Hoofdstuk 17 : Hogere liefde, creativiteit en intentie

Parkeerplaats op Mount Shasta

Welkom, dit is Phylos. Dit hoofdstuk gaat over hogere liefde, creativiteit en intentie. Terwijl je op aarde bent, kun je een heleboel leren door de principes van hoe goed te leven te volgen. Verschillende meesters hebben uitgelegd hoe je goed kunt leven en hun advies kwam vrijwel altijd op hetzelfde neer. Wij zullen dit nu in onze eigen woorden bespreken.

Leer op je ziel af te stemmen

Op aarde kun je het beste groeien door in nauw contact met je ziel en de hogere krachten van het universum te leven. Om dit te bereiken moet je eerst tijd besteden aan het in contact komen met je ziel en de hogere krachten van het universum. Ook is het van belang je meer bewust te worden van je contact met het al dat is. Op dit moment heeft de mensheid veel belangstelling voor het manipuleren van materie. De mensheid heeft ook belangstelling voor het manipuleren van het mentale. Dit zie je bijvoorbeeld aan de behoefte van veel mensen aan discussie. Hoewel het niet verkeerd is om deze mooie planeet en zijn mogelijkheden op een mentale manier te verkennen, kun je veel meer leren als je je aandacht naar binnen richt en je in verbinding stelt met je ziel. Als je mediteert en afstemt op die vijftien procent van je gedachten die bestaat uit boodschappen van je ziel, zul je veel hulp ontvangen over hoe je je leven op aarde kunt leiden.

Wij willen niet dat je je volledig uit het aardse leven terugtrekt en je aandacht alleen naar binnen richt, maar we adviseren je om dagelijks tijd te nemen om je af te stemmen op de boodschappen van je ziel en van de hogere lagen van de werkelijkheid. Als je dat doet, zul je leren hoe je meer kwaliteit kunt brengen in je dagelijks leven. Als je meer liefde, creativiteit en intentie in je dagelijks leven brengt, zal de kwaliteit van je leven verbeteren.

Dagelijkse liefde en hogere liefde

Eerst zullen we het hebben over het verschil tussen wat wij dagelijkse liefde en hogere liefde noemen. Dagelijkse liefde is het soort liefde dat je ervaart als je verliefd op iemand wordt en daar erg opgewonden over bent. Dagelijkse liefde kan lang of kort duren. Maar als je gevoel van verliefd worden van je ziel komt die je naar een zielspartner leidt, ervaar je een hogere vorm van liefde. Als mensen voor lange tijd bij elkaar blijven en zich afstemmen op hun innerlijk, kan dagelijkse liefde veranderen in hogere liefde. Hogere liefde is liefde die wordt gevoed door de ziel. Je zou ook kunnen zeggen dat hogere liefde diepe compassie is of een diep gevoelde  vreugde. Hogere liefde omvat ook aspecten als dankbaarheid, vrede en gevoelens van harmonie met de natuur. Hogere liefde kan ook zielsliefde worden genoemd, omdat je als je in contact bent met je ziel, gemakkelijk verbinding kunt maken met deze hogere kwaliteiten.

Hogere liefde tussen mensen is onvoorwaardelijk. In de meer aardse toestanden van liefde is liefde afhankelijk van de voor- en nadelen die je persoonlijkheid ondervindt. Misschien vind je dit moeilijk te geloven als je verliefd wordt; tijdens dat proces heb je moeite in te zien dat er voor- en nadelen in het spel zijn. Maar als je kijkt naar een vroegere verliefdheid, kun je inzien dat je werd beïnvloed door voor- en nadelen op persoonlijkheidsniveau. Je voelde je misschien meer de moeite waard omdat je een relatie had met een mooie jongen of een mooi meisje. Jonge mensen baseren hun liefde vaak op uiterlijke aantrekkingskracht. Zielsliefde is gebaseerd op innerlijke aantrekkingskracht.

Zielsliefde is niet alleen de liefde die je voor een ander mens voelt. Zielsliefde is veel breder dan dat. Het is een voortdurend gevoel van verwondering om de schoonheid van alles om je heen.

