Boek Geboorte in het Goddelijke

21.50

De lessen van Phylos gaan over de energetische veranderingen die de mensheid momenteel doormaakt. Je leert hoe je je hier op af kunt stemmen om een zo groot mogelijke innerlijke groei te bereiken. Phylos geeft een hoger perspectief op de aardse werkelijkheid en helpt je met oefeningen en meditaties naar de verwezenlijking van je goddelijke zijn. Door de woorden heen zijn Phylos’ directe transmissies van licht en liefde voelbaar. Scroll naar beneden voor de uitgebreide beschrijving van het boek Geboorte in het Goddelijke.

Bestel dit boek
Artikelnummer: 10 Categorie:

Beschrijving

 
Lessen van Phylos over een Nieuwe Wereld

Dit boek is de Nederlandse vertaling van ons boek “Earth Changes”. Geboorte in het Goddelijke is verschenen bij Akasha.

Er is een CD set met door Phylos ingesproken meditaties bij het boek te verkrijgen. Het boek is gedicteerd door de onstoffelijke meester Phylos tijdens wandelingen op Mount Shasta in Californië.

De lessen van Phylos gaan over de energetische veranderingen die de mensheid momenteel doormaakt. Je leert hoe je je hier op af kunt stemmen om een zo groot mogelijke innerlijke groei te bereiken. Phylos geeft een hoger perspectief op de aardse werkelijkheid en helpt je met oefeningen en meditaties naar de verwezenlijking van je goddelijke zijn. Door de woorden heen zijn Phylos’ directe transmissies van licht en liefde voelbaar.

Phylos kwam onaangekondigd tot Jeroen en Froukje tijdens een verblijf op Mount Shasta. Mount Shasta staat bekend om haar hoge spirituele energie en de vele wonderbaarlijke contacten met het hogere die daar plaatsvinden. De hoofdstukken werden tijdens het wandelen ingesproken op cassettes, waarbij het Froukje’s taak was om de stroom van de energie te focussen. Later bleek dat meester St. Germain haar hierin ondersteunde. Ter illustratie van zijn lessen maakt Phylos gebruik van situaties die Jeroen en Froukje tijdens hun verblijf op Mount Shasta tegenkomen.

Jeroen Kuyper en Froukje Buma zijn beiden psycholoog en spiritueel leraar. In Nederland hebben zij een spiritueel centrum, genaamd ISRANA.

Dit schitterende boek bereid je er in alle opzichten op voor om de hoogste spirituele werkelijkheid te betreden. Phylos leidt je naar een directe ervaring van de Goddelijke werkelijkheid.

Donald Schnell, auteur van ‘De Initiatie’ en co-auteur van ‘Young for life’

Terwijl ik deze woorden van wijsheid absorbeer, realiseer ik me dat ze vele misverstanden oplossen die ik had over de aard van wat er op onze planeet gebeurt en over wie we werkelijk zijn. De woorden van Phylos springen van de pagina’s alsof hij rechtstreeks tot mij spreekt.

Marilyn Diamond, auteur van ‘Een Leven Lang Fit‘ en co-auteur van ‘Young for life’

