Phylos, gechanneld door Jeroen Kuyper

Welkom, dit is Phylos,

Ons is gevraagd een en ander te zeggen over het nieuwe jaar. Dat is dit keer moeilijker dan anders omdat de energieën op dit moment onstuimig en erg aan verandering onderhevig zijn.

De oude straal van de energie van macht verschuift al jaren naar die van saamhorigheid en hoger bewustzijn. De overgang bevindt zich op dit moment en het komende jaar op een cruciaal omslagpunt, nog sterker dan de laatste jaren. Het is lastig om een exact omslagpunt aan te geven omdat de veranderingen op verschillende terreinen niet geheel parallel lopen.  Bij de indeling in twee stralen gaat het om de belangrijkste energiestromen. In werkelijkheid is het spel van energiestromen veel complexer. Vandaar dat het “omslagpunt” jaren in beslag neemt. Maar gemiddeld genomen bevindt de omslag zich nu op zijn hoogtepunt.

Wat betekent dit nu praktisch voor het nieuwe jaar? Om te beginnen: zo’n omslag gaat gepaard met heftige verschijnselen. Dit zal je niet ontgaan zijn: kijk maar naar het weer, de ernst van criminele daden en hoe mensen met elkaar omgaan. Besef hierbij dat er minstens zo veel  positieve veranderingen gaande zijn, alleen die vallen minder op omdat ze het nieuws niet gauw halen. Dit is jammer omdat  mensen nodeloos angstig worden wanneer ze vooral zorgwekkende ontwikkelingen te zien krijgen. Bovendien maken de gevestigde machtsstructuren graag gebruik van angst om hun grip te behouden. Zie bijvoorbeeld hoe de overheid bij de bestrijding van de corona vooral inspeelt op angst. 
Tegelijkertijd is het maar goed ook dat dezelfde gevestigde structuren de positieve ontwikkelingen niet zo goed zien, want dan zouden ze mogelijk proberen ze te torpederen.  De ontwikkeling waar ik het dan vooral over heb is die van het opkomende nieuwe bewustzijn. Hierdoor doorzien mensen beter hoe ze gemanipuleerd worden. Ze willen niet meer op deze oude manier verder maar werken aan een goede wereld voor iedereen, inclusief dieren en planten.

Overigens wordt ook daadwerkelijk geprobeerd de bewustzijnsverruiming tegen te gaan, dus het is zeker van belang alert te zijn op bijvoorbeeld toenemende straling en de effecten van medicatie.  Verder valt natuurlijk op dat er vanuit machtsstructuren overal op de wereld geprobeerd wordt om kritische stemmen te onderdrukken.

Echter wanneer voldoende mensen een bepaald niveau van  verhoogd bewustzijn bereikt hebben, storten de bestaande structuren snel in, alle pogingen om dit tegen te houden ten spijt.

Genoemde ontwikkelingen zullen het komende jaar  nog sterker worden. Het kan daardoor een jaar lijken van nog meer chaos en negativiteit en deels is dat ook zo.

Onze boodschap is :

  1. Draai je niet weg van al deze ontwikkelingen. Zorg dat je op de hoogte blijft maar laat je niet meeslepen in de negativiteit.
  2. Besef dat extreme acties de macht juist in de kaart spelen. Tegelijkertijd  is wel van belang dat tegengeluiden goed hoorbaar blijven. Een schaduwkant van heftige protesten is helaas dat deze ook een dankbaar aangrijpingspunt zijn voor machthebbers om de strijd te versterken en mensen nog meer tegen elkaar op te zetten. Als twee honden vechten om een been loopt de derde er mee heen.
  3. Wat veel effectiever en het meeste nodig is in het nieuwe jaar, is om de energie van de nieuwe straal van saamhorigheid en liefde te versterken.  Denk aan meditaties waarin je positieve energie laat gaan naar situaties op aarde die dat nodig hebben. Je kunt je ook aansluiten bij of verdiepen in groepen die zich bezig houden met het opzetten van een nieuwe wereld.
  4. Blijf vooral zelf in je positiviteit en laat je ontwakende bewustzijn niet geremd worden doordat je je in de negatieve spiraal van het slechte nieuws laat meezuigen. Blijf het grote geheel zien, waarin de positieve ontwikkeling onmiskenbaar en onstuitbaar de overhand heeft, al is het dat misschien nog niet zo zichtbaar.

We verwachten dat in de loop van het jaar de positieve tekenen van de opkomende nieuwe straal zichtbaarder en merkbaarder beginnen te worden. Hoe precies kunnen we nog niet zeggen: energieën zijn als het weer, de globale trend is aan te geven maar hoe het precies uitpakt is tot het laatste moment onzeker.

Dit was Phylos. Ik wens je een sprankelend, licht, stabiel en vredig 2022 en ik groet je in licht en liefde. Namaste.