De overgang naar het licht

- Phylos, gechanneld door Jeroen Kuyper -

“Welkom, dit is Phylos

Je overgang vanuit dit leven naar de tussenfase erna, hoe je je daarop kunt voorbereiden en wat je in de tussenfase kunt tegenkomen zijn belangrijke onderwerpen voor de yogi. Belangrijk omdat het fasen in de ontwikkeling van je ziel zijn die de mogelijkheid geven tot grote sprongen in je groei. Velen van jullie houden je tijdens je leven bezig met tal van (spirituele) activiteiten om te groeien naar een beter leven en een betere planeet. Dit is natuurlijk heel goed. Het is dan echter jammer de mogelijkheid deze groei te bestendigen en flink te versterken te laten liggen door de volgende fasen van je zielenreis te negeren.

Van belang bij de overgang zijn:

  • Weten wat je te wachten staat. Dit geeft de mogelijkheid om op een bewustere manier de fase van het sterven en de tussenfase daarna door te maken en je groei te bestendigen. Je wordt minder afgeleid door aantrekkelijke astrale scenes en verleidingen, of juist beangstigende beelden, die in de manier waarop ze zich aan jou manifesteren voortkomen uit je eigen geest.
  • Je gedachten en de woorden die je spreekt in de laatste fase van je leven, vooral vlak voor het sterven. De aard van je gedachten en woorden zijn je hele leven belangrijk voor je groei – de scepticus zal misschien door zijn giftige gedachten nooit aan die groei toekomen - maar extra krachtig vlak voor je overgang,
  • Je voorbereiden op een nieuwe incarnatie en die ideeën meenemen naar de tussenfase en daarna.

Er zijn stromingen die in het leven erg veel tijd besteden aan voorbereiden op de overgang. Dat is nuttig, maar je leven is allereerst op aarde nu. Je bent met een doel vanuit je ziel hier en nu op aarde geïncarneerd, anders was je hier niet. Er zijn ook veel mensen die het denken aan de overgang liever uit de weg gaan. Dat is jammer want er is geen reden voor angst. Sterven en wedergeboorte zijn prachtige momenten van overgang en groei. Juist door je er bewust mee bezig te houden wordt het ook duidelijker voor je waarom je hier op aarde bent en wat je werkelijke zielsdoelen zijn. In onze ogen is een cursus of leergang in de materie van leven en sterven een even belangrijk onderdeel van onze lessen als de andere meditaties en cursussen die we doorgeven.

Ik groet je in licht en liefde, Dit was Phylos. Namaste."

Bekijk hier meer informatie over onze cursus Overgang naar het licht.