Spirituele ontwikkeling healing opleiding

Bewustzijnsverruiming - een meester worden in één weekend?

Ik wil je graag een veer in de bibs steken: jij behoort tot de voorhoede die werkt aan bewustzijnsverruiming en hebt daar al het een en ander in bereikt.

Hoe ik dat zomaar kan zeggen, terwijl ik geen idee heb wie jij bent? Dat is simpelweg omdat je dit artikel leest, of in ieder geval de eerste zinnen. Want dat wil zeggen dat je geïnteresseerd bent in hoger bewustzijn of spirituele groei.

Fase 1: bewustzijn van de mogelijkheid tot bewustzijnsverruiming

Interesse in bewustzijnsverruiming is namelijk de eerste en wellicht grootste stap. Je bent je er bewust van dat er meer is in het leven dan alleen doen wat plezierig voor je is en wat nodig is voor je bestaanszekerheid. Mogelijk klinkt dat als vanzelfsprekend voor jou en zie je niet wat daar nou zo bijzonder aan is. Maar bedenk eens hoeveel mensen deze interesse niet hebben en jouw interesse en activiteiten als ‘zweverig’ of ‘vaag’ bestempelen.

Bij bewustzijnsverruiming hoort bewust omgaan met de aarde, natuur, dieren en elkaar. Hiervoor is gelukkig en noodgedwongen eindelijk meer interesse en betrokkenheid. In engere zin bedoel ik bewustzijnsverruiming van je eigen bewustzijn, een ontwaken in de hogere aspecten van je wezen. Nog steeds is het percentage mensen met deze interesse heel laag.

Waarom is niet iedereen geïnteresseerd in bewustzijnsverruiming?

Twee oude gezegden luiden: “Wat de boer niet kent dat eet hij niet” en “Eerst zien, dan geloven”. Ik vind het altijd bijzonder hoeveel waarheid er in dergelijke gezegden schuilt. Mensen zijn gewoontedieren. Wanneer je een leven hebt dat wel aardig loopt, waarom zou je dan naar meer of iets hogers gaan zoeken? Heel vaak is het dan ook zo dat de interesse pas gewekt wordt bij een crisis in je leven. Dan ga je meestal pas echt over het leven nadenken en komen de grote levensvragen in je op. Ga maar eens bij jezelf na wat voor jou de aanleiding was om je in het spirituele te gaan verdiepen.
Een andere mogelijkheid is dat bijvoorbeeld een spiritueel boek of gesprek het verlangen in je wakker maakt. Het is in beide gevallen je ziel die je een krachtig signaal geeft om verder te kijken dan je neus lang is. Veel mensen krijgen deze signalen maar horen ze niet omdat ze het zo druk hebben of negeren ze. Jij behoort dus tot die relatief kleine groep die bewust of onbewust naar de fluisteringen van je ziel hebt geluisterd en de moed hebt gehad om deze serieus te nemen.

Moed?

Inderdaad, moed. Het tweede gezegde, “Eerst zien, dan geloven”, is vooral sterk van toepassing in de westerse wereld. Je weet wat je hebt en wat je voor al je inspanningen terugkrijgt, moet je maar afwachten: “Waarom zou ik mijn zuurverdiende centjes uitgeven aan een weekend in een hete hut met anderen op elkaar gedrukt zitten?”; “Wat heeft het voor zin om op een kussentje uren in stilte door te brengen?” Ik kan je zeggen dat de beloning enorm is. Ik ervaar bijvoorbeeld dikwijls diepe innerlijke vrede en ken vele momenten waarop alles klopt en prachtig is, op een manier die ik niet kende, voordat ik het spirituele pad op ging.

Ik denk dat vooral de eerste stappen de grootste zijn. Er wordt wel gezegd dat de moeilijkste yogaoefening is om de stap naar de mat te nemen. Mijn eigen pad is begonnen met een cursus Awakening your Light Body van een week in Portugal bij John Kalse. Ik had deze cursus uitgezocht nadat mijn leven op veel fronten was vastgelopen en ik wist dat er drastisch iets moest veranderen. Ik had wel enkele spirituele boeken gelezen, maar er praktisch nooit iets mee gedaan. Ik had me expres opgegeven voor een cursus in het buitenland omdat ik, mezelf kennende, wist dat de kans groot was dat ik anders af zou haken. En dat was ook zo: de eerste dagen voelde ik me vreselijk, ik voelde me buiten al die blije mensen staan en aarzelde of ik toch niet voortijdig terug zou vliegen. In de loop van de week sloeg dit echter om en werd het de meest vervullende week van mijn leven tot dan toe. Achteraf zie ik dat de interesse er al lang was, voortkomend uit vorige levens, en dat de moed om een stap te zetten kwam door de crisis in mijn leven, door mijn ziel op mijn pad gezet.

