Phylos, gechanneld door Jeroen Kuyper

“Welkom, dit is Phylos

Jeroen vroeg zich af waar het toegenomen nationalisme vandaan komt, zoals dat zichtbaar werd in de “America first” slogan en het daaropvolgende beleid van de vorige president van de Verenigde Staten. Ook in Europa en Nederland lijkt het nationalisme te groeien.

Wanneer je de politiek volgt, zijn er tal van analyses te maken maar wij plaatsen het – zoals zo vaak – in het kader van de overgang naar een nieuw bewustzijn.

De problemen waar de planeet als geheel mee worstelt, worden steeds meer zichtbaar en ook de onontkoombaarheid om hier op wereldniveau verandering in te brengen. Maar wie o wie neemt de werkelijk nodige stappen om dat voor elkaar te krijgen? Wie doorbreekt het eindeloze vergaderen en uitstellen of zelfs traineren van beslissingen die allang genomen hadden moeten worden?

Er is sprake van een toenemende angst in de wereld, doordat vele problemen de invloedssfeer van waar je als mens alleen invloed op hebt, verre overtreffen.

Op wereldschaal zie je een beweging naar toenemend nationalisme. In plaats van de handen ineen te slaan en gezamenlijk de problemen die ons allen bedreigen aan te pakken, proberen landen vooral hun eigen belangen veilig te stellen.

Op een dieper niveau gaat het om een biologisch bepaalde reactie op angst, namelijk om je bij gevaar terug te trekken in je veilige wereld en die te verdedigen of je erin te verschuilen. Zo werken je hersenen en dit is ook nuttig wanneer je een konijn bent en er een vos op de loer ligt. Voor de wereldproblemen zoals die er nu zijn werkt deze overlevingsstrategie helaas juist averechts.

Op nationaal niveau zie je minder tolerantie voor alles wat van buitenaf komt en bedreigend kan lijken: immigranten worden als een last gezien die buiten de deur gehouden moeten worden en opkomend racisme ligt op de loer. Dit komt allemaal voort uit die diep verankerde en vaak onbewuste angst. Ook zie je dat handige dictatoriale leiders gebruik maken van deze toenemende angsten, waardoor ze hun posities en die van de gevestigde kapitaal- en machtsstructuren versterken. Door veel van de grote problemen simpelweg te ontkennen geven ze een surrogaat geruststelling aan de bevolking, die daardoor deels maar al te graag op deze leider stemmen. De beloftes zijn groots maar wanneer zo’n leider eenmaal in het zadel zit, neemt de chaos toe.

Ook op individueel niveau zie je dat er minder onderlinge solidariteit en tolerantie ontstaat wanneer de angst toeneemt: “ik eerst!”. Het is de natuurlijke neiging om wat je hebt proberen te beschermen, of je nu een rijke machthebber bent of van de bijstand leeft.

En toch begrijpen steeds meer mensen dat deze contractie de verkeerde weg is. Wat nodig is, is juist het omgekeerde, namelijk expansie; een beweging om de mensheid als één grote familie te zien met gezamenlijke belangen en doelen. Wie wil er diep van binnen geen vrede, schone lucht of harmonische samenleving?

Wanneer iedereen dat werkelijk zou beseffen, zouden alle oorlogen in een seconde stoppen! Dan komt er ruimte om echt samen voor de problemen te staan, in plaats van te wachten op anderen.

Om deze omslag te kunnen maken, is bewustzijnsverruiming het allerbelangrijkste. Geleidelijk gebeurt dit in de overgang naar de nieuwe tijd bij iedereen, maar de spanning tussen deze geleidelijke bewustzijnsovergang en wat er nu hard nodig is aan veranderingen, is groot.

De kwaliteit die dit van jou vraagt, is in de eerste plaats: moed. Moed om niet mee te gaan in de trend tot zelfbescherming op individueel of nationaal niveau. Moed om jezelf te blijven ontwikkelen om een beter mens te worden, met vooral ook aandacht, respect en compassie voor anderen, voor de dieren en de natuur, en voor de planeet. Door mindful te zijn over wat je doet, zegt en zelfs denkt. Het gaat niet per se om moed om de barricaden op te gaan, al is het mooi dat er mensen zijn die die roeping wel hebben. Ook door jezelf te verbeteren, word je meer en meer een voorbeeld voor anderen, althans voor degenen die dat zien en er aan toe zijn om zelf ook stappen te zetten. Zo breidt het hogere bewustzijn zich als een olievlek steeds meer uit over de aarde.

Onderschat de invloed die jij als individu op deze manier hebt niet. Wanneer je een beetje olie op een plaat laat vallen, breidt zich dat wonderbaarlijk snel en ver uit – inderdaad, als een olievlek.

En het mooiste nieuws is misschien wel dat ik je kan verzekeren dat je er een veel gelukkiger mens van wordt.

Dit was Phylos. Ik groet je in licht en liefde. Namaste.”