Gechanneld door Jeroen Kuyper op 10 april 2020

Welkom, dit is Phylos,

Inmiddels woedt het Coronavirus al een tijdje over de wereld en kun je goed bij jezelf merken wat het jou doet. Kun je nog steeds in je kalmte en vertrouwen blijven of ben je bijvoorbeeld angstig? Wil je graag anderen helpen en delen, of trek je je terug in jezelf en staat je eigen veiligheid voorop? En als je bang bent het virus te krijgen, is dat dan angst voor jezelf of bijvoorbeeld voor je kinderen of andere naasten? Er is veel te leren van zo’n crisis en of je het nou wilt of niet, het nodigt onontkoombaar uit tot zelfonderzoek.

Vanuit ons perspectief is deze crisis noodzakelijk om de overgang naar de nieuwe tijd te versnellen. Ieder van jullie heeft er voor gekozen in deze tijd te incarneren, waarbij je wist dat deze, of andere crises zouden gaan plaatsvinden. Je bent het alleen vergeten. Vanuit je ziel gezien is sterven en geboren worden niet meer dan een overgang naar een andere toestand van zijn. Het is geen probleem maar een natuurlijk gegeven. Op zielsniveau bestaat er geen angst.

Daarom is het juist nu van belang om het contact met je ziel te versterken.  Je ziel is wie je in wezen bent. Normaal gesproken identificeer je je met je aardse persoonlijkheid en word je volledig in beslag genomen door je gedachten en de indrukken die je zintuigen je constant geven. Maar wanneer je de stilte in jezelf opzoekt, begin je zachtjes je ziel te ervaren. Je kunt dit merken doordat je gevoelens begint te krijgen als rust, tevredenheid, blijheid en geluk. En je gaat meer de schoonheid zien in alles om je heen. Ook kan het zijn dat er eerst verdriet, boosheid of angst opkomen in de stilte. Laat deze gevoelens zoveel mogelijk toe en vraag hulp aan je ziel of de lichtwezens zodat deze oude lagen kunnen gaan oplossen in het licht van je ziel.

Hoe meer je je ziel gaat ervaren, hoe meer je in de innerlijke rust komt. Angst voor de gevolgen van deze crisis voor jou en de wereld valt weg. Je wordt echter niet onverschillig, maar je compassie voor anderen, de wereld en jezelf opent zich juist veel meer. Je wordt meer en meer wie je werkelijk bent, want ten diepste ben je je ziel. In meditatie begin je dat te ervaren door als het ware een stapje naar achteren te doen en in je ziel te stappen.

Voor de ontwikkeling van de mensheid en de aarde zijn af en toe crises nodig. In je eigen leven heb je vast crises ervaren, bijvoorbeeld in je relatie of werk, of als er een dierbare overgaat. Op het moment dat je er midden in zit maak je een zware periode door, maar achteraf zie je dat je er rijper en wijzer door bent geworden en dat je compassie voor anderen in dergelijke situaties is toegenomen.

Op grotere schaal zijn daarom crises nodig voor de hele mensheid. Kijk naar de egocentrische manier waarop mensen nu omgaan met de aarde, de natuur en de dieren. Is het dan eigenlijk niet prachtig dat de natuur de allerkleinste, onzichtbare wezens, zoals een virus, inzet om de mensheid te leren  bescheidener te zijn en haar werkelijke plaats in de natuur te kennen? We willen wel nogmaals benadrukken dat dit niet een soort straf van God is (zie ook het andere artikel hierover), maar een zelfcorrigerend mechanisme van het universum, dat uiteindelijk altijd zorgt voor de juiste balans.

Het is niet zo dat een crisis altijd tot (alleen) positieve veranderingen leidt. Zo zie je op dit moment aan de ene kant meer compassie en saamhorigheid, maar ook meer egoïsme in mensen zelf en tussen landen onderling. Wanneer de crisis niet voldoende leidt tot een nieuwe en betere balans, volgt er helaas volgens de wetten van het universum, na enige tijd een volgende crisis.

