Niveaus van healing - door Froukje

Het is iets wat we allemaal willen: ons goed voelen en gelukkig zijn. Maar wat doe je als je klachten hebt, fysiek of emotioneel? Naar wie ga je toe en wat ga je doen om te herstellen?

Ik denk dat je bij de meeste klachten moet kijken naar verschillende niveaus: wat is er aan de hand op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau? Vervolgens ga je na wat je kunt doen voor je herstel.

Ik heb het dan niet over een acute klacht zoals een gebroken arm. Dan ga je naar het ziekenhuis en zit je niet te wachten op iemand die je vraagt: ‘wat wil je ziel je hiermee zeggen?’. In een later stadium zou je dat eventueel wel kunnen doen.

Maar laten we een ander voorbeeld nemen: Annet die pijn heeft in haar rechter schouder. Wat is er aan de hand en wat kan zij doen aan de pijn?

 • Niveau 1 – het symptoom.
  Annet gaat naar de dokter. Deze bekijkt de schouder en stelt pijnstillers voor of geeft een injectie tegen de pijn.
 • Niveau 2 – de samenhang tussen het symptoom en andere delen van het lichaam.
  Nu gaat Annet naar een Qigong deskundige. Deze weet dat schouderklachten vaak te maken hebben met blokkades in de alvleesklier. En de alvleesklier heeft weer te maken met het maag-energiesysteem. Hij zal bepaalde oefeningen adviseren die een gunstig effect hebben op het maag-energiesysteem en op de schouder zelf.
 • Niveaus 3 en 4 – de samenhang met de emoties/stress (niveau 3) en met de gedachten (niveau 4)
  Annet gaat naar een psycholoog. Uit dit gesprek blijkt dat Annet de laatste tijd veel stress heeft op haar werk. De psycholoog zal zijn deskundigheid inzetten om Annet te helpen anders met situaties om te gaan (veranderen van gedachten) en zich meer te ontspannen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het bespreken en uiten van de emoties. Dit kan de druk van haar schouders halen en de klacht doen verdwijnen of verminderen.
 • Niveau 5 – de ziel
  Nu komt Annet bij een andere hulpverlener, een healer bijvoorbeeld. Deze zal bovenstaande aspecten meenemen in zijn diagnostische consult. Daarnaast zal deze onderzoeken: wat wil de schouderpijn Annet eigenlijk zeggen? Misschien geeft de ziel van Annet wel aan dat er iets moet veranderen in haar leven. Zit ze wel op het spoor van haar ziel? Geeft haar leven zoals ze het nu heeft ingericht haar de vervulling waar ze naar verlangt? Hoe kan Annet het contact met haar ziel herstellen.
 • Niveaus 6 en 7
  Dit zijn de hogere lichtfrequenties, nog hoger dan je ziel. Deze niveaus zijn vooral van belang voor de healing: hoe groter de afstemming van de healer op deze niveaus, hoe krachtiger de healing zal zijn. Blokkades hebben een lage frequentie en zullen oplossen door de kracht van de hogere frequenties.

Uiteraard is dit voorbeeld gechargeerd. De huisarts bijvoorbeeld zal wellicht ook nagaan of er sprake is van stress en de healer zou er ook voor kunnen kiezen zich alleen op het fysieke probleem te richten. Het gaat er mij meer om helderheid te geven over de niveaus waarop je kunt diagnosticeren en healing kunt gaan inzetten.

Voor Annet is het van belang te kiezen voor de juiste aanpak. Hiervoor is het nodig te onderzoeken waar de energetische blokkades zijn, op welke niveaus. Pas dan weet je wat je moet doen voor een blijvend resultaat. Als er bijvoorbeeld een blokkade is in het emotionele lichaam (emotioneel niveau), dan zal een puur fysieke aanpak hooguit een tijdelijk resultaat geven.

Een voorbeeld uit mijn eigen praktijk
Enige jaren geleden maakte een vrouw, laten we haar Marjan noemen, een afspraak met mij om behandelmogelijkheden te bespreken. Marjan had een tumor (kanker) in haar endeldarm. Verder werd ze medisch kerngezond bevonden. Marjan was 62 maar als sportvrouw had zij de conditie van een 25-jarige, iets wat je zelden ziet natuurlijk. Vandaar dat de diagnose haar volkomen verraste. Verder had zij geen enkele klacht, ook geen last van de tumor.”De artsen raadden haar aan zo spoedig mogelijk te opereren (niveau 1: ingrijpen op het symptoom). Zij had er al voor gekozen om dit te laten doen. Uiteraard respecteerde ik haar keuze.

