Klimaatverandering in je hoofd

Artikel verschenen in Spiegelbeeld van september 2007

 

Tekst: Jeroen, Froukje en Phylos

Mount Shasta, waar hemel en aarde elkaar ontmoeten… Zo wordt deze 3600 meter hoge vulkaan in Noord Californië tegen de grens met Oregon vaak beschreven. Mount Shasta staat bekend om de vele wonderbaarlijke contacten met het hogere die er plaatsvinden. Er zijn verschijningen gezien van meesters, UFO’s, wezens uit Atlantis en Lemuria en soms zijn er lichten waarneembaar die uit de berg lijken te komen. Alleen al het zijn in de energie van de berg heeft mensen ervaringen van verlichting gegeven en heling gebracht. De energie van de berg is tot enkele honderden kilometers in de omtrek voelbaar.

In het dorpje Mount Shasta en het iets noordelijker gelegen Ashland, dat een milder klimaat heeft, wonen vele spirituele schrijvers en muzikanten, onder wie Neale Donald Walsh, Sanaya Roman, James Twyman en de harpist Eric Berglund. Hoewel minder bekend dan Sedona in Arizona, trekt Mount Shasta naast toeristen en bergbeklimmers jaarlijks vele spirituele zoekers met zeer verschillende achtergronden.

Toen mijn vrouw Froukje en ik voor de eerste keer in Amerika waren om een seminar in Ashland bij te wonen, vonden we het dan ook geweldig om Mount Shasta te kunnen bezoeken: we hoopten iets van deze bijzondere en veelgeroemde energie te ervaren. Dat onze ervaring zo ingrijpend zou zijn en dat we er sindsdien jaarlijks één of twee keer terug zouden komen hadden we op dat moment niet gedacht.

Tijdens onze eerste wandeling op de berg hoorde ik een innerlijke stem die zich aankondigde als Phylos, een van de zogeheten verheven meesters, van wie gezegd wordt dat ze hun verblijf op of zelfs in Mount Shasta hebben. Phylos kondigde aan dat hij een boek aan ons wilde dicteren over de energieveranderingen op aarde en hoe je hierop af te stemmen. Het boek zou al wandelend gedicteerd worden, waarbij Froukje met meester St. Germain een focus voor de energie moest houden.

Hoewel we geen idee hadden van de inhoud van het boek deden we zoals hij ons vroeg en keerden we terug met cassetterecorder en microfoon. Het bleef niet bij één boek. Phylos dicteerde tot nu toe zes boeken aan ons via mij en St. Germain twee via Froukje. Het eerste boek van Phylos, Geboorte in het Goddelijke, is onlangs bij Akasha verschenen. Het eerste boek via Froukje, St. Germains boodschap van liefde, zal in november verschijnen.

Het doel van het materiaal dat de meesters doorgeven is je te helpen het goddelijke in jezelf te vinden en je in contact te brengen met het grotere wezen dat je bent. Om je goddelijke zelf te vinden helpen ze je te zien dat er een ruimere werkelijkheid achter de dagelijkse werkelijkheid schuilt en hoe je deze kunt betreden. De meesters werken met informatie, oefeningen en meditaties en laten hun licht rechtstreeks naar de lezers uitgaan. Ze geven richtlijnen over hoe je contact kunt maken met het hogere en hoe je een leven kunt leiden dat je werkelijke vervulling geeft. Phylos besteedt veel aandacht aan bewustzijnsverruiming en St. Germain aan het openen van je hart.

Ter gelegenheid van dit artikel heeft Phylos de volgende tekst doorgegeven, waarin hij een verbinding wil maken tussen spirituele principes en de grote wereldproblemen waar de mensheid nu voor staat.

Klimaatverandering in je hoofd

Welkom dit is Phylos. Ik groet je met al mijn licht en liefde. Voor dit artikel wil ik het hebben over bewustzijn en hoe dit van invloed is op grote wereldproblemen als de klimaatsverandering en het toenemende terrorisme.

Alles is bewustzijn. De hele wereld is bewustzijn. Van zeer hoog essentiebewustzijn, het goddelijke licht, tot gedachten, die al meer gecondenseerd bewustzijn zijn, en aardse materiële vormen van sterk gecondenseerd bewustzijn.

