Phylos, gechanneld door Jeroen Kuyper

Angst overstijgen

‘Welkom dit is Phylos,

Het kan je niet ontgaan zijn dat er twee grote bewegingen gaande zijn op aarde. Aan de ene kant neemt het bewustzijn van de mensheid toe. Aan de andere kant raakt de aarde steeds verder in de problemen door de alsmaar doorgaande vernietiging van de leefomgeving door diezelfde mensheid. In het perspectief van het universum is dit alles behalve toeval, maar bedoeld om zo te gebeuren.

De toenemende problemen op aarde leiden ertoe dat de mensheid wel wakker moét worden en de droom van schijnveiligheid moet loslaten. Het wordt steeds moeilijker te ontkennen wat er aan de hand is. Wat dacht je van het feit dat er nu 60-70 % minder dieren op aarde zijn ten opzichte van de 70er jaren? En tegelijkertijd zie je hoe mensen proberen al die beangstigende feiten weg te drukken. Dit bericht over de dieren kwam één dag even langs in het nieuws en lijkt al weer weggezakt in de grote hoop.

Al die schijnbare rampspoed lijkt grotendeels door de mensheid zelf veroorzaakt, maar op hoger niveau is het een manier om het bewustzijn te dwingen tot ontwaken.

Je bent hier op aarde om te leren. Voor jezelf, maar belangrijker nog voor je ziel. Daarnaast is er een collectieve verbondenheid tussen alle mensen onderling. Deze vindt enerzijds plaats op zielsniveau in het hogere bewustzijn en anderzijds op het aardse niveau in je onderbewustzijn, dat verbonden is met het onderbewustzijn van iedereen. Veel telepathische waarnemingen bijvoorbeeld komen voort uit de verbinding van de onbewuste geest met die van anderen. Ze kunnen ook tot stand komen via de hogere geest. In dat geval zijn de waarnemingen van een hoger niveau, zoals bijvoorbeeld in meditaties.

In de collectieve onbewuste geest liggen veel informatie en herinneringen opgeslagen, van jezelf uit je huidige leven en uit vorige levens, maar ook van de hele mensheid. Vandaar dat daar ook veel negatieve emoties en strevingen te vinden zijn. Deze sturen je aan op een onbewust niveau en dikwijls door jezelf onbegrepen manier.

Een belangrijk deel van het spirituele pad is het bewust worden van wat er onbewust in je leeft. Daardoor kun je het overstijgen en wordt je bewustzijn steeds vrijer, ruimer en onafhankelijker. Je wordt flexibeler, en staat meer open voor nieuwe ideeën. Je interesse en nieuwsgierigheid in anderen en in alles wat met spirituele groei te maken heeft, groeit. Omgekeerd zie je dat mensen die nooit verder kijken dan hoe de wereld zich direct aan hen voordoet, vaak aan een beperkte levensvisie vasthouden met stellige meningen. In feite leven ze vanuit angst en door vast te willen houden aan de dingen zoals ze zijn, proberen ze de grip te houden.

Het spirituele pad vraagt dan ook om moed. Het is niet makkelijk je los te maken van min of meer bewuste of onbewuste programmeringen. Je begeeft je op onzeker terrein, waarbij jezelf voor de gek houden in de gedachte dat je in een veilige en voorspelbare wereld leeft, geen stand meer houdt.

Maar degenen die gekozen hebben voor dit pad weten dat je er heel veel voor terug krijgt en dat dit steeds meer toeneemt naarmate je verder komt. Zo leer je te leven vanuit je hart en ziel, waardoor de kwaliteit van je leven en gevoel van geluk groeien. Je krijgt meer zicht op je levensdoel en beseft dat dit leven maar een van de vele levens is.

Het belangrijkste dat jij zelf kan doen is werken aan je eigen groei. Aan de onderkant begint het met bewust leven en zorgvuldig zijn in wat je eet, waar je je geld aan uitgeeft, en wat je zegt en doet. Vanaf de bovenkant kan mediteren of op andere manieren van binnen stil worden, je bewustzijn verder openen. Jouw groei straalt uit naar anderen en het universum. Het helpt anderen zich te openen voor het groeiende nieuwe bewustzijn.

Het gaat niet om angst bestrijden of anderen veroordelen om hun gedrag of beperkte kijk. Dat is alleen maar meer van hetzelfde. Het gaat om mooie eigenschappen in jezelf ontwikkelen, zoals compassie en respect, ook voor degenen die niet zo denken of doen zoals jij. Daarmee lossen angsten en negatieve gevoelens geleidelijk op. Ook in het collectieve onbewuste worden dan tendensen als egoïsme en zucht naar macht geleidelijk verdrongen door deze positieve eigenschappen.

Dit was Phylos, namaste.’

Aansluitend op de boodschap van de meesters zoals hierboven verwoord door Phylos willen we ons  de komende lichtdag (op 8 november) richten op het belang van verbinding in deze tijd.