De tijd om te transformeren is nu

Verheven meester Phylos: ‘Wacht niet tot 2012'

Interview verschenen in Paravisie van december 2007, naar aanleiding van het verschijnen van "Geboorte in het Goddelijke"

Interview door Niels Brummelman, eindredacteur Paravisie.

Als op een nacht in 1986 zijn broer in Spanje wordt vermoord, verkeert Jeroen Kuyper tweeduizend kilometer verderop in dromenland. Alles is vredig en rustig, totdat het volgende gebeurt: “In mijn droom komt mijn broer tot me. Hij herhaalt steeds dezelfde zin: ‘Ik wil zelfmoord’. Ik snap er niets van, want  zo ken ik hem niet. Hij is helemaal niet suïcidaal. Als zijn lichaam een paar dagen later gevonden wordt, valt het kwartje. Ik had hem verkeerd verstaan. In werkelijkheid luidde zijn boodschap: ‘Ik ben   zelf vermoord’.” De klap komt hard aan bij Jeroen, maar nadat hij de eerste schrik te boven is gekomen, gaat zijn leven verder. Jeroen is psycholoog en werkt op een opnameafdeling. Geen gemakkelijk werk en samen met de onverwerkte emoties rond de dood van zijn broer, leidt de stress in   1993 tot een breekpunt. Jeroen: “Ik werkte keihard en zat ’s avonds met bier voor de buis. Er moest iets veranderen. Alhoewel ik niet bepaald spiritueel was aangelegd, besloot ik die kant van het leven te gaan verkennen.” Geen verkeerde keus, zoals spoedig zou blijken.

Phylos spreekt

In Portugal volgt Jeroen een week lang een cursus om zijn lichtlichaam te activeren. Het leidt al snel  tot spectaculaire resultaten. Hij komt in contact met wezens uit andere sferen en wordt tijdens een meditatie uit zijn kruin ‘getrokken’ om vervolgens de moord op zijn broer vanaf een plek hoog boven de plaats van misdrijf gade te slaan. Heftig, maar noodzakelijk om deze episode uit zijn leven af te sluiten en zich open te stellen voor het spirituele. Partner Froukje is zó onder de indruk van de ervaringen van Jeroen dat ook zij de cursus besluit te volgen. Gezamenlijk trekken ze in 1996 naar Amerika om daar vervolglessen in de buurt van Mount Shasta bij te wonen. Ze hebben wel eens wat gehoord over de bijzondere energieën die rond de berg hangen en de contacten met het hogere die daar zouden plaatsvinden. Nieuwsgierig geworden, nemen ze samen een kijkje in het gebied. Dat hun ervaring zo ingrijpend zou zijn dat ze er sindsdien één of twee keer per jaar terugkeren, kan geen van beiden op dat moment bevroeden. Jeroen: “Terwijl we de kale, rotsachtige omgeving in ons opnamen,  verscheen er plots een stem in mijn hoofd die zei: ‘Welkom, ik ben Phylos en ik wil graag een boek dicteren’. Ik werd er volledig door overvallen en dacht meteen aan de taak die voor me lag. Een boek schrijven? Dat kon ik toch zeker niet! Om mijn scepsis weg te nemen bewees Phylos zijn aanwezigheid. Hij zei: ‘Om de hoek zul je iets moois zien’. En hij had gelijk: een prachtig bloemenveld strekte zich voor ons uit!”

Energietransmissies

Al gauw werd duidelijk dat ook Froukje een belangrijke rol in het contact had. Om de energie van Phylos te kanaliseren en te focussen op Jeroen moest zij een paar meter vooruit blijven lopen. Én omhoog, want anders werkte het ook niet. Jeroen sprak de boodschappen ondertussen in op een cassetterecorder die hij vanaf dat moment bij ieder bezoek aan Mount Shasta op zijn buik had hangen. Over het contact met Phylos vertelt hij: “Er zijn twee manieren waarop ik informatie van hem doorkrijg. Soms krijg ik opeens een hele bundel informatie toegestopt. Dan moet ik blijven lopen en me goed concentreren om het verhaal als het ware uit te rollen. Maar andere keren ben ik nauwelijks bij het proces betrokken. De woorden en zinnen komen dan als vanzelf. Uit de eerste transmissies is het boek ‘Geboorte in het goddelijke’ voortgekomen. Hierna volgen nog zes delen waarin dieper wordt ingegaan op de onderwerpen die in het eerste boek worden aangestipt. Je hoeft tijdens het lezen overigens niet alles te begrijpen, want naast de informatie die Phylos wil doorgeven, zijn er energietransmissies door de teksten heen verweven. Deze zijn bedoeld om de lezers op een hoger trillingsniveau te brengen, zodat de komende transformatie soepeler voor hen verlopen zal. Maar de ratio wil graag verklaringen en vandaar dat Phylos óók feitelijke informatie met ons deelt. Deze tweeledige benadering komt ook in het boek tot uiting: naast uitleg, treft de lezer praktische meditatieoefeningen aan.”