Als je naar je leven kijkt, kun je beide kanten van de liefde duidelijk zien.Wanneer een kind wordt geboren, heeft het onvoorwaardelijke liefde nodig om te overleven. Zelfs als de ouders van het kind niet liefdevol zijn, zal het kind van hen houden. Een kind toont ook onvoorwaardelijke liefde in zijn voortdurende verwondering over alles wat het tegenkomt en zijn aanvaarding daarvan. Wanneer je opgroeit in jullie samenleving, word je helaas serieus en sluit je je af van deze natuurlijke staat van onvoorwaardelijke liefde en acceptatie. Geluk kun je in jullie samenleving gemakkelijker bereiken als je in een kinderlijke staat bent dan wanneer je in een volwassen staat verkeert. ‘Volwassen’ zijn in jullie samenleving betekent in belangrijke mate het blokkeren van de natuurlijke stroom. Dit blokkeren begint gewoonlijk vroeg in het leven, wanneer ouders hun kind vertellen hoe het de wereld moet zien.

Scholen doen dit nog grondiger en overdrevener. Scholen zijn grotendeels instellingen die zijn bedoeld om het mentale energielichaam te ontwikkelen. Wij zouden liever zien dat jullie onderwijssysteem veel meer nadruk zou leggen op de ontwikkeling van het emotionele en het intuïtieve energielichaam.

In jullie samenleving ligt in het onderwijs grote nadruk op rationeel denken en het ontwikkelen van het mentale energielichaam. Deze eenzijdigheid is op dieper niveau terug te voeren op angsten die te maken hebben met overleven, waarbij mensen hopen op mentale wijze de grip op hun leven te houden. Het zou wenselijk zijn als er in het onderwijs veel meer aandacht aan het ontwikkelen van liefde en creativiteit werd besteed. Veel informatie die nu op scholen wordt onderwezen, is teruggebracht tot uitsluitend de mentale aspecten ervan. Deze situatie is betreurenswaardig.

Door angsten van de mensheid die te maken hebben met overleven, worden denkprocessen beperkt tot rationele en mentale denkprocessen. Het gevolg is dat hogere liefde naar de achtergrond verdwijnt en wordt vervangen door dagelijkse liefde, die slechts doelen van de persoonlijkheid dient. Als je in een open, kinderlijke staat van verwondering bent, kun je veel meer leren en ontdekken over hogere aspecten van het menselijk leven, zoals hogere liefde. Als je deze staat van kinderlijke verwondering herontdekt, krijg je opnieuw toegang tot je vermogen open te staan voor wat er ook op je pad komt en vind je nieuwe creatieve manieren om met de wereld om je heen om te gaan.

Je kunt hogere liefde, creativiteit en intentie herontdekken door ze je te herinneren zoals ze bestonden in je eigen kindertijd, toen je veel meer openstond. Deze toestanden kun je ontwikkelen door naar binnen te kijken en verbinding te maken met je ziel.

Dagelijkse en hogere creativiteit

Nu zullen we meer ingaan op het verschil tussen dagelijkse vormen van creativiteit en hogere vormen van creativiteit. Dagelijkse creativiteit is de creativiteit die je gebruikt om de problemen uit je dagelijkse leven op te lossen en beslissingen te nemen. Hogere creativiteit is de creativiteit die in het universum aanwezig is als volop stromende energie. Kunstwerken en wetenschappelijke inzichten komen van het hogere niveau van creativiteit.

Het mentale energielichaam is, in combinatie met het emotionele energielichaam, een voertuig om toestanden van hogere creativiteit te bereiken. Om deze toestanden te bereiken, moet je eerst je starheid oplossen. Als je een open geest hebt, filter je de gedachten die tot je komen niet. Je aanvaardt eenvoudig iedere gedachte als energie met een inherent potentieel.

Vooral volwassenen hebben geleerd om hun gedachten te voorzien van waardeoordelen om ze in de wereld van indelingen in te passen. Volwassenen kunnen dit op extreme wijze doen als ze gedachten als goed of fout beoordelen.  Kinderen hebben zulke oordelen niet. Kinderen zijn nog in een natuurlijker staat waarin ze iedere gedachte, of die nu liefdevol, agressief of anders is, als energie waarnemen. Kinderen behandelen gedachten als energie: ze leggen de stroom van hun gedachten niet aan banden door ze van oordelen te voorzien.

Slechts een klein deel van je gedachten is afkomstig van je eigen wezen. De meeste van je gedachten zijn energieën die vanuit het universum naar binnen stromen. Deze energieën krijgen pas een vorm wanneer ze in je mentale energielichaam komen. Een klein deel van je persoonlijkheid is wat de meeste mensen hopen dat het is, namelijk iets wat op zichzelf bestaat. Het grootste deel van je persoonlijkheid bestaat uit vrij stromende energieën uit het universum. Aangezien je persoonlijkheid erg graag om zichzelf gewaardeerd wil worden, kan ze zich uitgedaagd of angstig voelen als ze de waarheid leert kennen over wat de meeste gedachten werkelijk zijn. Het verlangen van je persoonlijkheid naar waardering is echter weer een ander menselijk overlevingsmechanisme. De persoonlijkheid, of het ego, vreest vernietiging. Ze is niet op de hoogte van de waarheid dat je ware wezen niet vernietigd kan worden.

