Hoofdstuk 2: Ik ben Phylos, wie ben jij?

Pad naar Grey Buttle, Mount Shasta.

Welkom, ik ben Phylos. Wij begroeten jullie vanaf deze speciale berg, Mount Shasta. Dit is de plek waar wij verblijven vanwege de open verbinding tussen onze dimensies en die van jullie, zoals die op en rond Mount Shasta bestaat. Wij zijn geascendeerde meesters en begeleiden de mensheid met onze liefde en ondersteuning. Wanneer het nodig is verschijnen we in een fysiek lichaam, maar op dit moment geven we er de voorkeur aan om door kanalen zoals jullie heen te werken.

We zijn bijzonder verheugd om vandaag een begin te maken met ons boek Leven in verbinding. Op dit moment reiken we uit naar jullie energievelden en maken een energetische verbinding met jullie, zodat jullie ons materiaal kunnen opnemen en doorgeven. We vragen Froukje met behulp van Saint Germain een focus voor onze energie te houden[1] zodat Jeroen ons materiaal kan opvangen en inspreken.

We reiken nu ook uit naar het energieveld van iedere afzonderlijke latere lezer van het materiaal. Door tijd en ruimte heen bereiken we met onze energietransmissies ook jou als lezer van dit materiaal. We willen je uitnodigen een paar keer rustig diep in en uit te ademen en deze transmissies tot je te nemen. Waarschijnlijk kun je deze transmissies en de verbinding die we nu met je maken op een of andere manier op subtiele wijze gewaarworden.

Je begeeft je met het lezen van dit boek op een spiritueel pad, waarbij de energie achter de woorden minstens zo belangrijk is als de woorden zelf. We willen jou als lezer dan ook eveneens van harte welkom heten en bedanken voor de toewijding aan je spirituele groei. 

Wie ben ik?

Laat ik met mezelf beginnen. Ik heb lang geleden op deze aarde gewerkt. Gedurende mijn vele levens en daarna heb ik de staat van verlichting bereikt, wat betekent dat ik een direct contact heb met het licht en het goddelijke. In deze staat van zijn vorm ik samen met de andere geascendeerde meesters een broederschap die ook wel bekend staat als de Witte Broederschap[2]. Ons doel is om als hoogontwikkelde wezens de mensheid te begeleiden, zodat ze haar hoogste pad en levensdoel ontdekt, zoals dat door het goddelijke bepaald is.

We werken via energetische vibraties in de etherische sferen aan de verandering van de energie op aarde. Op die manier beïnvloeden we alle levensvormen op aarde. Soms werken we op meer directe wijze, zoals we op dit moment via menselijke kanalen deze woorden en de vibraties die met deze woorden meekomen doorgeven. Ons doel hiermee is om diegenen te bereiken die er klaar voor zijn om hun groei te versnellen, zodat ze zelf instrumenten van het goddelijke worden.

Zo nu en dan verschijnt of reïncarneert een meester in menselijke gedaante. Vaak is dit in eervolle of machtige posities van waaruit we de mensheid op directe wijze kunnen beïnvloeden. Wanneer wij in een menselijk lichaam incarneren zullen we ons niet graag bekendmaken, omdat we er de voorkeur aan geven om in stilte te werken. Ik, Phylos, ben in het verleden in een menselijk lichaam verschenen maar op dit moment prefereren we deze vorm en niet de stoffelijke, waarbij we gebruik maken van kanalen zoals Froukje en Jeroen. Op deze manier blijft onze energie hoog, zonder dat we afgeleid worden door de vele chaotische aardse vibraties die momenteel aanwezig zijn.  

Wie ben jij?

Na deze introductie over onszelf gaan we over naar het belangrijkste onderwerp van dit hoofdstuk, namelijk de vraag: ‘wie ben jij?’