ISBN 978 90 77247 59 4 | Uitgeverij Hajefa | 274 pagina’s | mei 2007

Inhoudsopgave

  Dankbaarheid Voorwoord Inleiding door Phylos Deel 1: Veranderingen op aarde 1 Het neerzetten van de energie – je openen voor het hogere licht 2 Bezoek aan Castle Lake – de Lemuriërs 3 De persoonlijkheid en haar aanwezigheid op aarde 4 Waarom dit boek? 5 Meditatie: expanderen buiten je fysieke grenzen 6 De aard en lagen van bewustzijn 7 Meditatie: open je voor je innerlijke wezen 8 Tijd en ruimte 9 Lichtwezens 10 Meditatie: het versterken van je verbinding met het hogere 11 De uitverkorenen en ascensie 12 Afscheidswoorden Deel 2: Leven op een goede manier 13 Zielscontact 14 Het aardse spel spelen – de regels van het spel 15 Doorgangen 16 Meditatie: het opvangen van hogere gedachten 17 Hogere liefde, creativiteit en intentie 18 De kracht van gedachten 19 Egoïsme 20 Meditatie: een bezoek aan de hogere lagen van de werkelijkheid 21 Oefening: het bewustzijn verruimen 22 Bewustzijn opbouwen 23 Meditatie: creëer je volmaakte dag 24 Meditatie: een gewoonte veranderen 25 Afscheidswoorden Deel 3: Goddelijke interventie 26 Waarom bestaat het goddelijke? 27 Meditatie: het vinden van goddelijke energie 28 Het goddelijke is in alles aanwezig 29 Meditatie: je opladen in het goddelijke licht 30 Niveaus van groei 31 Meditatie: contact met de hogere dimensies van je wezen 32 Goddelijke interventie 33 Meditatie: andere dimensies betreden 34 Een focus van licht zijn voor iedereen 35 Meditatie: manifesteren met licht 36 Wereldcrises 37 Bezoek aan Castle Lake – indiaanse levens 38 Meditatie: het opnemen van licht 39 Veranderingen op aarde 40 Eindelijk bezoeken we Medicine Lake 41 Revitaliserende meditatie 42 Je gedurende de hele dag bewust zijn van je hogere staat 43 Rituelen en oude kennis 44 Afscheidswoorden Informatie

