Afbeelding Durga door Anjana Daksh

Lichtdagen Israna:

Goddelijke Moederdag | Zaterdag 13 mei in Dalfsen

Lichtdag ter ere van het vrouwelijke aspect van het goddelijke op de dag voor de ‘wereldse’ moederdag!!

De Goddelijke Moederdag is een heerlijke dag waarop je haar onvoorwaardelijke liefde, maar ook kracht en onverzettelijkheid kunt ervaren en haar (dieper) in je leven toe kunt laten, met meditatie, dans en zang. Laat je vooral niet afschrikken als je man bent, de Goddelijke Moeder is er (juist) ook voor jou!


De kracht van de Goddelijke Moeder is steeds belangrijker

De Goddelijke Moeder is in deze tijd van extra groot belang. In de overgang naar de nieuwe tijd komt het vrouwelijke aspect van het goddelijke steeds meer naar voren.  Op wereldschaal zie je dit bijvoorbeeld gereflecteerd in de #MeToo beweging. Steeds meer vrouwen komen in opstand tegen onderdrukking in vele vormen en staan op voor hun rechten. Hierin worden ze overigens ook gesteund door vele mannen. Op hoger niveau zie je hierin de toenemende invloed van de Goddelijke Moeder.

De Goddelijke Moeder staat voor zachtheid en zorgzaamheid, maar zeker ook voor kracht en vastberadenheid. De belangrijkste vormen van de Goddelijke Moeder in India, Durga en Kali, worden zelfs meestal in hun angstaanjagende krachtige vorm uitgebeeld. Maria uit het Christendom staat voor mededogen en zachtheid, maar is ook een krachtige beschermster tegen het kwaad.

Deze kracht is niet dezelfde als de manlijke kracht zoals we die in de huidige wereld veel zien. Die is vaak gebaseerd op macht en ego en heeft regelmatig een agressieve en overheersende lading. De kracht van de Goddelijke Moeder kan zo nodig ook enorm en verwoestend zijn, maar is altijd in balans met rechtvaardigheid, verzoening en vergevingsgezindheid.

In de nieuwe tijd is versterking van de feminiene kracht die de Goddelijke Moeder vertegenwoordigt voor beide seksen even belangrijk. Ze helpt je in je kracht te komen op een zachte, maar standvastige en gebalanceerde manier. In tijden van problemen ervaar je haar mededogen en liefde, wat een enorme steun kan zijn.

Wat gaan we doen?

We ontvangen in meditaties de zegeningen en kracht van de Goddelijke Moeder. Zij brengt liefde, zachtheid, maar ook vastberadenheid, moed en kracht in je leven. Het maakt niet uit in welke vorm je je tot haar richt, bijvoorbeeld als Maria of als Durga: door je op haar te richten open je je voor haar licht en wijsheid. Wanneer je wens om contact met haar te maken sterk genoeg is zal ze zich aan je openbaren. Voor yogi’s die haar ontmoet hebben is dat een overweldigende ervaring van onvoorwaardelijke liefde, vreugde en bliss. Maar ook zonder yogi te zijn kun je je met haar verbinden en in meditatie contact met haar ervaren en haar bewust in je leven brengen.

In India wordt de Goddelijke Moeder in vele vormen vereerd, met Durga, Kali, Laksmi, Saraswati of Parvati als de belangrijksten. Laksmi brengt overvloed, Saraswati staat voor aspecten van wijsheid en kunst. Parvati brengt zachtheid en staat voor vruchtbaarheid. We richten ons op deze dag ook tot enkele van deze godinnen, die verschillende aspecten van het goddelijke vertegenwoordigen .

Behalve in meditatie, maken we ook contact met de Goddelijke Moeder door mantra zingen en dansen. Mogelijk doen we ook een oefening.

Een belangrijk aspect van wat de Goddelijke Moeder je brengt is onvoorwaardelijke liefde en vergeving. Ze helpt je om meer zelfliefde te ontwikkelen en jezelf en anderen te vergeven. Ook hier gaan we op deze dag mee werken.

Praktisch:

De cursus wordt gegeven op 13 mei in Dalfsen in Stal de Marshoek, Marshoekersteeg 17a. De dag is van 10.00 uur tot 17.00 uur. ‘s Ochtends en ’s middags beginnen we met enkele fysieke oefeningen of bewegen op muziek/swingen om de fysieke stroming te bevorderen en de gedachtestroom tot rust te brengen. Er is een ruime pauze tussen de middag van een uur en een kwartier. Koffie, kruidenthee en koeken zijn inbegrepen, voor lunch moet je zelf zorgen.

Bijdrage:

Je bepaalt zelf je bijdrage voor deelname aan de lichtdag (tenzij anders aangegeven). Het richtbedrag is €95 maar je kunt daar dus van afwijken. Om het aangereikte te kunnen blijven oefenen zullen (bij voldoende belangstelling) de meditaties achteraf als downloads of op CD’s te verkrijgen zijn. De kosten voor de downloads zijn €25, voor de CD’s € 30 plus verzendkosten.

Aanmelden:

Dit kan via het aanmeldformulier op de website. Mocht je vragen hebben neem dan gerust contact met ons op.