Phylos, gechanneld door Jeroen Kuyper

“Welkom, dit is Phylos.

Nieuws vertel ik niet wanneer ik zeg dat het coronavirus nog steeds over de aarde rondgaat. Wat je zeker zal zijn opgevallen is hoeveel verdeeldheid het zaait tussen de mensen. Het maakt ook heftige emoties los. Wat je ook zegt over het virus, het kan tot felle kritiek leiden.

Ga eens na hoe het voor jou is: ben je een uitgesproken voorstander van bestrijden van het virus en vaccineren of ben je een uitgesproken tegenstander van het hele beleid rondom corona? Het gaat mij er niet om wat je standpunt is, maar meer over hoe wonderlijk het is dat wanneer je eenmaal een standpunt hebt, de neiging bestaat om daar steeds sterker in te geloven.

Wanneer je echter vanuit een hogere visie naar deze standpunten kijkt, ligt het niet zo zwart-wit. Alle zwart-wit standpunten zijn versterkingen van de dualiteit, wat nu eenmaal het kenmerk is van het zijn op aarde. Wanneer je naar de eenheid gaat, naar het licht, stijg je uit boven de dualiteit. Velen van jullie volgen een spiritueel pad met dat doel. Daarbij probeer je liefdevol en respectvol te zijn en het goede te doen.

Het uitvergroten van tegenstellingen is nu op aarde erg zichtbaar. Niet alleen in de corona crisis, maar ook bijvoorbeeld in de politiek. In Amerika zijn de partijen haast elkaars vijanden geworden en wordt vergeten dat iedereen een mens is, ook je politieke ‘tegenstander’. Is het niet triest dat je in verkiezingstijd je vooral moet afzetten tegen je ‘opponenten’, in plaats van dat je stemmen trekt door oprecht te zijn en verbinding te zoeken? Iedereen zoekt naar de beste leefomstandigheden, naar het grootste geluk en het beste leven voor zichzelf en hopelijk ook voor anderen. Ieder heeft zijn eigen opvoeding en levenservaringen waardoor een bepaalde visie gevormd wordt. Tot zover is er niets mis. Maar wanneer een visie een vermeende waarheid wordt, ontstaan de problemen.

En tegelijkertijd bestaat er ook een objectief onderscheid tussen goed en kwaad. Mensen weten dit van nature. Maar het kan wel zijn dat het contact met dit aangeboren weten, door wat voor omstandigheden dan ook, vertroebeld is geraakt. Dan kunnen mensen puur vanuit egoïstische motieven gaan handelen, al dan niet in groepsverband. Het is niet voor niets dat er af en toe grote verlichte meesters op aarde incarneren om de mensheid weer op het juiste pad te brengen. Dit gebeurt wanneer het onrecht te zeer is toegenomen.

Hoe dit alles op het huidige coronavirus van toepassing is, is zeer complex. Op dit moment is het van belang te weten dat het virus ook een hoger doel heeft in het bewustwordingsproces van de mensheid. Het is een leermeester. Wel een onprettige leermeester, maar dat is gezien de huidige kritieke toestand op de aarde ook nodig. Mensen hebben nog niet het bewustzijn om de werkelijke problemen te overzien, laat staan echt aan te willen pakken. Deze leermeester dwingt tot verandering, op hele grote schaal. Het gaat over hoe de mensheid omgaat met de aarde, de natuur, de dieren, maar ook over onderwerpen als omgang met macht, geld, waarheid en respect. Pas wanneer die lessen geleerd zijn, zal dit virus verdwijnen. Of, wanneer het alleen maar onderdrukt wordt, zal een volgend virus of een andere leermeester uit de natuur verschijnen bijvoorbeeld in de vorm van natuurrampen of epidemieën.

Terug naar de corona: de felheid waarmee mensen tegenover elkaar staan, komt voort uit angst. Misschien zeg je: “Maar ik ben helemaal niet bang voor het virus”. Dat kan natuurlijk, maar jouw angst zit dan waarschijnlijk ergens anders, bijvoorbeeld bij hoe klakkeloos mensen doen wat hen gezegd wordt en het zien wegvallen of sterk verminderen van kritisch vermogen bij mensen door angst. Of angst voor de macht die er vanuit de overheid op de burgers wordt uitgeoefend.

Ons gaat het erom dat er niet één waarheid is, maar dat mensen die een bepaalde visie aanhangen deze steeds verder neigen te versterken en daarmee het zicht op de visies van anderen en hun motieven te verliezen. Dat proces versterkt helaas de dualiteit alleen maar terwijl voor de echte oplossingen juist saamhorigheid en wederzijds respect als basisvoorwaarden nodig zijn.

Jij kunt op tal van manieren een bijdrage leveren aan een mooiere wereld. Als lichtwerker beschik je over het prachtige - maar helaas nu nog voor de meeste mensen onzichtbare – instrument om jouw licht en positieve visie te laten uitgaan over de wereld. Voor wat betreft de corona kan je beginnen met respect voor andersdenkenden, waar je zelf ook staat.

Dit was Phylos, ik groet je in licht en liefde.”