met een nieuw bewustzijn nog weinig merkbaar. Maar de laatste jaren neemt dit licht dusdanig in kracht toe dat allerlei zaken merkbaar en zichtbaar worden.

In de wereld om je heen zie je dat alles steeds verandert en lang niet altijd op de manier zoals je gedacht of gewild had.  Bovendien raken de veranderingen die gaande zijn ook steeds meer jouw persoonlijke levenssfeer.

Als je het nieuws volgt, zie je dat er de laatste jaren vele dingen aan het licht komen die het daglicht,  niet kunnen verdragen, laat staan het spirituele licht. Het is goed om te zien dat het juist dit spirituele licht is dat ze aan het licht brengt, het licht van de nieuwe straal van saamhorigheid. En het is hetzelfde spirituele licht dat deze dingen uiteindelijk doet oplossen, ook al ondermijnen ze op dit moment het vertrouwen in bijvoorbeeld de politiek of wetenschap.

Wanneer je niet zou weten dat achter alle gebeurtenissen op aarde deze opkomende straal schuilgaat, zou je kunnen denken dat de wereld bezig is af te glijden naar totale vernietiging van de natuur en de mensheid zelf. Want wat je dan vooral ziet is toenemende chaos, oorlog en problemen. Doordat, mede als gevolg van dit nieuwe licht, chaos en geweld toenemen, lijkt het alsof die straal er niet is, maar het tegendeel is het geval.  Het is juist de kracht van het nieuwe bewustzijn waardoor dit gebeurt. Je ziet en merkt het verzet hiertegen van de bestaande macht, die opereert vanuit de oude straal van macht en egoïsme.

Je ziet de kracht van het opkomende nieuwe licht ook in het verschuiven van opvattingen over zaken die tot voor kort geaccepteerd werden omdat dat “nou eenmaal zo is”. Mensen ontwikkelen steeds meer bewustzijn over alles wat niet klopt, en ze accepteren dat steeds minder. Er is steeds minder maatschappelijke tolerantie voor misbruik, discriminatie, zelfverrijking en onrechtvaardige verdeling van inkomen. En denk aan de roep om een andere bestuurscultuur in de politiek – die voorlopig maar niet wil komen.

In deze voorbeelden zie je dat het nog wel om zaken gaat die relatief dichtbij huis liggen. Om de omslag te bereiken die op wereldniveau nodig is, is het nieuwetijdslicht nog niet sterk genoeg.

We hopen dat je kunt zien dat veel van de ogenschijnlijk negatieve ontwikkelingen op aarde juist komen door de toenemende kracht van de – positieve – straal van de nieuwe tijd. Als je dit kunt zien, kun je wegblijven uit angst of kwaadheid. Dit geldt zowel voor de relatief kleinere gebeurtenissen als voor de grote, zoals oorlog en klimaatproblematiek.

We hebben het in onze berichten al vaak over de nieuwe straal gehad, om je te helpen het hogere perspectief te blijven zien. Ons advies is opnieuw om te beseffen dat jouw bijdrage aan de omwenteling belangrijk is. Je kunt dit vooral doen door naar binnen te gaan in meditatie, de diepe vrede en liefde van binnen te vinden en zo te helpen met de toename van het licht op aarde. Aan het eind van je meditatie kun je contact maken met lichtwezens en met andere lichtwerkers. Je stelt je voor dat je samen met hen een veld van licht vormt rondom de aarde. Je hoeft niks te willen of te sturen alleen je dit voor te stellen. Zo neem jij je plek in dat veld van licht in en kun je je realiseren dat je een schakel bent.
Wanneer je blijft vertrouwen op de kracht van het goede en de universele liefde die de basisenergie van het universum is, is er geen reden meer voor angst of kwaadheid.

Ik groet je in licht en liefde, namaste,

Phylos”

Wij nodigen je van harte uit om mee te doen aan onze spirituele vakantie in Drenthe van 20 tot en met 24 augustus. Het thema is Overgave en vertrouwen, zo nodig in deze tijd.
Daarnaast ben je van harte welkom op onze lichtdag Licht op je levendoel op 4 september in Dalfsen.