Spiritueel Wakker!

Spiritueel Wakker! is de titel van onze nieuw te starten doorlopende opleiding voor spirituele ontwikkeling.

In India is meer met ons gebeurd dan we kunnen delen. Wat we wel kwijt kunnen is dat het heeft geleid tot nieuwe inspiratie en een nieuwe vorm voor ons werk. Een van de veranderingen die je misschien al is opgevallen, is dat we steeds meer op basis van donaties/vrijwillige bijdrages werken. Meer dan ooit zien we hoe belangrijk het spirituele pad is en wat het brengt aan vreugde en persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan tests en obstakels om te overwinnen. En: hoe verder we komen op ons pad, hoe meer het een eerste levensbehoefte is geworden. De beloning is zo immens, en het gevoel te leven voor wat werkelijk belangrijk is, maakt dat we ons niet anders meer kunnen voorstellen.

Veel mensen zouden graag meer tijd besteden aan zingeving en spirituele groei. Het probleem lijkt steeds: op wat voor manier en waar haal ik de tijd vandaan? Misschien volg je zo nu en dan een spirituele cursus, maar een echte lijn en de discipline om er mee bezig te blijven ontbreken wellicht.

Wij herkennen dit en hebben het geluk dat we samen op een spiritueel pad zijn. Dat maakt het al een stuk makkelijker: we kunnen elkaar stimuleren en ook samen meditaties doen.

Om je pad te ondersteunen willen we je van harte welkom heten bij de Israna familie! Misschien voel je al lange tijd dat je daarbij hoort, ook al noemen we het nu voor het eerst zo, misschien ben je nieuw. We willen verbondenheid creëren tussen de deelnemers aan ons werk. Ook willen we net als in een ‘echte’ familie, mensen stimuleren aan hun eigenheid vorm te geven.

De lijm die de familie bijeen houdt is de gezamenlijke spirituele interesse. Alleen, hoe vorm je een familie terwijl onze cursisten overal in het land wonen. De uitwerking is nog niet helemaal uitgekristalliseerd, maar op dit moment hebben we onder meer de volgende ideeën.
1. De eerste stap in de concrete uitwerking is de doorlopende opleiding Spiritueel Wakker!
2. Vorming van een kerngroep van de meest serieuze deelnemers die ook mede vorm willen geven aan de plannen.
3. Opzetten van een Babaji meditatiecentrum op een nader te bepalen plaats in Nederland.
4. Mogelijk vorming van een stichting om bovenstaande mogelijk te maken.

Voor ons is Babaji de maha-avatar, de meester der meesters. Alle yogi’s en meesters die we hebben gesproken in India kennen hem, sommigen persoonlijk. Ze wisten ook dat hij de maha-avatar is, die zijn jeugdige lichaam al duizenden jaren in stand houdt en af en toe verschijnt aan iemand bij wie dat kennelijk de bedoeling is. Maar we willen alles behalve een sekte zijn, dus iedereen die een serieus en oprecht spiritueel pad volgt, is welkom. Ook als Babaji voor jou niet de belangrijkste meester is. De gezamenlijk bindende visie is die van yogi’s, het op zoek zijn naar iets hogers, naar het Goddelijke, of God, of Zelfrealisatie of Zelfverwerkelijking, hoe je het maar wilt noemen. Deze visie is ook het uitgangspunt en biedt de structuur voor onze nieuwe opleiding Spiritueel Wakker!