- Phylos, door Jeroen -

“Welkom, dit is Phylos,

Waarschijnlijk heb je niet eerder in je leven zo duidelijk de noodzaak gevoeld van een wereld van vrede en saamhorigheid om de wereldproblemen aan te pakken, tenzij je misschien eerder in je leven oorlogsgeweld hebt meegemaakt. De vele crisissen in de wereld komen merkbaar en voelbaar dichterbij.

Wat we als reactie zien is een toenemende angst. Angst voor tekorten tot angst dat we het niet zullen overleven. En we zien ook de opkomst van steeds extremer stromingen die op hun manier menen de eigen mensen veilig te moeten stellen.

Het is logisch dat je wilt beschermen wat je hebt, wanneer je je in je bestaan bedreigd voelt om je eigen overlevingskans en die van wie en wat je liefhebt, te vergroten. Maar het bizarre is dat juist door die neiging van iedereen om zijn eigen eilandje (jezelf, gezin, land) te beschermen, de problemen op de wereld blijven voortwoekeren.

Een belangrijk punt is dat niemand het inzicht en de macht heeft om de wereldproblemen echt te doen keren. Zelfs op het hoogste niveau zie je dat wereldleiders blijven ruziën over wat van wie is en allereerst de belangen van het eigen land behartigen. “De regenwouden beschermen? Prima, maar niet in “ons” land want we hebben de inkomsten hard nodig”. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat er wel degelijk ook op dit niveau zeer serieuze ontwikkelingen in positieve richting gaande zijn.

Het is erg belangrijk om aan de praat te blijven, ondanks deze psychologisch misschien begrijpelijke, maar voor de wereld funeste neigingen en daden. Beter ruziën dan elkaar negeren en alleen nog aan jezelf te denken. En gelukkig zie je dat regeringen ook aan de praat blijven, ondanks soms gigantische belangentegenstellingen. In de media lees je vooral over conflicten, bedreigingen en ruzies tussen landen. Maar spiritueel gezien is het feit dat er desondanks toch gepraat wordt, veel belangrijker om op te focussen.

Het gaat voor het voortbestaan van de mensheid om iets veel groters: we zullen het samen moeten doen. Het lijkt een open deur en het is ook een open deur: een open deur als uitnodiging om binnen te komen of juist naar buiten te gaan en deze simpele waarheid te gaan leven. Om als mensheid echt samen te kunnen zijn is een bewustzijnsontwikkeling nodig in iedereen, om te beginnen in jezelf.

Alle huidige conflicten en problemen hebben op hoger niveau een belangrijke reden: uiteindelijk brengt het de mensen juist bij elkaar. Als je twee konijntjes hebt, die alsmaar ruzie maken, kan het helpen ze samen in een lege badkuip te zetten. Ze moeten dan wel. Naarmate de (dreigende) rampen toenemen, moet de mensheid wel, inclusief de dwarsliggende leiders. Deze ontwikkeling is nu gaande: door de plotselinge problemen met de brandstofvoorziening wordt versneld naar nieuwe oplossingen gezocht.

Omdat het niveau van bewustzijn van de mensheid nog niet voldoende is gestegen, zijn hiervoor nu nog rampen nodig. Zo bezien hebben deze problemen ook een positieve spirituele bedoeling, waarbij het van belang is dat er een nieuw bewustzijn ontstaat in iedereen, gepaard met het besef dat we allemaal verantwoordelijk zijn voor onze toekomst en niet (alleen) afhankelijk van leiders.

Van egoïsme, eigenbelang en het uitoefenen van macht over anderen is niemand ooit gelukkig geworden. En dan hebben we het nog niet eens over wat je daarmee uiteindelijk ook jezelf aandoet vanuit de karmische wetten die ons leven besturen: wie zaait zal oogsten.

Werkelijk geluk komt voort uit eenvoud, empathie, en geven in plaats van nemen. Het gaat om een diep innerlijk geluk dat op deze manier voor iedereen is weggelegd. Zelfs ernstige fysieke of psychische pijn of ziekte kunnen in ieder geval verlicht worden door deze kwaliteiten in jezelf te ontwikkelen. En juist deze kwaliteiten vormen tevens de voedingsbodem voor de noodzakelijke omslag op aarde.

Betekent dit nu dat je alle luxe en welvaart uit je leven zo veel mogelijk moet schrappen? Geenszins. Overdadige luxe die niet in proportie is met anderen kan een teken van te veel egoïsme zijn. Maar de verworvenheden van het moderne leven zijn bedoeld om het leven makkelijker te maken. Hierdoor heb je meer tijd en middelen om aan je levensdoel te werken en je voor anderen en de wereld in te zetten. Meer verdienen betekent dat je meer middelen vanuit het universum ontvangt om op een goede manier voor jezelf en de wereld te zorgen.

Dit wil niet zeggen dat rijke mensen die veel voor zichzelf houden dus slechte mensen zijn. We spreken liever over onwetendheid. Spirituele onwetendheid op dit en andere vlakken is een van de belangrijke oorzaken voor het langzame tempo van bewustzijnsverandering. Maar je kunt zien dat hier wel degelijk schot in zit.

Ook in Nederland is de balans verstoord, waarbij het opheffen van relatieve armoede door ongelijke verdeling een prioriteit zou moeten zijn. Mensen die goed verdienen menen in het algemeen dit ook “verdiend” te hebben. Pas nu de verschillen steeds sterker worden dringt het besef door dat dit helemaal geen wet is.

Wat iedereen uiteindelijk ten diepste wil, is vrede. Kerstmis is een mooie tijd om naar binnen te gaan en meer vrede en saamhorigheid te voelen. Ook met degenen die alleen zijn in deze dagen, en allen op de wereld die het moeilijk hebben, heel veel moeilijker dan wij. Het zijn mooie begrippen, vrede op aarde en saamhorigheid. Maar het zal niet komen van onze leiders, wetenschappers of dokters. Een mooie uitspraak is: “Wat als er oorlog zou zijn, en er zou niemand naar toe gaan?”.

Vrede zit in jezelf en zal niet van buitenaf komen. Natuurlijk, als je geluk hebt blijft jouw land gevrijwaard van oorlog of hongersnood, maar de essentie van de gedachte van vrede op aarde is dat iedereen deze vrede in zichzelf moet leren vinden. Hoe meer vrede je in jezelf ervaart, hoe meer je opent voor mooie kwaliteiten, zoals liefde en saamhorigheid. En, ongelofelijk belangrijk: empathie, invoelingsvermogen. Wanneer je echte empathie hebt, kan je je verplaatsen in wat anderen moeten doormaken. Als jij in de schoenen van een vluchteling of asielzoeker zou staan, wat zou jij doen? Hoe meer je je in de narigheid van anderen durft te verdiepen – iets wat mensen graag verre van zich houden – hoe meer begrip je krijgt en hoe meer afgewogen je ermee om zal gaan.

De kern van onze kerstboodschap is dan ook dat wereldvrede begint met innerlijke vrede en empathie. Het beste wat ook jij kan doen voor een betere wereld is om aan deze kwaliteiten in jezelf te werken. Hoe meer mensen dat doen, hoe dichterbij de wereldvrede komt en hoe sneller de aarde zich kan herstellen van de rampen en dreigende rampen die we nu zien.

We nodigen je dan ook van harte uit om mee te doen op 24 december om 19.30 uur met onze online vredesmeditatie.

Ik groet je met alle liefde voor het prachtige wezen dat je bent.

Dit was Phylos. Namaste”.