Fase 2: exploraties

Ik vertel geen nieuws als ik zeg dat het aanbod aan cursussen en retraites over persoonlijke groei en spiritualiteit enorm is. Kennis en technieken die voorheen alleen voor ingewijden beschikbaar waren, zijn nu wijd verbreid. Zodanig dat velen de diepe waarde van wat ze aangereikt krijgen niet eens beseffen. Ze weten niet anders dan dat dit enorme aanbod er is.  De vraag is wel of deze overvloed alleen maar een zegen is, want wat moet je in vredesnaam kiezen?

Bij onze eigen cursisten zien we zowel mensen die duidelijk nog zoekend zijn, en bijvoorbeeld een lichtdag volgen om eens kennis te maken, als cursisten die al geruime tijd stevig op hun spirituele pad zitten en lange tijd trouw blijven aan wat we bieden. Er is natuurlijk helemaal niets mis mee om verschillende stromingen uit te proberen: “The proof of the pudding is in the eating”. Als je echter in deze fase blijft steken en steeds verschillende dingen blijft uitproberen, ontdek je niet dat werkelijke groei en spiritueel ontwaken vooral in de volgende fase optreden.

Fase 3: verdieping

Nou kom ik op een term die hier niet erg populair is: discipline. Of wellicht voor Nederlanders een acceptabeler woord: toewijding. Dat wil zeggen dat je niet zo snel opgeeft en blijft volharden in je streven je doel te bereiken.

Een mooi voorbeeld van dergelijke toewijding is een cursiste van ons die niet gelijk de mooie en krachtige ervaringen had die anderen beschreven bij de cursus Awakening your Light Body. Sommige mensen zouden dan opgeven maar zij besloot om thuis de opnames van de hele cursus (72 meditaties!) twee keer te herhalen. Bij de tweede keer kreeg zij wel mooie en diepgaande ervaringen en kwamen de veranderingen in haar leven. Ze besloot hierop een vervolgcursus te doen, waarbij bleek dat ze het nu wel in één keer kon oppakken.

Heel mooi is dat ze niet opgaf of besloot dan maar een andere cursus te proberen. Ze bleef bij haar vertrouwen dat het ook voor haar mogelijk moest zijn en zette zich er elke dag toe de meditaties te herhalen. Hierdoor creëerde ze de basis die zij nog nodig had om verder te kunnen gaan.

Veel mensen denken dat je door discipline je vrijheid kwijtraakt maar in wezen geeft het vrijheid. Kijk maar naar deze cursiste of denk aan bewegen en sporten: juist door discipline daarin word je vrijer in je bewegingen en kunnen pijnklachten oplossen. Je hebt niet ieder dag zin om te mediteren of te sporten, maar de kunst is om dat desondanks te doen. Tegelijkertijd zijn we allemaal mensen, en zijn er dagen dat het er niet van komt. Maar als je op een minne dag toch gaat mediteren, geeft dit je vaak juist de omslag die je nodig hebt.

Wij geven les in het doen ontwaken van kundalini en het activeren en openen van de pijnappelklier. In het Oosten is algemeen erkend dat kundalini geleidelijk ontwaakt wanneer je spiritueel groeit. Je kunt dit proces wel met technieken bevorderen maar de opening ontstaat pas wanneer de vaardigheid om deze technieken te gebruiken zich ontwikkelt. Bij onze eigen cursussen raden we ook altijd aan om de opnames van de cursus of cursusdag(en) aan te schaffen en er thuis mee verder te oefenen.

Daarnaast is voor het spirituele ontwaken ook je hele leefstijl van groot belang. Wanneer je er maar wat op los leeft en niet werkt aan het verbeteren van jezelf, kan je mediteren wat je wilt, maar zal het effect niet beklijven. Het is niet voor niets dat de heilige Patanjali in zijn kernachtige beschrijving van het spirituele pad naar verlichting begint met het benoemen van essentiële leefregels.

Met de nodige scepsis zien we dan ook cursussen waarin beloofd wordt om de kundalini of de pijnappelklier in een dag of weekend te openen. Zo’n aanbod sluit natuurlijk helemaal aan bij de (begrijpelijke) wens van de westerling om snel en makkelijk heel veel te bereiken, want tijd is kostbaar. En wellicht doe je er een hele mooie ervaring mee op. Ik voorspel echter dat die ervaring niet zal beklijven en dat na enige tijd de wens weer zal ontstaan om iets anders te proberen.

Een meester worden in een weekend?

Het gebeurt. Een enkele keer leidt één cursusdag of cursus tot een groot spiritueel ontwaken. Of het gebeurt ogenschijnlijk zomaar ineens. Zoiets kan leiden tot een hype van anderen die deze persoon of methode willen volgen in de hoop hetzelfde te bereiken, liefst ook zo snel mogelijk. Meestal lukt dit niet. De reden is dat degenen die deze zegen hebben ontvangen zonder uitzondering al levens lang – gedisciplineerd – aan hun spirituele groei hebben gewerkt.

Als je doorzet en gedisciplineerd blijft mediteren en aan je groei werkt, zal je er meestal snel zoveel bevrediging en vervulling in vinden dat je er al gauw naar uitziet om weer te mediteren. Dan is discipline een verlangen geworden.