Jij bent een prachtig schepsel. Jij bent een ongelofelijk perfect, prachtig en liefdevol wezen. De vraag is of je dit beseft, laat staan gelooft. En wanneer ik je vertel dat die vervelende buurman, kennis of baas van je ook zo’n liefdevol, prachtig en perfect wezen is, geloof je me wellicht nog minder. Maar dat is slechts de laag van je persoonlijkheid, want op een dieper niveau van je wezen weet je dat dit klopt. Een van onze doelen is dat je je gaat herinneren wie je werkelijk bent. Het probleem van de aardse conditie is dat je dit vergeten bent. Hoewel dit vergeten ook voordelen en een reden heeft, is het tijd voor je om het je weer te herinneren. Het voordeel van het te vergeten is dat je niet overspoeld wordt door herinneringen uit al je vorige levens, zodat je in dit leven een verse start maakt om je lessen op een goede manier te doorlopen.

Op dit moment in de menselijke evolutie is er echter een krachtige overgang gaande naar een nieuw en hoger bewustzijn. Om deze overgang goed te kunnen maken is het belangrijk dat je beter beseft wie je werkelijk bent. In dit boek willen we je meer duidelijkheid geven over je ware afkomst. Tegelijkertijd brengen we met onze woorden energieën naar je hogere bewustzijn, zodat hogere lagen hiervan geactiveerd worden die je bij dit proces kunnen helpen. Ook zullen we oefeningen en meditaties geven om je bij je ware zelf terug te brengen. 

Je bent een gelaagd wezen

De vraag ‘wie ben je?’ is een vraag met meerdere niveaus. Je kent jezelf met verschillende gedachten, stemmingen en fysieke condities. Toch weet je van binnen dat je meer bent dan deze gedachten, emoties en lichamelijke sensaties. Je neemt jezelf waar als een continu wezen, hoewel deze continuïteit als je slaapt tijdelijk verdwenen lijkt te zijn. Gedurende je slaap bereik je verschillende niveaus van onder- en bovenbewustzijn die ook onderdeel zijn van wie je bent, maar waar je in je waakbewustzijn meestal geen contact mee hebt.

Als je slaapt, bereik je bewustzijnsstaten waarin alles wat ik nu vertel al bekend voor je is. Daar weet je dat dit aardse leven maar één van de vele mogelijke staten van zijn is. Je weet in die staat ook dat je bewustzijn deel is van een groter bewustzijn. Je weet dat je op bepaalde niveaus van je zijn één bent met iedere andere levensvorm en dat in essentie het goddelijke in alles aanwezig is. Je weet ook dat je zintuiglijke waarneming en je gedachten alleen maar mechanismen zijn die je behulpzaam zijn tijdens je leven op aarde, maar dat deze in feite meer op illusie berusten dan op de werkelijkheid waar jij ze voor houdt in je wakende staat.

Het bijzondere is dat je dit alles op een hoger niveau weet, maar dat je deze kennis in het algemeen alleen maar bereikt in bepaalde stadia van diepe slaap en het je niet kunt herinneren wanneer je weer wakker bent. In diepe meditatie is het soms wel mogelijk om de sluier tussen het waak- en slaapbewustzijn te overstijgen en wel toegang tot deze hogere niveaus van je wezen te krijgen.  

Het bewustzijn van de mensheid gaat een nieuwe fase in

Het bewustzijn van de mensheid verschuift op dit moment naar een hogere en harmonieuzere staat. In dit proces van verschuiving zijn er zowel veel mogelijkheden als valkuilen. De belangrijkste valkuil is dat je aardse wezen zich verzet tegen deze verandering. Dit kan het geval zijn wanneer je wel de vibratie van deze verschuiving voelt, maar deze niet kunt plaatsen. Je kunt dan bijvoorbeeld onrust ervaren en teruggrijpen op het oude om te proberen deze de kop weer in te drukken. Door jezelf voor te bereiden en mee te gaan met de energetische verandering zal je groei enorm versnellen. Ook zal het geluk in je leven sterk toenemen. Je gaat dan namelijk veel meer harmonie ervaren en je ontwikkelt veel meer liefde voor jezelf, anderen en de hele wereld.