Hoofdstuk 17 : Hogere liefde, creativiteit en intentie

  Gedeelte uit Hoofdstuk 1 over zelfliefde Parkeerplaats op Mount Shasta Welkom, dit is Phylos. Dit hoofdstuk gaat over hogere liefde, creativiteit en intentie. Terwijl je op aarde bent, kun je een heleboel leren door de principes van hoe goed te leven te volgen. Verschillende meesters hebben uitgelegd hoe je goed kunt leven en hun advies kwam vrijwel altijd op hetzelfde neer. Wij zullen dit nu in onze eigen woorden bespreken. Leer op je ziel af te stemmen Op aarde kun je het beste groeien door in nauw contact met je ziel en de hogere krachten van het universum te leven. Om dit te bereiken moet je eerst tijd besteden aan het in contact komen met je ziel en de hogere krachten van het universum. Ook is het van belang je meer bewust te worden van je contact met het al dat is. Op dit moment heeft de mensheid veel belangstelling voor het manipuleren van materie. De mensheid heeft ook belangstelling voor het manipuleren van het mentale. Dit zie je bijvoorbeeld aan de behoefte van veel mensen aan discussie. Hoewel het niet verkeerd is om deze mooie planeet en zijn mogelijkheden op een mentale manier te verkennen, kun je veel meer leren als je je aandacht naar binnen richt en je in verbinding stelt met je ziel. Als je mediteert en afstemt op die vijftien procent van je gedachten die bestaat uit boodschappen van je ziel, zul je veel hulp ontvangen over hoe je je leven op aarde kunt leiden. Wij willen niet dat je je volledig uit het aardse leven terugtrekt en je aandacht alleen naar binnen richt, maar we adviseren je om dagelijks tijd te nemen om je af te stemmen op de boodschappen van je ziel en van de hogere lagen van de werkelijkheid. Als je dat doet, zul je leren hoe je meer kwaliteit kunt brengen in je dagelijks leven. Als je meer liefde, creativiteit en intentie in je dagelijks leven brengt, zal de kwaliteit van je leven verbeteren. Dagelijkse liefde en hogere liefde Eerst zullen we het hebben over het verschil tussen wat wij dagelijkse liefde en hogere liefde noemen. Dagelijkse liefde is het soort liefde dat je ervaart als je verliefd op iemand wordt en daar erg opgewonden over bent. Dagelijkse liefde kan lang of kort duren. Maar als je gevoel van verliefd worden van je ziel komt die je naar een zielspartner leidt, ervaar je een hogere vorm van liefde. Als mensen voor lange tijd bij elkaar blijven en zich afstemmen op hun innerlijk, kan dagelijkse liefde veranderen in hogere liefde. Hogere liefde is liefde die wordt gevoed door de ziel. Je zou ook kunnen zeggen dat hogere liefde diepe compassie is of een diep gevoelde vreugde. Hogere liefde omvat ook aspecten als dankbaarheid, vrede en gevoelens van harmonie met de natuur. Hogere liefde kan ook zielsliefde worden genoemd, omdat je als je in contact bent met je ziel, gemakkelijk verbinding kunt maken met deze hogere kwaliteiten. Hogere liefde tussen mensen is onvoorwaardelijk. In de meer aardse toestanden van liefde is liefde afhankelijk van de voor- en nadelen die je persoonlijkheid ondervindt. Misschien vind je dit moeilijk te geloven als je verliefd wordt; tijdens dat proces heb je moeite in te zien dat er voor- en nadelen in het spel zijn. Maar als je kijkt naar een vroegere verliefdheid, kun je inzien dat je werd beïnvloed door voor- en nadelen op persoonlijkheidsniveau. Je voelde je misschien meer de moeite waard omdat je een relatie had met een mooie jongen of een mooi meisje. Jonge mensen baseren hun liefde vaak op uiterlijke aantrekkingskracht. Zielsliefde is gebaseerd op innerlijke aantrekkingskracht. Zielsliefde is niet alleen de liefde die je voor een ander mens voelt. Zielsliefde is veel breder dan dat. Het is een voortdurend gevoel van verwondering om de schoonheid van alles om je heen. Als je naar je leven kijkt, kun je beide kanten van de liefde duidelijk zien.Wanneer een kind wordt geboren, heeft het onvoorwaardelijke liefde nodig om te overleven. Zelfs als de ouders van het kind niet liefdevol zijn, zal het kind van hen houden. Een kind toont ook onvoorwaardelijke liefde in zijn voortdurende verwondering over alles wat het tegenkomt en zijn aanvaarding daarvan. Wanneer je opgroeit in jullie samenleving, word je helaas serieus en sluit je je af van deze natuurlijke staat