Golflengte

Op de vraag waarom juist Jeroen en Froukje zijn uitgekozen om de boodschappen van de verheven meester Phylos te ontvangen en door te geven, zwijgt het tweetal korte tijd. Dan neemt Froukje het woord: “Het is voor ons duidelijk dat de afspraak al gemaakt werd voordat we op aarde incarneerden. De bijzondere manier waarop we bij elkaar zijn gekomen wijst daarop, evenals mijn vorig leven rondom Mount Shasta en een vorig leven van Jeroen als Tibetaan. Maar het belangrijkste is toch wel dat de energie van Jeroen heel geschikt is voor het vertalen en doorgeven van informatie en op dezelfde golflengte zit als die van Phylos. Dat vergemakkelijkt het contact aanzienlijk.” Waarom komt Phylos juist op dit moment met zijn verhaal en hoe verhoudt het zich tot al het andere gechannelde materiaal dat inmiddels in de schappen van onze boekwinkels te vinden is? Jeroen: “Het moment heeft alles te maken met de transitiefase waar we momenteel middenin zitten. Daar kom ik, samen met Phylos, straks graag op terug. Daarnaast is het zo dat elk tijdperk andere behoeftes en uitdrukkingsvormen kent. De Bijbel past bijvoorbeeld precies in de context van de tijd en omgeving waarin het geschreven werd. Alhoewel veel  passages nog zeer waardevol en leerzaam zijn, is niet alles meer op het moderne leven van toepassing. De informatie die we als mensheid sinds enige tientallen jaren van verheven meesters doorkrijgen, voldoet wel aan dat criterium. En omdat niet iedereen op dezelfde manier benaderd kan worden, daarvoor zijn de individuele trillingsniveaus te afwijkend, verschijnen er vanuit verschillende bronnen diverse channelings. Zodat iedereen iets kan vinden wat met hem of haar resoneert.”

Het jaar 2012

Dan de boodschap zelf. Want wat wil Phylos ons nu eigenlijk vertellen? Jeroen stemt zich af en laat Phylos zelf aan het woord: “Een mens is een energetische uitingsvorm met veel meer mogelijkheden dan hij zelf beseft. De aardse persoonlijkheid is slechts een hulpmiddel om in de dichte energie van de aarde te kunnen overleven. De meeste mensen identificeren zich ten onrechte hiermee. Wanneer je je bewust wordt van deze grotere werkelijkheid, kun je het aardse overstijgen en het kosmische wezen worden dat je in werkelijkheid bent. Daarmee zal ook je effectiviteit in dit leven toenemen. Je liefde en scheppingskracht zullen tot volle wasdom komen. De tijd om deze stap voor jezelf en de mensheid te maken is nu. Juist omdat jullie vanaf 2000 een veranderingsproces meemaken, de energieën transformeren naar een hoger ontwikkelingsniveau, zijn de mogelijkheden tot individuele en collectieve groei enorm. Velen hebben gehoord van het jaar 2012 en wachten op de omslag waarvan ze menen dat die dan zal plaatsvinden. Maar de enige betekenis van dat jaartal is dat de veranderingsenergieën op dat moment op z’n sterkst zijn. Ga niet stilzitten tot 2012, want de vibraties van de nieuwe tijd zijn ook nu al, bijvoorbeeld tijdens bepaalde meditatieoefeningen, merk- en bruikbaar! Iedereen voelt ze op onbewust niveau. Dat kan voor mensen die niet spiritueel ingesteld zijn angst oproepen. De weerslag daarvan is momenteel duidelijk in de wereld zichtbaar: op veel plaatsen heerst onrust, oorlogen zijn schering en inslag en het aantal natuurrampen neemt toe. Maar in plaats van je te focussen op deze problemen, kun je beter de blik naar binnen toe richten. Stem je af op de nieuwe energieën, dan help je jezelf en jouw medemens op de meest effectieve wijze.”

