Artikelen

Paasvuren

16 april 2006

Welkom, dit is Phylos. Ik groet jullie met mijn licht en liefde. Wat een rook hier vandaag! Jullie energie raakt er helemaal door verstopt. Rook van de paasvuren, een gewoonte die ieder jaar grotere vormen aanneemt. Voor jonge zielen en voor kinderen zijn vuren erg mooi, zij houden er van om met de variabelen van de aardse werkelijkheid te spelen. Voor oudere zielen is een klein vuurtje zo nu en dan erg goed voor het reinigen van de energievelden en om op te laden en contact te maken met alle elementen. Maar helaas is voor de meesten de reden om naar zo’n vuur te gaan innerlijke leegte. Het zijn deze personen die het in deze tijd moeilijk hebben en steeds moeilijker krijgen. De energieën op aarde veranderen in snel tempo en vragen om grote flexibiliteit en openheid. Het is uiterst belangrijk om je juist in deze tijd met je aandacht naar je innerlijke zelf te gaan en het grotere gehaal te vinden. Het is juist nu belangrijk je innerlijke verbinding met God te ervaren. Maar zij die zich afsluiten voor ons licht, zij die niets moeten weten van spirituele zaken, zij raken steeds meer verward. Zij zoeken hun heil in het vasthouden aan de aardse zaken. Omdat de energieën zo sterk veranderen klampen zij zich steeds sterker vast aan het vertrouwde. Tegelijkertijd neemt de angst toe. Het lukt steeds minder om dit houvast te kunnen blijven geloven. Er komt angst in de harten van hen die proberen te blijven slapen. Om daar mee om te gaan zoeken ze steeds sterkere aardse prikkels en houvast. Vandaar steeds grotere paasvuren, steeds meer vuurwerk met oudejaar, steeds extremere televisieprogramma’s, vakanties naar steeds verdere bestemmingen en zelfs het bouwen van extreem hoge torens raakt weer in zwang.

In de politiek nemen de partijen en ideeën die angst koesteren of manipuleren toe. Is het niet opmerkelijk dat de meeste spirituele mensen aan de linkerkant staan? Dat zijn de partijen die meer willen delen en samen doen, die minder op angst drijven. Waar angst regeert keren velen zich tot de rechtse partijen. Zij beloven zekerheid en veiligheid die er niet is. Ware zekerheid en veiligheid zitten in jezelf. Besef dat al deze extra investering in de illusie van de aardse werkelijkheid niet helpt om je veiliger of gelukkiger te voelen. Er is nog nooit iemand gelukkig geworden van aardse bezittingen. Ze kunnen je een tijdelijk gevoel van geruststelling of blijdschap geven. Hoeveel van jullie kopen niet van alles om het kopen, vanwege het gevoel van geruststelling dat het geeft, terwijl je het nergens voor nodig hebt. Geruststelling is geen geluk. Alle materiele bezittingen zijn onnodig wanneer je naar je hart gaat en werkelijk naar binnen gaat. De grootste schat ligt in jezelf.

Moet je nu boos zijn op diegenen die de lucht vervuilen met een zinloos vuur? Moet je tegen rechtse mensen zijn? Moet je de leeghoofden verfoeien? Natuurlijk niet. Zolang als jullie hier boos van worden heb je je hart nog niet voldoende geopend. Je boosheid is de weerspiegeling van je eigen angst. Jij bent een reflectie van het goddelijke bewustzijn, maar zij zijn dat evenzeer. Besef dat je vaak boos bent om iets wat je zelf vroeger ook hebt gedaan, zoals harde muziek maken. Vind de vrede en liefde in jezelf en zie de harten van de mensen, ook van de jonge zielen en de leeghoofden. Laat je liefde onvoorwaardelijk zijn en hun ziel bereiken. Deze mensen lezen dit tijdschrift niet, maar je hoeft ze niet te overtuigen. Enkel door jezelf te perfectioneren in liefde zul je hen bereiken, niet door argumenteren of discussie. Naar binnen gaan en jezelf vinden is het allerbelangrijkste wat jij voor de wereld en de onwetenden kunt doen.

Ik groet je in licht en liefde, dit was Phylos.