van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Geluk kun je in jullie samenleving gemakkelijker bereiken als je in een kinderlijke staat bent dan wanneer je in een volwassen staat verkeert. ‘Volwassen’ zijn in jullie samenleving betekent in belangrijke mate het blokkeren van de natuurlijke stroom. Dit blokkeren begint gewoonlijk vroeg in het leven, wanneer ouders hun kind vertellen hoe het de wereld moet zien. Scholen doen dit nog grondiger en overdrevener. Scholen zijn grotendeels instellingen die zijn bedoeld om het mentale energielichaam te ontwikkelen. Wij zouden liever zien dat jullie onderwijssysteem veel meer nadruk zou leggen op de ontwikkeling van het emotionele en het intuïtieve energielichaam. In jullie samenleving ligt in het onderwijs grote nadruk op rationeel denken en het ontwikkelen van het mentale energielichaam. Deze eenzijdigheid is op dieper niveau terug te voeren op angsten die te maken hebben met overleven, waarbij mensen hopen op mentale wijze de grip op hun leven te houden. Het zou wenselijk zijn als er in het onderwijs veel meer aandacht aan het ontwikkelen van liefde en creativiteit werd besteed. Veel informatie die nu op scholen wordt onderwezen, is teruggebracht tot uitsluitend de mentale aspecten ervan. Deze situatie is betreurenswaardig. Door angsten van de mensheid die te maken hebben met overleven, worden denkprocessen beperkt tot rationele en mentale denkprocessen. Het gevolg is dat hogere liefde naar de achtergrond verdwijnt en wordt vervangen door dagelijkse liefde, die slechts doelen van de persoonlijkheid dient. Als je in een open, kinderlijke staat van verwondering bent, kun je veel meer leren en ontdekken over hogere aspecten van het menselijk leven, zoals hogere liefde. Als je deze staat van kinderlijke verwondering herontdekt, krijg je opnieuw toegang tot je vermogen open te staan voor wat er ook op je pad komt en vind je nieuwe creatieve manieren om met de wereld om je heen om te gaan. Je kunt hogere liefde, creativiteit en intentie herontdekken door ze je te herinneren zoals ze bestonden in je eigen kindertijd, toen je veel meer openstond. Deze toestanden kun je ontwikkelen door naar binnen te kijken en verbinding te maken met je ziel. Dagelijkse en hogere creativiteit Nu zullen we meer ingaan op het verschil tussen dagelijkse vormen van creativiteit en hogere vormen van creativiteit. Dagelijkse creativiteit is de creativiteit die je gebruikt om de problemen uit je dagelijkse leven op te lossen en beslissingen te nemen. Hogere creativiteit is de creativiteit die in het universum aanwezig is als volop stromende energie. Kunstwerken en wetenschappelijke inzichten komen van het hogere niveau van creativiteit. Het mentale energielichaam is, in combinatie met het emotionele energielichaam, een voertuig om toestanden van hogere creativiteit te bereiken. Om deze toestanden te bereiken, moet je eerst je starheid oplossen. Als je een open geest hebt, filter je de gedachten die tot je komen niet. Je aanvaardt eenvoudig iedere gedachte als energie met een inherent potentieel. Vooral volwassenen hebben geleerd om hun gedachten te voorzien van waardeoordelen om ze in de wereld van indelingen in te passen. Volwassenen kunnen dit op extreme wijze doen als ze gedachten als goed of fout beoordelen. Kinderen hebben zulke oordelen niet. Kinderen zijn nog in een natuurlijker staat waarin ze iedere gedachte, of die nu liefdevol, agressief of anders is, als energie waarnemen. Kinderen behandelen gedachten als energie: ze leggen de stroom van hun gedachten niet aan banden door ze van oordelen te voorzien. Slechts een klein deel van je gedachten is afkomstig van je eigen wezen. De meeste van je gedachten zijn energieën die vanuit het universum naar binnen stromen. Deze energieën krijgen pas een vorm wanneer ze in je mentale energielichaam komen. Een klein deel van je persoonlijkheid is wat de meeste mensen hopen dat het is, namelijk iets wat op zichzelf bestaat. Het grootste deel van je persoonlijkheid bestaat uit vrij stromende energieën uit het universum. Aangezien je persoonlijkheid erg graag om zichzelf gewaardeerd wil worden, kan ze zich uitgedaagd of angstig voelen als ze de waarheid leert kennen over wat de meeste gedachten werkelijk zijn. Het verlangen van je persoonlijkheid naar waardering is echter weer een