Meer informatie over Kundalini:

Wat anderen zeggen over Kundalini:

Kundalini Awakening 6

In Kundalini 6 ga je de volgende stappen maken in het doen ontwaken van de Kundalini energie.

Het voorbereidende werk is nu gedaan en wat nu volgt is nog preciezer en serieuser. De puurheid en zuiverheid van je gedachten en daden worden nog belangrijker.

Dit weekend nemen we stappen die het mogelijk maken dat de Kundalini in een veel smaller centraal kanaal komt: de chitrini nadi. We gaan verder met het ervaren van warmte van Kundalini in het buikgebied. Het licht gaat nu niet alleen omhoog maar ook naar beneden, naar de aarde. We werken met bollen en spiralen en het nog meer openen van de rudra granthi. Hierdoor kan je je eigen boek in de Akasha kronieken helderder waarnemen.

We werken met Kundalini als zintuig en kundalini als stuwende kracht om te creëren.

We gaan bezig met het reinigen van zogenaamde begoochelingen. Dit zijn energieën op aarde van de gezamenlijke mensheid die leiden tot gevoelens van bijvoorbeeld boosheid en angst. Door jezelf hiervan te bevrijden wordt je een zuiverder kanaal voor de Kundalini energie.