Maar wat nu: we hadden 1 sessie waarna de operatie over twee weken plaats zou vinden. Wat kon ik haar meegeven over mogelijkheden voor healing in zo’n korte tijd terwijl ik mijn kennis en vaardigheden hierover deel in een complete healing opleiding?

Eerst maar eens wat doorvragen... want ik wilde weten hoe het zat op niveaus 3, 4 en 5.:

Marjan voelt zich over het algemeen erg gelukkig: ze heeft een leuke baan die haar vervulling geeft, een goede relatie en fijne vrienden. Wel mist zij haar familie: een broer en beide ouders zijn overleden aan kanker. Daar zit ook nog oud zeer met name tussen Marjan en haar broer en vader. Broer en moeder hadden darmkanker, vader had prostaatkanker. De arts zou zeggen: genetisch component (niveau 2). Maar enkele niveaus hoger kun je zeggen dat er sprake lijkt te zijn van familiekarma, een gemeenschappelijk thema (emotioneel of fysiek) in een familie. Hier had Marjan wel oren naar. We hadden echter in 1 sessie geen tijd om hier dieper op in te gaan.

Ik koos ervoor om haar twee mogelijkheden voor nu mee te geven:
Ik legde haar uit hoe ze zelf kon werken met een speciaal op haar energie afgestemd team van lichtwezens. Deze zouden haar kunnen ondersteunen bij het hele medische proces.
Daarnaast opperde ik Spring Forest Qigong oefeningen en een daarbij passende helende meditatie. Bij de qigong voelde zij geen resonantie, bij de lichtwezens wel.

Een jaar later kwam ze terug voor een sessie. Ze had de operatie natuurlijk achter de rug. Marjan zag er nu stukken ouder uit, meer als de 63 jarige die ze was. Ze straalde echter ook meer wijsheid en rust uit. De operatie was haar zwaar gevallen maar ze had enorm veel hulp en ondersteuning gehad van haar lichtwezens-team. Zo vertelde ze dat ze na de operatie veel pijn had. Na hulp vragen hiervoor aan dit team voelde ze na een half uur enorm veel verlichting. Zij is met dit team gedurende haar hele herstelproces blijven werken met opzienbarende resultaten.

Ze wilde nu alsnog met het familiekarma aan de gang. Ik was hier blij mee omdat dit kan voorkomen dat kanker terug komt. Het gaat hier om het aanpakken van de onderliggende energie van de kanker.
In enkele sessies kwam zij bij de emotionele familiepijn. Er kwam bij haar diep verdriet naar boven. Ook kon zij alsnog familieleden en ook zichzelf vergeven. Ik kon met healing (niveaus 6 en 7) veel licht brengen in de blokkades en in de ontstane ruimte.

Hoe het verder is gegaan weet ik niet maar ze was hier heel tevreden over.

Wat kan jij doen als je een klacht hebt? Ik raad je aan in meditatie te gaan en contact te maken met je ziel. Vraag aan je ziel om jou helemaal op te nemen in zijn/haar licht. Adem rustig een aantal keren diep in en uit: adem licht in en adem spanning uit. Bekijk vanuit dit contact je klacht. Vraag aan je ziel waar je klacht mee te maken heeft. Waar zitten de aan de klacht onderliggende blokkades en op welke niveaus kan je ingrijpen? Misschien krijg je niet onmiddellijk antwoord maar je ziel zal je de energie van de antwoorden geven. De dagen en weken hierna zullen deze zich voor je ontvouwen.

In de workshop Jezelf helen met licht op 9 en 30 mei leer je jezelf op alle niveaus te helen. In de Opleiding Healing vanuit het universele licht die op 9 mei van start gaat doe je dat veel uitgebreider. Je leert je blokkades detecteren en te healen op al deze niveaus. Je leert je af te stemmen op de hoogste lichtfrequenties (niveaus 5 en 6) waardoor je healings heel krachtig worden.