Artikelen

Stem je af op de frequenties van de nieuwe tijd

16 oktober 2016

Geascendeerde meester Phylos, gechanneld door Jeroen Kuyper

Momenteel is er een belangrijke energieverandering gaande naar de straal van het hart. Enige tijd geleden is het omslagpunt bereikt waardoor de energie van het hart de overhand krijgt over die van de oude straal van de macht.

Door je bewust te worden van de energieveranderingen die zowel op kosmische schaal als op het kleine atomaire vlak plaatsvinden, begrijp je beter wat er op aarde en in jezelf gebeurt. Je kunt leren je af te stemmen op de hogere frequenties van de nieuwetijdsenergie waardoor veel heling kan plaatsvinden.

Deze energieverandering is in de wereld zichtbaar. Wanneer je oplet kun je belangrijke positieve ontwikkelingen in saamhorigheid en meer liefde beginnen waar te nemen, terwijl tegelijkertijd de kramp van degenen die aan de oude machtsstructuren vast proberen te houden nog sterk aanwezig is. Als je goed kijkt,kun je zien dat die grip echter begint te verslappen.

Over aan aantal decennia zal met een zekere verbazing worden teruggekeken op de huidige tijd als een tijd waarin het bewustzijn van de mensheid in politiek opzicht zich nog in een puberaal stadium bevond, waarbij mensen niet in staat waren op harmonieuze wijze met meningsverschillen om te gaan en de aarde en de natuur nog gezien werden als dingen waar je gebruik van kunt maken.

Energie is constant in beweging, zowel op heel klein, atomair als op groter kosmisch niveau. Wanneer je jezelf op steeds kleiner niveau met een elektronenmicroscoop bekijkt, zie je beweging, trilling, energie en verder leegte.

Je leeft in een energie-universum en zelf ben je eveneens een energie-wezen, onderhevig aan constante verandering door telkens wisselende energetische invloeden. Gelukkig ben je je hier nauwelijks van bewust, want om op aarde te kunnen leven heb je een zeker idee van constantie nodig, zelfs al is dit in feite een illusie. De cellen in je lichaam zijn in zeven jaar compleet vernieuwd en iedere seconde sterven er massa's cellen in je lichaam en worden er nieuwe geboren, volledig buiten je bewustzijn om.

Anders gezegd: je beleeft jezelf alsof je in grote lijn constant dezelfde persoon bent, in een min of meer constante wereld. In werkelijkheid veranderen zowel je omgeving als jijzelf van moment tot moment. Sommige veranderingen merk je: je kunt wisselingen in stemming of alertheid opmerken, en buiten jezelf bijvoorbeeld veranderingen in temperatuur of luchtvochtigheid. Van de grote kosmische verschuivingen en de energiegolven die naar de aarde komen ben je je waarschijnlijk nauwelijks bewust.

Je bewust worden van al deze grote en kleine energieveranderingen heeft grote voordelen. Door het universum en jezelf te leren kennen als energie kun je er gebruik van maken en ermee werken. Je kunt jezelf naar een hoger energieniveau brengen, naar de verfijnde trilling van de nieuwe tijdsenergie, van de eenheid, de bron van alles en op dat niveau bewust diepgaande veranderingen brengen in jezelf. Spectaculaire effecten hiervan zijn zichtbaar bij sommige healing methodes, waarbij mensen herstellen van zogenaamd ongeneeslijke ziekten. Dit wordt dan een wonder genoemd, maar wat is een wonder? Wanneer je leert denken op energieniveau worden wonderen begrijpelijk en kun je ze zelfs creëren.

Een korte manier om je te beginnen af te stemmen op de hogere frequenties in jezelf en op aarde, is door langzaam en rustig diep in en uit te ademen. Bij de inademing stel je je voor dat je je vult met deze verfijnde vibratie en bij de uitademing laat je alle resten van lagere vibraties los. Je hoeft dit maar een paar minuten te doen om te ervaren hoe deze frequenties je opladen, helderder maken en van nieuwe levensenergie voorzien. Als je deze oefening een paar weken doet zul je merken dat je gezondheid merkbaar vooruit begint te gaan.

Ik groet je in licht en liefde. Dit was Phylos.