Artikelen

Kredietcrisis – kredietbelofte

18 oktober 2008
Welkom, dit is Phylos,

Ik groet je vanuit het licht met al mijn licht en liefde.

Op dit moment vindt er een prachtige ontwikkeling op aarde plaats, die kredietcrisis wordt genoemd. Maar wat is dit eigenlijk?

Geld is een bijzondere manifestatie van het menselijk bewustzijn. Het is een volledig door mensen gecreëerde illusie, waar heel veel waarde aan wordt gehecht.. Een illusie met daaraan gehecht een waarde. De basis van waaruit geld is ontstaan is de overeenkomst dat als jij iets voor mij doet, ik voor jou iets terug zal doen. In oorsprong, en nu nog steeds, is geld een belofte. Een krediet is ook een belofte, waarbij je iets geeft met de belofte van de ander dat er iets voor terugkomt. Een geld- krediet is dus het uitgeven van een belofte van een belofte, een dubbele illusie eigenlijk. Jullie financiële wereld draait op een dubbele illusie!

Wanneer beloftes niet gehouden worden, loopt het systeem mis. Het systeem van geld is een prachtige manifestatie van een hoge intelligentie en het werkt prachtig zolang de gebruikers ervan zuiver zijn in hun intenties en hun beloftes. Terug naar de basis: als ik jou rijst beloof in ruil voor melk van jouw koe en ik, voordat de rijst geoogst kan worden, alvast de melk mag drinken, en vervolgens de rijst niet geef, of niet blijk te hebben, dan loopt het spaak. Beloftes zijn gebaseerd op vertrouwen.

Vertrouwen, dat is meteen de kern van wat op dit moment in de ontwikkeling van de planeet het allerbelangrijkste is. Als ik mijn best doe om minder vervuiling te veroorzaken, wat een extra inspanning is, en mijn buurland zegt toe hetzelfde te doen maar doet dat niet, waardoor haar producten goedkoper zijn en beter verkopen, dan is het wel heel moeilijk om mijn belofte te blijven houden. Althans, dat is de gedachte die vanuit het huidige bewustzijnsniveau van de mensheid de overhand heeft. Vanuit hoger bewustzijn zul je toch deze extra inspanning blijven leveren, ondanks de consequenties, omdat je weet dat één licht uitstraalt naar een wijde omgeving en steeds meer anderen inspireert om ook zo’n licht te worden.

Wanneer er geen vertrouwen is, raakt op dit moment de mensheid nog in een negatieve spiraal, met als gevolg oorlog om de eigen belangen te beschermen en hebzucht ten koste van anderen.

De zogenaamde kredietcrisis is in feite een prachtige, want nu nog zachte, manier van het universum om de scheefgroei te herstellen. Het mooie van deze verschuiving is dat het het bewustzijn laat groeien dat de mensheid de problemen samen moet oplossen, en dat de wil hiertoe groeit. Het woord ‘crisis’ heeft een hele negatieve bijklank: het betekent dat het verkeerd gaat en roept angst op. Deze angst versterkt aanvankelijk het onderlinge wantrouwen en kan op die manier tot meer problemen leiden. Maar omdat het hier een natuurlijk herstel betreft van een prachtige uiting van de menselijke intelligentie, spreek ik over wat deze zogenaamde crisis werkelijk is: een belofte.

Het is verheugend om te zien dat de nieuwetijds-energie inmiddels zo ver is doorgedrongen dat deze kans op samenwerking inderdaad opgepakt lijkt te worden door regeringen. De kredietbelofte begint te leiden tot de eerste stappen naar de nieuwe wereld.

Deze ontwikkeling is nog broos en het is waarschijnlijk dat op dit moment nog, wanneer de ergste schrik en angst voorbij is, de egoïstische krachten zullen proberen door te gaan op de oude voet of er zelfs nog meer aan te verdienen. Echter, de positieve wil op de wereld tot verandering is momenteel sterker dan ooit aanwezig en de kans van slagen van deze belofte groter dan ooit. Mocht het echter nog niet lukken, dan zal over enige tijd een nieuwe kredietbelofte ontstaan, die wel aanvankelijk nog krachtiger zal zijn dan de huidige, en dus eerst meer angst en chaos teweeg zal brengen.

De huidige economie is gebaseerd op materiële groei en hebzucht. Er is niemand die het abnormaal vindt dat vakbonden ieder jaar meer voor de mensen willen, dit is volledig geaccepteerd in het massa denken. Degenen die er tegen zijn zijn de werkgevers die zelf meer denken te moeten krijgen om te blijven bestaan, wat in dit systeem ook daadwerkelijk zo kan uitpakken. Maar de verdeling van de welvaart en armoede wordt steeds schrijnender. In de nieuwe tijd zal als gevolg van toegenomen bewustzijn de angst en het wantrouwen verdwijnen en er een nul economie ontstaan. Dit betekent niet dat er niets meer gebeurt, maar dat wat er door bedrijven gedaan wordt in balans is met de planeet: het ecosysteem, eerlijkheid en respect, waarbij het besef er is dat geven tot veel meer geluk leidt dan nemen of krijgen.

Wij geascendeerde meesters willen er verder op wijzen dat de prachtige lessen die uit de huidige kredietbelofte te halen zijn op gelijksoortige wijze gelden voor bijvoorbeeld de milieubelofte.

Jullie zitten op het omslagpunt naar het nieuwe bewustzijn. Daarom is het van belang om als lichtwerkers een krachtige positieve energie over deze belofte over de aarde te laten uitgaan. Als de huidige belofte nog niet voldoende positief uitwerkt komt er weer een volgende, waardoor dit natuurlijke herstel verder gaat. Echter, de weg van pijn en lijden die ergere crises aanvankelijk ook teweegbrengen is niet nodig.

Ik groet je in licht en liefde,

Dit was Phylos