Eenheidsbewustzijn

Jeroen wil benadrukken dat hij staat achter de informatie die hij van Phylos doorkrijgt. Op momenten dat hij deze verheven meester het woord geeft, schuift hij zeker niet de verantwoordelijkheid af voor hetgeen gezegd wordt. Dat in gedachten houdend, vervolgt Jeroen zelf het betoog: “Het is natuurlijk goed dat er politici, burgers en actiegroepen zijn die zich actief inzetten voor een betere wereld. Wij willen zeker geen oproep doen om ons van de problemen waar we voor staan - denk aan armoede, vervuiling en dierenleed - af te wenden. Maar Phylos stelt dat het opkrikken van je eigen energieniveau het allerbelangrijkst is. Doe je dat, dan straalt er als vanzelf positieve restenergie de wereld in waardoor een sneeuwbaleffect ontstaat. Dat is het beste tegengif ter bestrijding van de problematiek van de huidige tijd.” Volgens Phylos zijn we op weg naar eenheidsbewustzijn, waarbij verbondenheid belangrijker is dan afscheiding. Dat komt omdat de creatie te allen tijde op zoek is naar hogere uitingsvormen, die meer schoonheid en geluk voortbrengen. Van een doel kan in deze echter niet gesproken worden. Phylos, via Jeroen: “De neiging om tot hogere uitingsvormen te komen kun je ook een natuurwet noemen, maar eigenlijk is het allemaal nog veel abstracter. Het woord doel is een aardse vertaling van Zijn. Op de hoogste niveaus is er alleen maar Zijn. Tegelijkertijd bestaat er in lagere sferen het gevoel van doel en groei. Maar dat ontstaat niet om het Zijn nog completer te maken, want dat is al perfect en compleet zoals het is. Dit zijn ogenschijnlijke paradoxen die in aardse termen niet rationeel uit te leggen of te verklaren zijn.”

Klimaatverandering

In de periode 2004-2008 zijn de energieveranderingen waarover Phylos spreekt volgens hem voelbaar en zelfs zichtbaar geworden. Zo is het door een toename in bewustzijn voor steeds meer mensen mogelijk in contact te staan met het hogere en spirituele, of om paranormale ervaringen op te doen. Aan de andere kant zijn de klimaatveranderingen het gesprek van de dag. Tijdens de vier jaar na 2008 gaat het er volgens Phylos serieus aan toe. Zozeer zelfs dat er angst kan ontstaan, ook in het veilige Nederland. De energie van angst is echter onwenselijk en daarom aarzelt Phylos om in detail te vertellen over de komende jaren. Ook al omdat angst in principe onnodig is. Phylos: “Angst roept egoïsme en verwarring op. De karmische energie die erdoor wordt opgebouwd, kan in potentie klimaatveranderingen en de daarmee gepaard gaande natuurrampen veroorzaken. Sterker nog: deze negatieve emoties zijn waarschijnlijk voor 95% verantwoordelijk voor alles wat er nu met het milieu gebeurt. Het nastreven van het eigen belang, veroorzaakt door de angst, is dus een gemankeerd overlevingsmechanisme. Alleen door verbinding ontstaat vrede en veiligheid. Toch zijn wij meesters niet bang voor de toekomst van de planeet en zijn bewoners. De aarde kan heel wat hebben en blijft hoe dan ook bestaan. De energetische verschuivingen leiden er slechts toe dat sommige manifestatievormen verloren zullen gaan. Daaronder misschien ook de mens. Maar tegelijkertijd ontstaan er weer tal van nieuwe verschijningsvormen, waarin de ziel kan incarneren om zijn eigenheid tot expressie te brengen. Voor dit moment nemen wij verheven meesters afscheid van jullie met al onze liefde en al ons licht.”

Tekst: Niels Brummelman