Volgens een andere wet van het universum maken de aarde en de mensheid cyclische veranderingen van duizenden jaren door in de trillingsfrequentie, die een sterke invloed hebben op het menselijk bewustzijn. Momenteel zit de mensheid in de overgang naar wat wel de nieuwe tijd wordt genoemd, een tijd met een hogere trillingsfrequentie en een grote expansie in bewustzijn. Dit leidt tot meer compassie, saamhorigheid, respect en begrip voor elkaar. Doordat er tegelijkertijd verzet is vanuit de gevestigde machten, wordt deze overgang tegengewerkt. Volgens de wet van balans kunnen er dan crises ontstaan die (onder andere) het bestaande systeem van geld en macht ten gronde richten.

Hoe beter de mensen ‘lezen’ wat de diepere betekenis is van een crisis als de huidige, hoe groter de kans dat de overgang soepel verloopt en er niet steeds drastische crises nodig blijven om de mensheid wakker te schudden.

Wat jij dus kunt doen is het contact met je ziel versterken, zodat je zelf een baken van rust en licht bent voor anderen. Wanneer je gericht deze rust en het licht uitstraalt, helpt dit de mensheid meer dan je je kunt voorstellen.  De kracht die in ieder mens besloten ligt wordt erdoor versterkt. En als veel mensen zich als groep verenigen in een meditatie om licht en vreugde naar de wereld te laten gaan, ontstaat er een krachtig veld van positieve energie die enorm helpt om de crisis op een goede en positieve manier te door te komen.

Je kunt de downloads aanvragen van de gechannelde meditaties van onze lichtdag van 29 maart. Aangezien er in de hogere dimensies geen tijd en ruimte is, kun je op elk moment ‘inloggen’ en deel uitmaken van dat veld van licht.

Daarnaast kan je vanaf woensdag 15 april eens in de twee weken meedoen aan onze online meditatie avonden. Ook daar laten we steeds het licht uitgaan naar de wereld.

Meditatie contact met je ziel

Ga rustig zitten met gesloten ogen en observeer alles wat je in jezelf ervaart. Misschien zijn er veel gedachten of is er onrust in je lichaam. Laat het eventuele bewegen van je lichaam stoppen terwijl je je lichaam meer ontspant. Worden je gedachten al rustiger?

Richt je aandacht dan niet op je gedachten zelf, maar op de ruimte en stilte tussen en achter je gedachten. Zie je gedachten als een soort wolken aan de hemel die komen en gaan, maar de hemel blijft. Breng je aandacht daarbij in plaats van bij de wolken.

In de stilte die je nu geleidelijk meer begint te ervaren, kom je meer in contact met je innerlijke wezen, hogere zelf of ziel. Stel je voor dat je een stapje naar achteren doet en in je ziel stapt. Alsof je in de hemel tussen de wolken stapt. Misschien ervaar je een gevoel van drijven of zweven,  alsof  je daadwerkelijk tussen de wolken zweeft. Je ziel is zich altijd bewust van jou en stuurt je zachte, liefdevolle boodschappen, die je in de stilte begint op te pikken. Het kan ook zijn dat je glimpen of misschien wel meer ervaart van de kalmte, schoonheid en liefde van je ziel. Als je gedachten hebt,  laat ze dan weer gaan en stap opnieuw in die stilte.

Laat je dan alle kanten op uitdijen. Je laat je bewustzijn alle kanten op oplossen in de stilte. Je wordt meer en meer je ziel. Laat nu vanuit deze rust van je ziel, positieve frequenties en licht uitstromen. Doe dit eerst naar jezelf, dan naar je naasten en dan naar de mensheid als geheel. Inwendig kun je de boodschap uitstralen: ‘Moge de mensen, de dieren en de hele aarde vrij zijn van lijden’. Je kunt natuurlijk ook je eigen boodschappen of affirmaties uitstralen.

Kom dan geleidelijk in je eigen tempo terug en voel onze dankbaarheid dat je dit voor jezelf en de mensheid hebt willen doen.

Dit was Phylos, namaste.