Grenzen

“Welkom, dit is Phylos.

We merken dat er nogal wat mensen angstig worden en zich machteloos voelen na de gebeurtenissen in Parijs. Deze reactie is begrijpelijk, want het is ook akelig wat er gebeurt en het is niet moeilijk te voelen dat deze gebeurtenissen tegen alle spirituele en menselijke waarden ingaan.

Momenteel staan ook andere zaken in de aandacht  zoals  de vele fraudezaken en corrupte praktijken van bestuurders die aan het licht komen. Denk aan de dieselauto’s en doping in de sport.

Hoewel deze gebeurtenissen van een totaal andere aard lijken dan het toenemende terrorisme is er toch een verbindende factor, namelijk de energieverschuiving die op aarde gaande is. Het nieuwetijdsbewustzijn dat aan het opkomen is, is voelbaar als een verfijnde vibratie van liefde en saamhorigheid. Deze vibratie zal de hele mensheid anders doen functioneren. Dit is bijvoorbeeld al zichtbaar in de tendens om ook in bedrijven meer duurzaam te ondernemen en een meer op menselijke verhoudingen gebaseerde bedrijfsvoering te creëren. Soms lijken deze ontwikkelingen puur door economische motieven te worden ingegeven, maar in werkelijkheid is de opkomende nieuwetijdsvibratie de achterliggende factor.

Tegelijkertijd is er een sterke neiging van diegenen die nog niet de flexibiliteit hebben om mee te gaan met de bewustzijnsverruiming om extra vast te houden aan macht. Bij het autobedrijf waar de fraude nu aan het licht komt merken de managers op pijnlijke wijze dat de oude arrogante houding van macht niet meer werkt: alles wat onwaar, niet zuiver, niet echt is komt letterlijk aan het licht in de nieuwe straal.

Terrorisme ontstaat in wezen vanuit verwarring. Tijdens de lange periode van de straal van macht zijn hele groepen mensen niet gezien en achtergesteld. Deze mensen voelen nu bij de opkomende straal van liefde een sterke drang om zich te ontplooien. Wanneer die mogelijkheden er niet zijn ontstaat er een innerlijke wrijving die naar de verkeerde kant kan doorslaan. Als er op dat moment een groep is die hen een identiteit en saamhorigheid belooft, kan zo’n groep aantrekkelijk zijn, hoezeer deze ook op geweld is gebaseerd. Hiermee willen we terrorisme op geen enkele manier goedpraten: ieder mens is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar keuzes en daden, wat de omstandigheden ook zijn.

Wel geeft dit een belangrijke richting aan voor de “bestrijding” ervan: wanneer de nieuwe straal van harmonie en saamhorigheid krachtiger wordt en machtsstructuren steeds meer afbrokkelen ontstaat er ook meer harmonie en bereidwilligheid om kansen te delen met degenen die nu kansarm zijn. Hiermee ontstaat ook bij hen de mogelijkheid om zich voor werkelijke saamhorigheid en innerlijke liefde te openen. Daarmee verdwijnt de voedingsbodem voor het terrorisme.

Een ander aspect wat we terugzien in het toenemende terrorisme, maar ook bijvoorbeeld in het gebruik van sociale media, is het vervagen van grenzen, waar we het in ons eerste boek Geboorte in het goddelijke over hebben. Terreur houdt zich niet zoals we gewend zijn bij oorlog aan afgebakende gebieden. Het vervagen van grenzen is eveneens een aspect van de opkomende straal van het nieuwetijdslicht.

Een derde aspect wat we willen belichten is dat de grens tussen goed en slecht niet meer zoals vanouds tussen landen loopt, zoals “Wij Nederlanders zijn goed en de Duitsers zijn slecht” wat tot lang na de tweede wereldoorlog vaak werd gezegd of gedacht.
Er is begrijpelijke verbijstering dat sommige terroristen voort blijken te komen uit de eigen maatschappij, in het eigen land op school zijn geweest en de eigen taal spreken. Maar wanneer je dit beziet in het proces van het vervagen van grenzen wordt dit begrijpelijker. Landsgrenzen zijn ook alleen maar door mensen gedefinieerde constructies. Vluchtelingen stromen een land binnen, dat door de bewoners gezien wordt als “ons” land. Maar waarom eigenlijk? Omdat je er geboren bent?

De werkelijke grens tussen goed en kwaad loopt niet door gebieden of landen heen, maar door je eigen geest.

Vanuit ons licht gezien zijn al deze gebeurtenissen een gevolg van de opkomende nieuwe straal. De overgang kan nog geruime tijd duren. Het is een verwarrende, misschien soms angst oproepende en tegelijkertijd heel boeiende tijd. Vele zielen incarneren omdat er op zielsniveau momenteel heel veel te leren is.

Het is een uitdaging om in wat voor omstandigheden dan ook het goede te kiezen en te doen en er naar te streven in liefde te blijven. Wanneer je leert om je hart steeds verder te openen valt angst weg. Je ontwikkelt een ruimer perspectief op je leven en de wereld. Door jouw hartlicht te verspreiden versterk je het nieuwetijdslicht en help je om de overgang naar het nieuwe bewustzijn te bespoedigen.

Ik groet je in licht en liefde, dit was Phylos. Namaste."