Artikelen

Waar gaan we in het nieuwe jaar naartoe?

08 januari 2015

Welkom, dit is Phylos.

Energiestromen op aarde
Gebeurtenissen en ontwikkelingen komen voort uit de balans tussen verschillende energiestromen op aarde. Deze beïnvloeden het bewustzijn en de loop der dingen. Net als de luchtstromen van het weer zijn energiestromen nogal eens aan verandering onderhevig, waardoor het anders kan lopen dan voorspeld. Daarom komen hele concrete voorspelling maar zelden uit, behalve die welke door grote zieners in diepe meditatie vanuit het goddelijke zijn ontvangen.

Het jaar 2015 is een energetisch overgangsjaar.
De oude energie van de straal van macht en de nieuwe energie van het hart van de nieuwe tijd lopen momenteel erg door elkaar heen. Dit geeft een gevoel van chaos in de beleving van mensen. Op aarde zie je dit weerspiegeld in fysieke en materiele chaos. Dit zie je bijvoorbeeld terug in oorlogen die gevoerd worden door mensen bij wie verwarring, onwetendheid en onvrede overheerst.

In 2016 neemt de energie van de nieuwe tijd duidelijker vormen aan en wordt het effect hiervan op grotere schaal merkbaar. Je ziet de gevolgen van de toename van deze lichtere energie ook nu al op aarde, bijvoorbeeld in toenemend milieubewustzijn en in aandacht voor dierenwelzijn. Tegelijkertijd gaat het op grote schaal juist met die onderwerpen helemaal nog niet goed: afgesproken normen voor uitstoot van gifstoffen worden niet gehaald, de houtkap gaat onverminderd verder, diersoorten sterven uit en bonussen zijn nog steeds maatschappelijk onverantwoord hoog. Of een voorbeeld van dit moment op kleine schaal: de roep om een vuurwerkverbod wordt sterker, maar op grote schaal knalt het harder dan ooit en heeft het vuur op het strand van Scheveningen een nieuwe record gevestigd.

Op een bepaald moment slaat de wip om en komen er daadwerkelijke veranderingen. Het moment waarop de wip omslaat is moeilijk te voorspellen. 2017 is een jaar met een lichte energie, evenals 2020, 2021 en 2022.
Wanneer de wip van het bewustzijn begint om te slaan wordt het nieuwetijdsbewustzijn zo sterk dat er ook op grote schaal werkelijke verschuivingen in de richting van meer saamhorigheid, liefde en respect zichtbaar worden. Dit wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de politiek, waar weer werkelijk bevlogen leiders met een aansprekende maatschappelijke visie zich beginnen te manifesteren. Nu zijn er natuurlijk ook politici met visie, maar het ontbreekt aan werkelijk grote wijze leiders. Nelson Mandela is een goed voorbeeld van het soort leider waar we op doelen: een leider die inspireert,  wijsheid en overwicht heeft en die van hoog tot laag gerespecteerd wordt. Het gaat om politici die weten te inspireren om verder te kijken dan de korte termijn en het eigenbelang.

Wat kan dit jou zeggen?
Doordat er zoveel chaos in de energie is, is er veel onzekerheid. Bij velen geeft dit een angst die al dan niet bewust gevoeld wordt. Toenemend egoïsme met oorlogen, uitbuiting en gebrek aan respect zijn het gevolg van dergelijke angst.

Het is daarom zeker nu vooral van belang je basis te blijven versterken en misschien terug te gaan naar basale oefeningen naast het je natuurlijk blijven richten op het hoge licht. Lightbody-ers kunnen daarbij denken aan het versterken van nu’a, dinia en leow; diegenen die bekend zijn met kundalini kunnen de beginstappen weer herhalen.
Qigong meester Wong Kiew Kit beschrijft (in 1995) een van de meest basale qigongoefeningen (“Lifting the Sky”)  als heel goed voor zowel beginners als voor meesters. De neiging kan zijn om je basisoefeningen te laten, wat je richting ook maar is  en te denken dat je al veel verder bent. Maar juist om verder te komen en zeker in deze chaotische tijd is stabiliteit en verbreding van je basis van immens belang.

Dit was Phylos. Ik groet je in licht en liefde. Namaste.