Opleiding Healing vanuit het universele licht

Gratis introductieworkshops: februari/maart 2019.

De opleiding is van start gegaan op 24 september 2017. De volgende opleiding start in het voorjaar van 2019
Bij interesse of voor vragen stuur een mail naar

Froukje:
Ik zie het als mijn missie anderen te helpen zichzelf te healen en healer te worden. Ik heb zelf ervaren hoe het is om ziek te zijn en pijn te hebben. Door mijn verbinding met gidsen en meesters heb ik mijzelf genezen van onder andere chronische nekklachten en vermoeidheid, een te snel werkende schildklier en een depressie. In de opleiding combineer ik wat ik van de lichtwezens heb geleerd met Spring Forest Qigong. Deze laatste zachte en toch heel krachtige healingsmethode kwam de laatste jaren op mijn pad en completeerde voor mij het geheel. Het geven van de opleiding heeft mijn hart en enthousiasme!

Doelen

Aan het eind van de opleiding ben je in staat om zelfstandig healings te geven voor tal van klachten. Je beschikt over een waaier van methodes en technieken. Je hebt jezelf diepgaand geheald en gereinigd op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Je bent in staat het universele licht op gerichte en efficiënte wijze te gebruiken om anderen te healen. Alle basisvaardigheden om een eigen healingpraktijk te kunnen starten heb je in huis. Wanneer je al gevorderd bent, hebben je healingvaardigheden meer kracht en precisie gekregen. Je bent beter afgestemd op je werkelijke zelf en je lichtbegeleider.

Door de healing opleiding heb ik persoonlijk een versnelde ontwikkeling doorgemaakt. We werkten tijdens de meditaties en oefeningen rechtstreeks met overtuigingen, patronen en angsten. Hierin heb ik veel kunnen loslaten. Doordat je het op energetisch niveau aanpakt, kan dit heel snel gaan. Nu ben ik liefdevoller en zachter voor mijzelf (en voor anderen) en ik maak andere keuzes die veel beter aansluiten bij wie ik in wezen ben. Zo ben ik tijdens de opleiding ander werk gaan doen en geniet ik meer van de (nieuwe) dingen die ik doe en de mensen om mij heen. De healingtechnieken zelf zet ik thuis in, maar ook in mijn werk en dagelijks leven merk ik dat ik baat heb bij de helderheid en afstemming die ik vanuit de healing opleiding heb meegekregen. Die helderheid en afstemming zeggen veel over de verfijnde energie van Froukje zelf die heel zuiver is en afgestemd op het licht.

- Lilian -

Meer ervaringen

Niveaus van healing
Om te weten wat en hoe je kunt helen, moet je eerst weten wat er aan de hand is op de verschillende niveaus: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. In de eerste fase van de opleiding ga je je eigen klachten op al deze niveaus onderzoeken met name in geleide meditaties. Je maakt contact met je ziel en van daaruit bekijk je een klacht van alle kanten. Je krijgt inzicht in de zielslessen die verbonden zijn met de betreffende klacht. Om dit goed te kunnen doen leer je je af te stemmen op het universele licht, op de liefde in je hart en op je gids, engel of meester. Ook klachten van een ander leer je op de verschillende niveaus onderscheiden. Je begint met het geven van healings.

Een healing geven
In de tweede fase van de opleiding leer je een volledige behandeling uit te voeren voor een groot aantal klachten. Je oefent met verschillende methodes en vaardigheden, waaronder:

* hands on healing
* healing op afstand
* versterken van iemands licht 
* openen van blokkades
* afvoeren van overtollige energie
* toevoegen van licht, hogere frequenties
* laten stromen van de energiekanalen
* je gedachtekracht gebruiken
* healen met sterrenlicht
* werken met entiteiten
 * Qigong-healing. 

Unieke combinatie
Ik werk in de eerste plaats vanuit de informatie, vaardigheden en methodes die ik vanaf 1993 door mijn gidsen en meesters aangereikt kreeg. Deze hebben mij begeleid bij mijn eigen helingsproces en het healen van anderen.
In de tweede plaats maak ik gebruik van Spring Forest Qigong, een methode ontwikkeld door Qigong-meester Chunyi Lin. De Chinese geneeskunde geeft een enorm positief en helder kader van waaruit je kunt werken aan heling van jezelf en een ander. De samenhang tussen de verschillende delen en systemen van je lichaam en de samenhang tussen emoties en fysieke klachten komen in dit systeem uitgebreid aan de orde, evenals andere oorzaken voor fysieke en emotionele problemen. Er is een groot aantal oefeningen die je kunt doen bij verschillende klachten. Vrijwel alle aandoeningen zijn te behandelen.
Er zijn veel overeenkomsten tussen beide benaderingen en ze vullen elkaar op belangrijke punten aan.

Voor wie
De healingopleiding is geschikt voor zowel beginners als gevorderden op het spirituele en healingpad. Als je beginner bent, maak je je een gedegen basis en een ruim aantal technieken eigen. Daarmee kun je een healingpraktijk beginnen of jezelf en je vrienden en familie helpen met healing. Als je gevorderd bent en misschien al een praktijk hebt, zul je een grote verrijking en verdieping van je al bestaande vaardigheden en spirituele groei ervaren.

Van belang is open te (leren) zijn in je eigen proces, emoties toe te laten als ze er zijn en waar je mogelijk tegenaan loopt te delen. Alleen dan kan je jezelf helen en reinigen. Dan kan het helende licht steeds meer door je heen stromen.

Iedereen kan meedoen aan de opleiding. Er zijn geen vooropleidingseisen.
Als je onderdrukkende of stimulerende medicatie gebruikt voor psychische problemen, vermeld dat dan s.v.p. op het aanmeldingsformulier.

Hoe
Geleide gechannelde meditaties worden afgewisseld met uitleg en zelf oefenen. In de meditaties channel ik met name Saint Germain en Isis. Soms komt er een andere gids, meester of engel.
In het programma is ruimte voor wensen en vragen van de deelnemers.
Het is de bedoeling in de weken tussen de bijeenkomsten met het geleerde te oefenen en een kort verslag hierover te schrijven (zie voor tijdsinvestering verder bij praktische informatie).
Ik bied begeleiding via e-mail in de weken tussen de bijeenkomsten.

De opleiding bestaat uit 8 modules verdeeld over 15 cursusdagen (1 dag per maand).
Voor diegenen die cursussen  bij ons hebben gevolgd is het mogelijk om alleen bepaalde modules mee te doen.
De modules 1, 2, en 3 zijn los van de rest van de opleiding te volgen.

Accreditatie
Voor de opleiding is accreditatie aangevraagd bij het KTNO. Zodra dit rond is kunnen therapeuten met mijn opleiding punten behalen als hun beroepsvereniniging hierbij aangesloten is.

Lees verder over:

programma onderdelen
opzet
praktische informatie
mijn eigen pad van heling

Wil je automatisch op de hoogte worden gehouden? Klik hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief en ontvang twee gratis meditaties.