ander menselijk overlevingsmechanisme. De persoonlijkheid, of het ego, vreest vernietiging. Ze is niet op de hoogte van de waarheid dat je ware wezen niet vernietigd kan worden. Je ware zelf is niet het mentale deel van je wezen, zoals de meeste mensen veronderstellen. Het mentale deel van je persoonlijkheid, dat je beschouwt als je ego of je identiteit, is slechts een klein deel van je ware wezen. Het mentale deel heb je nodig om op aarde te overleven. Helaas leggen jullie mensen zo veel nadruk op dit mentale deel dat jullie het grootste deel van je wezen over het hoofd zien: dat deel dat is afgestemd op de vrij stromende energieën van het universum. De manier om contact te maken met hogere creativiteit is het openen van je mentale en emotionele energielichamen. Hierdoor krijg je toegang tot de vrij stromende energieën van het universum. Als je dit doet, kun je de energieën uitkiezen die het wezen dat je werkelijk bent het beste dienen. Als je meer stroming brengt in je mentale en emotionele energielichamen, is dat een grote stimulans voor je ideeën en worden je keuzes veel helderder. Emotionele toestanden als verveling, die je nu misschien af en toe ervaart, bestaan niet langer. Je ervaart je wereld als rijk aan mogelijkheden. In plaats van dat je geen idee hebt wat je moet doen, vind je het nu moeilijk om uit de vele mogelijkheden te kiezen. Verveling is ook aanwezig in wat jullie depressie noemen. In deze zijnstoestand ben je afgesloten van je bron, van de leiding van je ziel en van het universum. Een andere keer bespreken we mogelijk datgene wat jullie psychiatrische aandoeningen noemen, omdat deze op de een of andere manier allemaal betrekking hebben op het afgesloten zijn van je onbeperkte vreugdevolle en liefdevolle potentieel. In feite zijn de meeste zogeheten psychiatrische aandoeningen omstandigheden waarin de persoonlijkheid op de een of andere wijze is afgesloten van haar bron van oneindige liefde en vreugdevol potentieel. Dagelijkse en hogere intentie Nu zullen we het hebben over intentie. Intentie is de richting waarin je liefde en creativiteit stuurt door gebruik te maken van je wil. Je kunt een onderscheid maken tussen dagelijkse intentie en hogere intentie. In je dagelijks leven gebruik je intentie om doelen te bereiken, misschien om een carrière of huwelijk te bewerkstelligen of om geld te verdienen. Dagelijkse intentie heeft meer te maken met overleving dan met vreugde en groei. Intentie in haar hogere vorm heeft altijd te maken met vreugde en groei. Je weet of je intentie of verlangen van een hoger of lager niveau afkomstig is door na te gaan of je al dan niet vreugde en expansie ervaart. De vreugde waar we het over hebben is niet de vreugde van tijdelijke bevrediging van dagelijkse ervaringen zoals seksuele gemeenschap, een goede maaltijd of een mooie voetbalwedstrijd. We hebben het hier over een diepere vreugde, een vreugde die een toestand van innerlijke opwinding of gelukzaligheid is die je ervaart wanneer je de richting van je ziel volgt. Als je bijvoorbeeld mogelijkheden voor je carrière voor je ziet, kun je een diepe vreugde ervaren. Deze vreugde is afkomstig van de ziel en gaat gepaard met een gevoel of een weten dat je je wezen ontwikkelt op manieren die in overeenstemming zijn met je talenten en capaciteiten. Deze vreugde is veel dieper dan de vreugde die je voelt op het persoonlijkheidsniveau. Je kunt ook mogelijkheden voor je carrière voor je zien waarbij je belangrijkste doel is bewonderd of geaccepteerd te worden door anderen. In dat geval richt je intentie zich op het dagelijkse niveau van de persoonlijkheid en niet op het hogere niveau van de ziel. Je zult niet het diepe, vervullende, vreugdevolle enthousiasme voelen die je ervaart wanneer je intentie op de ziel is gebaseerd. Als je intentie zich op een hoger niveau bevindt, komen je voldoening en bevrediging eerder van binnenuit dan van buitenaf. Dit feit kan je misschien helpen onderscheid te maken tussen dagelijkse en hogere intentie. Wanneer je weer verbinding maakt met je open staat van bewustzijn, kun je je contact ontwikkelen met hogere liefde, creativiteit en intentie en met de hogere wil van het universum. Dit is het einde van dit hoofdstuk. Voor dit moment nemen we afscheid van jullie met al onze liefde en al ons licht.