Je kunt bewustzijn beïnvloeden met bewustzijn. Wanneer je bijvoorbeeld met je handen iets maakt is dat op meerdere niveaus een manifestatie van bewustzijn. Op het ene niveau heb je met je bewustzijn een concept gemaakt wat je vorm hebt gegeven met je handen, op het andere niveau is het werken met je handen werken met gecondenseerd bewustzijn. Wellicht kwam de inspiratie voor je werk vanaf een hoger niveau van bewustzijn.

Je kunt de klimaatsverandering aanpakken door actievoeren, door dingen te veranderen in de aardse materie, en je kunt op het hogere niveau werken met bewustzijn, door meditatie, door het houden van een visie, maar bovenal door zelf een voorbeeld te zijn.

Wanneer je zelf veel auto rijdt of vliegreizen maakt kun je zeggen: “ach, ik kan het lampje ook wel laten branden, wat maakt dat nou uit op die grote hoeveelheid energie die ik toch al gebruik.” Maar dat is niet waar. Wanneer jij een lampje niet onnodig laat branden draag je natuurlijk in letterlijk zin bij aan minder energieverbruik, maar belangrijker is nog dat je daarmee een bewustzijn creëert in jezelf van energiezuinig zijn. Hoe meer mensen een energiezuinig bewustzijn ontwikkelen, hoe sterker dit vorm krijgt in de wereld.

Datgene wat je aandacht geeft groeit. Dit is zo omdat aandacht qua substantie in wezen het zelfde is als wat je ook maar in je aandacht neemt, materiële of immateriële vormen, namelijk een uiting van bewustzijn. Als jij een conflict hebt met je baas en je denkt daarna enkele dagen over alle slechte eigenschappen van je baas, zal het conflict toenemen. Benadruk je echter al zijn positieve kwaliteiten, dan schep je de energie om het conflict op te lossen.

De beste manier van terroristenbestrijding is om het woord ‘terrorisme’ niet meer in het bewustzijn te hebben en een focus van innerlijke vrede te houden.

Een jaar of honderd geleden bestond het woord terrorisme nog niet en waren er dus geen terroristen. De laatste jaren is het begrip door de politiek sterk naar voren gehaald, waardoor het terrorismebewustzijn enorm is toegenomen en er een even grote toename van het terrorisme op zich plaatsvindt. De hoeveelheid “terroristische” zelfmoordenaars met bommen op hun lichaam is exponentieel gegroeid.

Ook wanneer je de opwarming van de aarde wilt tegengaan is bewustzijnsverandering het belangrijkste. Omdat er een visie ontstaat om op een andere manier met de aarde om te gaan, wordt dit een nieuw bewustzijn in de mensen, zelfs tot in hun DNA. Hieruit vloeit automatisch voort dat mensen anders met energie en met de aarde omgaan, niet door opgelegde maatregelen, maar door natuurlijke verandering.

Ditzelfde principe werkt in het geval van terrorisme. Als het terrorist-zijn uit het bewustzijn verdwijnt, zijn er geen terroristen meer. Je zou kunnen tegenwerpen dat als jouw bewustzijn verandert, de terrorist nog steeds hetzelfde doet, maar het voert verder dan dat. Wanneer het bewustzijn van een groep steeds meer op vrede gericht is, verschuift er in een steeds grotere groep mensen in hun bewustzijn iets waardoor zij ook steeds meer op vrede gericht raken en verandert op den duur ook het bewustzijn van degenen die nu terroristische aanslagen plegen. Een groot voorbeeld is Ghandi die geweldloosheid in het bewustzijn bracht. Wanneer je niet met geweld op geweld reageert, maar een visie houdt van geweldloosheid verliest geweld zijn grip.

Momenteel lijkt het bewustzijn van de mensen ver van dit concept verwijderd. Zelfs in Nederland waar nu linkse en sociale partijen aan de macht zijn is er bij deze politici nog steeds een sterke tendens tot harde aanpak van tal van problemen, waarbij iedereen blind lijkt te zijn voor het principe dat daarmee de problemen alleen maar groeien.

Het is ook goed om te beseffen hoe deze stoere aanpak in de politiek in Nederland een gevolg is van de collectieve hypnose die in Amerika is ontstaan van ten eerste het begrip ‘terrorisme’ en ten tweede de harde aanpak. Dit wordt overgenomen in de politiek hier zonder dat de politici zelf nog beseffen hoe ze in feite deze modegolf in bewustzijn volgen.

