door Phylos - Gechanneld door Jeroen Kuyper

“Welkom, dit is Phylos

De mensheid is nog steeds collectief in slaap, hoezeer sommigen ook claimen wakker te zijn. Niet in slaap zoals jij ’s nachts slaapt. Toch noemen we het zo omdat bij de meeste mensen grote delen van hun bewustzijn nog afgesloten zijn.  Wat jullie intelligentie noemen zou een maat voor de opening van het bewustzijn kunnen zijn.

Iemand als Einstein had een bijzonder hoge intelligentie en kon daardoor diep in de verborgen lagen van het universum doordringen. Wij zouden zeggen dat zijn bewustzijn beduidend meer geopend was dan dat van de meeste mensen. Mensen bij wie het bewustzijn open gaat, zien en weten dat ze daarvoor altijd in een soort onwetendheid of slaap zijn geweest. Dit is eenzelfde realisatie, maar dan op een ander niveau, als wanneer je wakker wordt en beseft dat je in slaap was en gedroomd hebt.

Je wordt wakker in fasen
De hogere werkelijkheid kent vele aspecten en lagen. Het wakker worden in hoger bewustzijn gaat in fasen, waarin je telkens weer wakker kunt worden in een nieuwe, hogere laag. Vandaar dat verlichting niet een alles of niets gebeuren is. Iemand die een verlichtingservaring heeft gehad is daarmee nog niet verlicht en heeft soms nog een lange weg te gaan. Naast intelligentie is een mogelijke maatstaaf voor de mate van verlichting, het constant ervaren van een allesomvattende liefde, diepe vrede en gelukzaligheid.

Siddhi’s of bovennatuurlijke krachten
Een ander maat zou kunnen zijn in hoeverre je beschikt over zogenaamde siddhi’s, of yogic-powers – bovennatuurlijke krachten en eigenschappen die de meeste mensen niet hebben. Naarmate je dieper doordringt in de hogere werkelijkheid kunnen deze bijzondere krachten tot je komen.

Het gebruiken van deze maat heeft echter wat nadelen. Er zijn namelijk mensen die puur uit zijn op deze krachten en niet op het bereiken van hoger bewustzijn. Maar wat is de zin ervan om zonder voedsel of drinken te kunnen leven, bestand te zijn tegen ijzige kou of zo oud kunnen worden als je wilt, als het je niet gaat om spirituele groei of het verbeteren van je gezondheid?

Een leraar die één of enkele van deze krachten bezit en te koop loopt met zijn of haar gaven is niet zo gevorderd als de bijzondere krachten doen vermoeden. Het is bekend uit de yogaleer dat als je ego hiermee aan de haal gaat, je ontwikkeling naar verder opening van bewustzijn stagneert of zelfs teniet wordt gedaan.

Echte yogi’s leren dan ook om deze krachten spaarzaam te gebruiken en er zeker niet mee te koop te lopen, ze vaak zelfs te negeren. In het algemeen gebruikt een ware yogi de siddhi’s alleen als dat anderen helpt vertrouwen te krijgen in de hogere werkelijkheid, of bijvoorbeeld voor genezing.

Jullie (Froukje en Jeroen) hebben in India meesters ontmoet die tal van deze krachten bezitten. Het viel op dat deze meesters er niet of nauwelijks over spreken en dit ook niet laten zien. Wat jullie ervan wisten kwam voornamelijk uit de informatie van derden, die ze aan den lijve hadden ondervonden. Jullie wisten wel toen jullie Swami Paramananda Giri bezochten, dat zijn leeftijd geverifieerd was als 132 (nu 138), maar zelf had hij het daar niet over. Wel merkte hij op, toen ernaar gevraagd werd,  dat zijn gezondheid wat achteruitging.

Er is vanuit de wetenschap geen interesse in siddhi’s
We halen dit voorbeeld aan omdat Jeroen vandaag in de krant zag dat ’s werelds oudste mens op 114-jarige leeftijd is overleden. Hieraan zie je een belangrijke kant van het in slaap zijn van de mensheid: de afwezigheid van werkelijke interesse van de wetenschap in de bijzondere filosofie in (onder andere) India, waar bijvoorbeeld nog veel oudere yogi’s te vinden zijn dan bovengenoemde Swami van 138 jaar, en waar vele manifestaties van siddhi’s plaatsvinden.

De energieën die nodig zijn om deze manifestaties te bewerkstelligen bevinden zich buiten het nog slapende bewustzijn van de mensheid en daarmee vallen deze dus buiten de wetenschap. We kunnen het niet verklaren, dus het bestaat niet. En dan wordt het afgedaan als onmogelijk, fantasie, of bedrog – wat natuurlijk wel degelijk ook voorkomt. Als er al onderzoek gedaan wordt, is dat bijvoorbeeld om te bewijzen dat een yogi die niet eet, dat toch stiekem doet. Maar een yogi die zonder eten en drinken kan, zal soms ook wel eten of drinken. De yogi heeft en hoeft niets te bewijzen, maar als je geluk hebt zal hij of zij je wel willen helpen verder te ontwaken.

Werkelijke oplossingen voor wereldproblemen komen vanuit een ruimer bewustzijn
De waarlijk grote wetenschappers zijn zij die een ruimer bewustzijn hebben. Zij reiken juist uit naar het onzegbare, het in het Westen nog zo weinig ontgonnen hogere bewustzijn. Hun bewustzijn wordt meestal ook gekenmerkt door liefde en humor en gedeeltelijke verlichting. Wanneer Einstein volledig verlicht zou zijn geweest waren zijn ontdekkingen nog veel verdergaand geweest.

De werkelijke vooruitgang van de mensheid in de nieuwe tijd zal komen vanuit het leren verruimen van het bewustzijn door het beoefenen van meditatiemethoden en technieken, in combinatie met de wetenschappelijke nieuwsgierigheid van de Westerse mens. Van daaruit kunnen wereldproblemen worden opgelost. Jeroen las een bericht dat Yogi’s en Boeddhisten wordt verweten dat ze niets nuttig bijdragen aan de maatschappij en alleen naar binnen gericht zijn. Deze visie komt opnieuw voort uit onwetendheid.

In werkelijkheid creëren deze Yogi’s en Boeddhisten door hun meditatiepraktijk een prachtige energie die helpt bij de overgang van de mensheid naar de nieuwe tijd.
Omgekeerd is er bij mensen die zich richten op het hogere soms een afkeer van de rationalistische en materialistische mentaliteit van het Westen.
De polarisatie komt voort uit diezelfde slaap waarin de mensheid nog verkeerd, vanuit de illusie van gescheidenheid. Een essentiële stap om mee te beginnen is onderricht in bewustzijnsverruiming als verplicht onderdeel op scholen en bij opleidingen maar zover is het helaas nog niet.

Wat wij via het werk van Jeroen en Froukje aanreiken zijn diverse methodes die jou kunnen helpen bij spiritueel ontwaken en de verruiming van je bewustzijn.

Ik groet je in licht en liefde, namaste,

Dit was Phylos”