Aanbevelingen

  Hieronder eerst een aantal reacties op de Engelse uitgave, daarna volgen enkele Nederlandse reacties: Donald Schnell, auteur van De Initiatie, Arizona, Verenigde Staten: Dit boek is eenvoudigweg schitterend. Geboorte in het Goddelijke is het definitieve boek om je voor te bereiden om de hogere vibratie en ervaringen te bereiken waar je aan toe bent. In dit boek ontmoet je de wijze meester Phylos, die je naar een directe ervaring van de hoogste en meest heilige lagen van de werkelijkheid leidt, wanneer je er klaar voor bent. Ik moet het heel langzaam lezen. Elk hoofdstuk brengt me in diepe meditatie. Marilyn Diamond, auteur van Een leven lang fit: Terwijl ik deze woorden van wijsheid absorbeer, realiseer ik me dat ze vele misverstanden oplossen die ik had over de aard van wat er op onze planeet gebeurt en over wie we werkelijk zijn. De woorden van Phylos springen van de pagina’s alsof hij rechtstreeks tot mij spreekt. Susan Jarmulowics, Sales Professional, Massachusetts, Verenigde Staten: Jullie boek is prachtig! De 10 exemplaren die ik besteld had zijn 2 dagen geleden geariveerd. Ik ga ze uitdelen aan iedereen die hier op bezoek komt. Ik ben gek op dit boek. De energie komt van de pagina’s. Ik hou vooral van de stukken waar Phylos met Froukje praat. Dit boek is vol wijsheid. Dank jullie allebei. Ik heb er van genoten om jullie werk te lezen. Craig W., ingenieur, California, Verenigde Staten: Jullie boek heeft ons geholpen om ons bewustzijn te verruimen en meer lagen van oordelen los te laten. Dit is een boek dat we vaker dan eens zullen lezen. Gilberto Carnasciali, Rebirthing Therapeut, Rio de Janeiro: Wat een prachtige lessen en energie bevat het boek van Phylos. Ik lees het langzaam en lees sommige hoofdstukken opnieuw. Er zit zoveel wijsheid samengepakt op de bladzijden. Voor mij, die nog aan het begin staat van de ascentie ladder, zijn de boodschappen op zijn zachtst gezegd erg waardevol. Ik wil jullie bedanken voor deze schitterende gift, voor het zijn van een voertuig voor zulke pure en verheven lichtwezens, en voor het verschaffen van de mogelijkheid voor al jullie lezers om zulke goddelijke literatuur die speciaal voor deze moderne tijd is geschreven te lezen. Ik zie uit naar het komende boek van St Germain dat Froukje heeft gechanneld. Inger S., schrijfster, Canada: Jullie boek is schitterend. De Energie is geweldig. Ik lees iedere dag een paar pagina’s om in de energie ervan te komen. Ik lees het langzaam omdat ik niet wil dat het afgelopen is. Een heerlijke manier om de dag te beginnen. De Nederlandse reacties: Ik heb met zoveel genoegen Uw boek "Geboorte in het Goddellijke" gelezen, het sluit zo aan op de Seth-boeken, maar dan meer toegankelijk, heel fijn en geestelijk voedend. - M.H. - Vooreerst wil ik jullie van ganser harte danken voor het prachtige boek "Geboorte in het Goddelijke". - Marie-Rose Clarysse, België - Inmiddels ben ik met het boek begonnen en ik ben onder de indruk............geweldig en wat een prachtige energie voel ik ..........echt heerlijk. - Rita Schaveling - Ik vond het zondag weer een hele fijne dag. Zoals altijd wanneer ik bij jullie geweest ben voor een dag, een avond of een weekend, ging ik blij naar huis. Ik ben ook erg blij met het boek van Jeroen, er komt zoveel licht uit. Alleen al er naar kijken, terwijl het op mijn tafel ligt, vervult me met dankbaarheid voor het bestaan - Peter van Zaanen - Ik heb al hele stukken in het boek gelezen en het heeft op mij toch meer impact dan de Engelse versie. Ik voel me ook wel heel trots, dat jullie zo'n mooi boek hebben gechanneld, toch wel een beetje "mijn Jeroen en Froukje". - Greet Kroon - Ik heb een paar dagen geleden het boek "Geboorte in het Goddelijke" gekocht van Phylos/Jeroen. Ik heb er tot nu toe steeds stukjes uit gelezen (ook zittende in de natuur) en dit boek bevat ongelofelijk veel energie! Ik merk dat ik steeds naar binnen wordt getrokken met mijn aandacht en dan gebeurd er heel veel. Ik voel ook de energie en de liefde. Een paar weken geleden zat ik in de duinen(stukje bos) en was aan het mediteren; ik stem me dan af op de hogere energieën. Ik opende daarna mijn ogen en alles zag er helderder uit, ook zag ik energie-lijnen tussen de bomen door en puntjes van licht. Verder leek het bos "vloeibaar" te worden in de zin dat alles een beetje vloeit of beweegt. Het leek een energiebubble waar ik ook in zat. Het is niet alleen een waarneming, ook een ervaring en lastig uit te leggen wat het is. Ik weet dat ik dit vaker heb gehad maar ik heb hier weinig aandacht aan geschonken. Ben er soms ook een beetje bang voor. Door jullie boek begrijp ik mezelf nu ook beter en ben ook wel erg enthousiast geworden over de nieuwe energie - Christien Kersten - Ik heb heel veel aan de cd's. En het boek: je voelt de energieën heel goed van de meesters. Geweldig... - Corrie Visser - Ik heb het boek van Jeroen gekocht en in één adem uitgelezen. Wat een schitterend boek. Het moet voor jullie vast een wonderbaarlijk mooie ervaring zijn geweest op Mount Shasta. - Jeanet Lambillion - Onlangs kwam de gedachte in me op dat ik jullie boek (Geboorte in het goddelijk) misschien wel zou willen kopen en zoals dat soms gaat liep ik er tegenaan in de nieuwetijdswinkel Ananda in Haarlem. Het lag daar op een speciaal plekje in de kast, dus toen heb ik het boek meegenomen. Ik ben er al in begonnen en ik vind het echt prachtig, de liefde van Phylos springt van de pagina's. Door te lezen raak ik als vanzelf op een hoog vibratieniveau. Dank voor het channelen van dit boek - Marjolein Janssen - Ik heb erg genoten van jullie boek. Heb het net uit en vond het heel boeiend! Het raakte me want de energie is voelbaar. Heerlijk! - Sophie Mannes - Wat heb ik ervan genoten om met dit boek in aanraking te komen. Ik heb al heel wat gelezen zo'n 30 jaar ben ik met deze materie bezig. Ik vind in dit boek veel bevestigd wat ik al ontdekt heb maar ook heel veel nieuwe lessen voor deze tijd. Ook zeer goed leesbaar en begrijpbaar. - Willeke Hendrikx, spiritueel kunstenares -