Het is een droom die waarheid wordt als jij en je medemensen eraan werken om deze te realiseren. Hierbij kunnen onze woorden, oefeningen en meditaties behulpzaam zijn. We streven er naar om je verschillende niveaus van bewustzijn bij elkaar te brengen. Als dit gebeurt kan er een plotselinge overweldigende realisatie zijn dat je heel lang bezig bent geweest om iets te ontdekken dat je altijd al geweten hebt. Het lijkt dan bijna ongelofelijk dat je dat niet eerder wist.

Overweldigend kan ook de directe waarneming van energieën zijn wanneer je voorbij de fysieke zintuigen leert uitreiken. Deze staat wordt soms samadhi of verlichting genoemd. De niveaus van bewustzijn en gelukzaligheid die je kunt bereiken zijn dusdanig mooi en verfijnd dat iedereen die deze staat bereikt weet dat het allemaal de moeite waard is geweest.

Je kunt denken dat het bereiken van een dergelijke staat van verlichting slechts voor een enkeling is weggelegd. In het verleden was dit ook zo. Maar door de krachtige verschuivingen in de energie op aarde die het bewustzijn van de mensheid beïnvloeden, is er een nieuw en hoger bewustzijn aan het ontluiken. In dit proces van ontwaken wordt het voor steeds meer mensen mogelijk om deze hogere staten van bewustzijn te bereiken.

Met dit boek willen we je hiermee op weg helpen. Niet door je te leren je af te zonderen van de wereld, maar door middel van praktische oefeningen en meditaties die je eenvoudig in je dagelijks leven kunt inpassen. De oefeningen en meditaties zijn zo ontworpen dat ze direct merkbare veranderingen in je teweeg brengen.

Dit was Phylos. Ik groet je in licht en liefde. 

Verrijkende oefeningen 

Je verbinden met schoonheid

Je kunt deze oefening het beste doen wanneer je in de natuur bent. Daar opent en verruimt je bewustzijn zich vanzelf, al heb je mogelijk eerst een tijdje nodig om de dagelijkse beslommeringen achter je te laten. Deze oefening is bedoeld om de natuur intenser waar te nemen. Je kunt deze doen tijdens het wandelen, maar als je liever op een mooie plek stil zit kan dat ook.

Laat je geest leeg zijn en richt je heel bewust alleen op het mooie van alles wat je ziet. Neem de schoonheid van de planten, bomen, bloemen, stenen, vogels en ander dieren waar, evenals die van andere mensen die je tegenkomt. Adem deze schoonheid diep in en laat het stromen door je hele wezen. Adem hierbij bij voorkeur door je neus. Laat met de uitademing je liefde stromen naar de natuur en naar God.

Zeg in jezelf: ‘Ik ben in de natuur. De natuur is in mij. De natuur en ik zijn één.’

Wanneer je gehinderd wordt door afleidende gedachten zeg dan in jezelf: ‘geen gedachten’ en stuur ze daarmee als het ware zachtjes terug of weg, zonder je er druk over te maken dat ze zo af en toe toch weer opkomen.  

Schoonheid zien

Niet voor niets zenden religieuze omroepen vaak natuurdocumentaires uit: ze brengen je bewustzijn weer bij de grootsheid en de pracht van de schepping. We willen je dan ook van harte aanraden om naar dergelijke documentaires te kijken. Merk het verschil eens op tussen hoe je je voelt na het zien van een thriller en na het zien van zo'n natuurdocumentaire. Ongetwijfeld voel je je na het laatste dichter bij jezelf en meer in balans. Als je toch meestal kiest voor thrillers en andere sensatie, sta er dan eens bij stil waardoor dat zou kunnen komen. Is het misschien een vervanger voor iets dat je mist in je leven? Of heb je sterke afleiding nodig om niet bij iets moeilijks te hoeven stilstaan?

 [1] Phylos bedoelt met ‘een focus houden voor de energie’ dat Froukje samen met Saint Germain de energie van Phylos binnen laat komen en dan gefocust naar Jeroen laat gaan, waardoor de channeling van extra energie voorzien wordt en krachtiger kan doorkomen.
[2] De term ‘witte broederschap’ heeft niets te maken met ras of huidskleur, maar slaat op het witte licht waarin deze meesters zich bevinden.