Artikelen

Amerikaanse verkiezingsuitslag als noodzakelijke tussenfase

26 november 2016

Channeling door Jeroen Kuyper

Amerikaanse verkiezingsuitslag als noodzakelijke tussenfase

Ooit een politicus horen zeggen: "deze problematiek is zo ingewikkeld, het groeit me volledig boven de pet?"

Welkom dit is Phylos,

Graag wil ik enkele woorden wijden aan de huidige omstandigheden op aarde, gezien de grote verwarring die er onder de mensen heerst.

Een mens is bewustzijn in een lichaam. Door deze combinatie is het mogelijk op aarde te zijn met alle prachtige leerervaringen die dit biedt voor de ziel. Een belangrijke beperking is de hersenstructuur, die voor een deel bepaalt in welke mate je bewustzijn "bewust" op aarde aanwezig kan zijn. Ik zeg 'voor een deel', omdat de beperkingen van de hersenstructuur te overstijgen zijn, bijvoorbeeld door meditatie.

Zelfrealisatie is te zien als de staat, waarin je bewustzijn los van je hersenen vrij tot je beschikking staat. Vanuit deze staat kun je alles creëren wat je maar wenst, zoals grote meesters zoals Jezus en Paramahansa Yogananda hebben laten zien. Zij waren zelfs in staat mensen uit de dood te laten terugkeren.

Deze zelfgerealiseerde meesters hebben echter de behoefte tot het creëren van allerlei materiële zaken en het verrichten van wonderen overstegen. De reden om ze soms toch te tonen dient altijd een hoger doel, bijvoorbeeld om anderen in hun ontwikkeling te helpen. Zo vertelde de grote meester Neem Karoli Baba aan Ram Dass wat deze vlak voor zijn komst naar hem had gedaan en gedacht, om hem te helpen zijn scepsis te overwinnen.

De menselijke hersenen zijn net als die van zoogdieren. Ze zijn een stuk verder geëvolueerd, waardoor onder meer het vermogen tot zelfreflectie is ontstaan. Maar net als bij zoogdieren reikt het overzicht niet veel verder dan de eigen leefgemeenschap, terwijl de ontwikkeling van de technologie de hele wereld binnen handbereik brengt. Menselijke hersenen zijn eigenlijk niet in staat deze enorme hoeveelheid nieuws en informatie te hanteren. Ze hebben niet de capaciteit voor een ruim overzicht en het bevatten van de implicaties van alles wat er gaande is.

Een mogelijke reactie is de wereld in je geest daarom te beperken tot wat je wél kunt overzien en je af te sluiten voor de rest. Of om alles te over-simplificeren en tot simpele zwart/wit beelden te reduceren, zoals te zien is in de opkomst van populistische partijen in vele landen. Een andere manier is om net te doen of alles onder controle is vanuit een soort aangemeten autoriteit, zoals veel politici doen. Ooit een politicus horen zeggen: "deze problematiek is zo ingewikkeld, het groeit me volledig boven de pet?" Deze reacties zijn in feite coping-strategieën, manieren om de angst die de overweldiging oproept te lijf te gaan.

Door de enorme schaalvergroting ontstaat er enerzijds een anarchistisch aandoende chaos, zoals bijvoorbeeld tot uiting komt in ongecensureerd gescheld op het internet. Helaas doen sommige politici hieraan mee in de hoop kiezers te trekken.

Aan de andere kant neemt de behoefte toe aan vaderlijke of moederlijke echte leiders. Een echte leider houdt rekening met de wensen van alle partijen en behandelt iedereen met respect. In de politiek worden dit staatsmannen of staatsvrouwen genoemd. Dit zijn mensen van groot kaliber, waarvan er niet zo veel zijn.

In deze tijd van verwarring kan het zijn dat er leiders opkomen die gebruik maken van de verwarring voor egocentrische belangen. Bij andere delen van de bevolking roept juist dit angst op, omdat ze vanuit hun normen- en waardenbesef weten dat het niet klopt. Wij zien het als een noodzakelijke tussenfase. Op korte termijn bewerkstelligen deze 'leiders' zeker schade en achteruitgang. Maar het past allemaal in de hogere goddelijke en karmische wetten, waarbij de wal het schip keert: juist een toenemend aantal negatieve ontwikkelingen die het gevolg zijn van ogenschijnlijk verkeerde keuzes, maken duidelijker wat er aan de hand is en doen het bewustzijn hiervan bij steeds meer mensen toenemen. Het is één van de manieren waarop het bewustzijn van de mensheid momenteel aan het groeien is om zich aan te passen aan de nieuwe straal van het hart.

Zoals we in een eerdere channeling aangaven heeft de omslag van de straal van de macht naar deze nieuwe straal al plaatsgevonden. Dat wil dat niet zeggen dat vanaf dat moment de wereld volledig vol liefde en licht is. Je kunt het vergelijken met de kortste dag in december. Daarna merkt je ook niet direct dat het langer licht is.

Opnieuw is onze boodschap om niet mee te gaan in de angst en onvrede, maar naar binnen te gaan en de vrede in jezelf te vinden. Vanuit die stabiliteit en innerlijke rust kun je de ontwikkelingen in de wereld volgen zonder angst, waardoor je je er niet voor hoeft af te sluiten of in simplisme hoeft te vervallen.

Ik groet je in grote liefde. Dit was Phylos. Namaste.