Meditaties op CD

  Deze CD set bevat 12 live opgenomen meditaties. We hebben er bewust voor gekozen om de meditaties live met een groep op te nemen, omdat de energie die dan via Phylos doorkomt het krachtigste is. De meditaties volgen in grote lijn de meditaties zoals ze ook in het boek zijn opgenomen, maar wijken er soms ook van af, omdat Phylos zich afstemt op de aanwezige energieën. Deze was met deze groep af en toe zeer sterk, zodat er een opening was om hoger te gaan dan van te voren gepland was. Phylos richt zich zowel tot de aanwezige groep als tot de toekomstige luisteraars naar de CD’s. Wanneer je de CD’s beluistert, open je dan voor het licht en de energie van Phylos voor jou. Phylos is zich bewust van je wanneer je je tot hem richt en zal je altijd tot steun zijn. Wanneer je rustig en ontspannen gaat zitten en je opent voor de energie kan het beluisteren van de CD’s op subtiele, maar toch krachtige wijze je leven beïnvloeden. Het is niet nodig om alles wat Phylos zegt letterlijk te kunnen ervaren of volgen. De meesters zeggen altijd dat er een deel van je is dat de energetische boodschap toch wel oppikt. De 12 meditaties: 1. De energie neerzetten 27:41 2. Buiten je fysieke grenzen treden 24:22 3. Contact met je innerlijke zelf 23:29 4. Ochtendmeditatie: creëer je volmaakte dag 22:13 5. Hoger bewustzijn via een appel 21:36 6. Gewoontes veranderen 27:16 7. Opvangen van hogere gedachten 24:18 8. Contact met andere dimensies 24:39 9. Goddelijke energie ervaren 25:28 10. Hogere lagen van de werkelijkheid bezoeken 25:19 11. Jezelf opladen in het goddelijke licht 25:05 12. Initiatie in de Stralende Tempel van Licht 26:30 Bestel deze CD-set in de webshop Live seminars Ervaar de aanwezigheid van de meesters live door een weekend of week met Froukje en Jeroen te volgen! Deze seminars zijn door ons samen met de meesters voorbereid en bestaan uit meditaties, oefeningen, mantra zingen en af en toe swingen op muziek. Een prachtige gelegenheid om een transformerende ervaring te krijgen en de energie van de meesters nog directer te ervaren. Onze weekenden en weken kenmerken zich door een ontspannen sfeer, met ruimte voor emoties en humor. Cursisten voelen zich gezien en erkend. Vele deelnemers zijn zo enthousiast dat we ze regelmatig weerzien.