Wat betreft het terrorisme is het van belang dat terrorisme niet iets concreets is maar een idee dat door mensen gevormd is en zelfs om politieke redenen versterkt is. Overigens is het goed daarbij te beseffen – maar dit terzijde -  dat dit bewust is gedaan en een afleiding vormt van de werkelijke problemen waar de aarde voor staat. De bevolking blijft hierdoor rustig over een aantal belangrijke politieke zaken, zoals de verdeling van macht en aardse bronnen.

Het aantal slachtoffers door terrorisme was aanvankelijk zeer gering als je het bijvoorbeeld vergelijkt met slachtoffers door natuurrampen of door ongelukken. In feite was het aantal slachtoffers door terrorisme verwaarloosbaar klein. Het neemt nu toe door de aandacht die er voor is en daardoor de toename ervan in het bewustzijn.

Wat je zelf kunt doen is dit principe inzien en jezelf zoveel mogelijk onthouden van discussies over terrorisme, en het volgen van alle nieuwsberichten hierover. Dat zijn zinloze activiteiten die het bewustzijn ervan alleen maar doen toenemen.

Wanneer je je innerlijke vrede versterkt word jij een licht  dat uitstraalt naar anderen. Hoe meer positieve energie jij in de wereld brengt, hoe meer je dit helpt ontwaken in anderen en hoe meer je een wereld helpt creëren die positief is en waarin terrorisme vanzelf verdwijnt. Doordat mensen een ander bewustzijn over de omgang met de aardse bronnen ontwikkelen, zal de CO2 uitstoot vanzelf verminderen. Niet door opgelegde maatregelen, maar omdat bijvoorbeeld een fabriek waar mensen werken niet zou kunnen werken of vervuilen zoals nu, omdat simpelweg mensen dat op geen enkele manier meer willen. Er ontstaat een wereld waarin oorlogen niet meer bestaan, niet omdat de politiek zo beslist, maar omdat mensen de wijsheid ontwikkelen waardoor ze niet met geweld op geweld reageren en ze zelf ook niet gewelddadig kunnen en willen zijn.

Het is van belang om in te zien dat dit geen vaag idealisme is maar concrete uitwerkingen van hoe bewustzijn op aarde werkt.

Daarom is het ook wat betreft het klimaat van belang dat jij zelf in je gedrag bewust omgaat met wat jij kunt doen, zelfs als je voor je werk veel auto rijdt of vliegreizen maakt. Het gaat in de eerste plaats om de bewustzijnsverandering die er in jou optreedt. Het is mooi om te zien hoe op dit moment in de aardse werkelijkheid het bewustzijn op deze manier begint te groeien, doordat een van de grote aanzwengelaars van dit principe wat betreft het klimaat, Al Gore, deze positiviteit in mensen weet op te roepen.

Sommigen kiezen ervoor om in de politiek of in actiegroepen te gaan om op die manier in ieder geval iets te doen.

Een van de hoogste manieren om de wereldproblemen aan te pakken is om je eigen licht te ontwikkelen. Wanneer jij spiritueel groeit en ontwaakt in je licht en liefde, word je als het ware een licht dat schijnt op anderen, die hierdoor zelf ook gestimuleerd worden om hun bewustzijn verder te vergroten. Dit telkens groeiende licht van bewustzijnsverruiming en bewustwording van de mensheid is de kracht die de oplossingen voor de wereldproblemen zal brengen.

Egoïstisch nastreven van eigen doelen en het exploiteren van de aarde en anderen vindt plaats op het niveau van de instinctieve geest. Vele van de huidige problemen in de wereld zijn veroorzaakt doordat veel mensen en landen zich nog te veel op dit niveau bewegen. Politiek en actievoeren zijn activiteiten van de intellectuele geest. In de westerse wereld staat de intellectuele geest het hoogst in aanzien. Echter, de weg van de strijd roept alleen maar meer strijd op. De hoogste weg is die van de spirituele geest, van zelfontplooiing en inzicht. Misschien lijkt dit abstract, maar wanneer jij zorgvuldig en liefdevol met jezelf en met anderen en de aarde omgaat, en wanneer anderen dat ook doen, zou de wereld er dan niet morgen al heel anders uit beginnen te zien?

Ik wil je uitnodigen te ontwaken tot je hoogste, spirituele zelf en in te zien dat dit tevens de belangrijkste bijdrage is die je kunt leveren voor de aarde in deze tijd van overgang naar een hoger bewustzijn.

Ik groet je in licht en liefde.