Je ware zelf is niet het mentale deel van je wezen, zoals de meeste mensen veronderstellen. Het mentale deel van je persoonlijkheid, dat je beschouwt als je ego of je identiteit, is slechts een klein deel van je ware wezen. Het mentale deel heb je nodig om op aarde te overleven. Helaas leggen jullie mensen zo veel nadruk op dit mentale deel dat jullie het grootste deel van je wezen over het hoofd zien: dat deel dat is afgestemd op de vrij stromende energieën van het universum.

De manier om contact te maken met hogere creativiteit is het openen van je mentale en emotionele energielichamen. Hierdoor krijg je toegang tot de vrij stromende energieën van het universum. Als je dit doet, kun je de energieën uitkiezen die het wezen dat je werkelijk bent het beste dienen.

Als je meer stroming brengt in je mentale en emotionele energielichamen, is dat een grote stimulans voor je ideeën en worden je keuzes veel helderder. Emotionele toestanden als verveling, die je nu misschien af en toe ervaart, bestaan niet langer. Je ervaart je wereld als rijk aan mogelijkheden. In plaats van dat je geen idee hebt wat je moet doen, vind je het nu moeilijk om uit de vele mogelijkheden te kiezen.

Verveling is ook aanwezig in wat jullie depressie noemen. In deze zijnstoestand ben je afgesloten van je bron, van de leiding van je ziel en van het universum. Een andere keer bespreken we mogelijk datgene wat jullie psychiatrische aandoeningen noemen, omdat deze op de een of andere manier allemaal betrekking hebben op het afgesloten zijn van je onbeperkte vreugdevolle en liefdevolle potentieel. In feite zijn de meeste zogeheten psychiatrische aandoeningen omstandigheden waarin de persoonlijkheid op de een of andere wijze is afgesloten van haar bron van oneindige liefde en vreugdevol potentieel.

Dagelijkse en hogere intentie

Nu zullen we het hebben over intentie. Intentie is de richting waarin je liefde en creativiteit stuurt door gebruik te maken van je wil. Je kunt een onderscheid maken tussen dagelijkse intentie en hogere intentie.

In je dagelijks leven gebruik je intentie om doelen te bereiken, misschien om een carrière of huwelijk te bewerkstelligen of om geld te verdienen. Dagelijkse intentie heeft meer te maken met overleving dan met vreugde en groei.

Intentie in haar hogere vorm heeft altijd te maken met vreugde en groei. Je weet of je intentie of verlangen van een hoger of lager niveau afkomstig is door na te gaan of je al dan niet vreugde en expansie ervaart. De vreugde waar we het over hebben is niet de vreugde van tijdelijke bevrediging van dagelijkse ervaringen zoals seksuele gemeenschap, een goede maaltijd of een mooie voetbalwedstrijd. We hebben het hier over een diepere vreugde, een vreugde die een toestand van innerlijke opwinding of gelukzaligheid is die je ervaart wanneer je de richting van je ziel volgt.

Als je bijvoorbeeld mogelijkheden voor je carrière voor je ziet, kun je een diepe vreugde ervaren. Deze vreugde is afkomstig van de ziel en gaat gepaard met een gevoel of een weten dat je je wezen ontwikkelt op manieren die in overeenstemming zijn met je talenten en capaciteiten. Deze vreugde is veel dieper dan de vreugde die je voelt op het persoonlijkheidsniveau. Je kunt ook mogelijkheden voor je carrière voor je zien waarbij je belangrijkste doel is bewonderd of geaccepteerd te worden door anderen. In dat geval richt je intentie zich op het dagelijkse niveau van de persoonlijkheid en niet op het hogere niveau van de ziel. Je zult niet het diepe, vervullende, vreugdevolle enthousiasme voelen die je ervaart wanneer je intentie op de ziel is gebaseerd.

Als je intentie zich op een hoger niveau bevindt, komen je voldoening en bevrediging eerder van binnenuit dan van buitenaf. Dit feit kan je misschien helpen onderscheid te maken tussen dagelijkse en hogere intentie. Wanneer je weer verbinding maakt met je open staat van bewustzijn, kun je je contact ontwikkelen met hogere liefde, creativiteit en intentie en met de hogere wil van het universum.

Dit is het einde van dit hoofdstuk. Voor dit moment nemen we afscheid van jullie met al onze liefde en al ons licht.