Phylos: De Hartslag van het Universum

Welkom, dit is Phylos. We willen jullie vandaag laten kennismaken met de Hartslag van het Universum.

Wanneer je in contact komt met de Hartslag van het Universum leer je je energieveld en je leven hiermee in harmonie te brengen. Je volgt de stroom van het Universum en bent opgenomen in deze stroom. Het geeft je een gevoel van verbondenheid met dat wat er werkelijk toe doet.

Alles in het universum bestaat in wezen uit trillingen of golven.
Licht en geluid zijn bekende golven, maar ook materie en alle leven bestaan uit energiegolven. Je bioritme volgt een golfpatroon en denk ook aan je hersengolven. Golven of trillingen ontstaan wanneer iets ze in gang zet. Denk aan het gooien van een steen in het water of een slag op een gong waardoor er golven, of trillingen ontstaan.

De Hartslag van het Universum is de basispuls waaruit alle golfbewegingen en de hele manifestatie van de schepping voortkomen en waardoor deze in stand gehouden wordt. (Je zou je nog kunnen afvragen, wie of wat veroorzaakt dan deze basispuls - hiermee kom je bij het onzegbare, het grote mysterie van alle zijn, je zou het God kunnen noemen).

Wanneer meer instrumenten in dezelfde harmonie trillen, versterken de golfpatronen van de klanken elkaar.
Wanneer golfpatronen niet in harmonie zijn verzwakken ze elkaar. Bij muziekklanken zie je bovendien dat golven die in harmonie zijn een gevoel van schoonheid geven. Zo is het ook met de Harstslag van het Universum. Wanneer je hiermee in harmonie bent versterkt het jouw kracht om te manifesteren en worden de vormen in je leven prachtige uitingsvormen van schoonheid. In harmonie zijn met deze hartslag brengt je fysieke trilling in balans, evenals die van je energieveld. Je raakt psychisch steeds meer in balans waardoor onrust verdwijnt. Je leven wordt als een harmonieus muziekstuk.

Hoe kom je in contact met de Hartslag van het Universum?
De eerste stap heb je net gezet, namelijk het je ervan bewust worden dat alle trillingen ten diepste voortkomen uit deze basispuls die het hele universum in stand houdt en stuurt.

De volgende stap is om in de stilte van meditatie contact te maken met deze Hartslag. Dit kun je nu al doen door in stilte te gaan zitten en deze Hartslag te proberen te voelen. Het lijkt wat op het geluid van je gewone hartslag, maar het is grootser en trager, een soort "keboem, keboem" dat je vaag begint te onderscheiden in de stilte van je meditatie.

Vervolgens breng je jouw fysieke hartslag hiermee in balans. Wanneer je dit begint te ervaren ervaar je meteen de harmonie en innerlijke vrede die hieruit voortkomen.

De basispuls van het universum is de dragende kracht voor alle denkbare trillingen. Je kunt hier bewust mee werken en deze trillingen gericht in alle gebieden van je leven brengen, zoals je werk, relaties of gezondheid.

Werkelijk afgestemd zijn op de stroom van het universum brengt je vervulling.
Doordat je in harmonie bent met de hogere stroom neemt de kracht van wat je in de wereld brengt sterk toe. De stroming die je begint te ervaren geeft je creativiteit en manifestatievermogen een extra zet in de rug.

De mensheid is momenteel niet erg in harmonie met de Hartslag van het Universum.
Disharmonie in de energie leidt tot disharmonie in de wereld. Het is niet moeilijk, om de onrust en de wanklanken die voortkomen uit disharmonie in de wereld waar te nemen.

Wanneer steeds meer mensen de harmonie met de Hartslag van het Universum vinden neemt ook de harmonie in de wereld toe. Wanneer jij jouw innerlijke harmonie versterkt draag jij hier al aan bij.

Ik groet je in licht en liefde. Dit was Phylos. Namaste.