Artikelen

Saint Germain over vliegtuigramp in de Oekraïne

27 juli 2014

Welkom, ik ben Saint Germain. Ik groet je vanuit het licht met al mijn liefde vanuit mijn stralende open hart.

Natuurlijk is de afgelopen week veel aandacht gegaan naar de slachtoffers en nabestaanden van de vliegtuigramp. Daarnaast vanzelfsprekend ook naar de politiek rondom het hele gebeuren.
Hoe kan je nu een dergelijke gebeurtenis vanuit een ruimer perspectief bezien.

Vanuit het aardse menselijke perspectief zou je kunnen zeggen dat hier sprake is van op het oog onnodig enorm veel menselijk leed. En natuurlijk is deze menselijke pijn, het verdriet en de boosheid volop aanwezig. Dat moet ook want die emoties horen bij het aardse leven en het zou niet goed zijn ze niet te hebben.

Maar laten we verder kijken dan dat. Niets in het universum en dus ook niet op de planeet aarde gebeurt namelijk voor niets.

In de eerste plaats de slachtoffers van de ramp. In het vliegtuig zaten die mensen en zelfs die dieren die eraan toe waren hun lichaam te verlaten, niet vanuit hun persoonlijkheid maar vanuit zielsperspectief. Alle inzittenden waren, alhoewel de meesten elkaar in deze incarnatie niet kenden, verbonden door karma dat door deze gebeurtenis is ingelost. Hierdoor kan de zielsreis van allen op een hoger niveau verder gaan. Doordat ze gezamenlijk zijn gegaan kunnen ze hun energie bundelen bij de reis omhoog naar het licht.

Hoe moeilijk het ook is voor de nabestaanden, ook voor hen zijn er groeikansen door zo’n intens verlies.

Begrijp me goed, wij zijn niet blij met al deze pijn maar vanuit zielsniveau is er wel degelijk veel te winnen. Tot zover over de slachtoffers en nabestaanden.

Dan vanuit energieperspectief. Velen van jullie weten dat er een grote energieovergang gaande is op aarde. De hoge en verfijnde vibratie van de nieuwe tijd is al een tijd lang bezig de lagere vibratie van de oude tijd als het ware weg te duwen. Kwaliteiten als harmonie, eenheid, samenwerking, liefde en vrede komen in de plaats van angst, macht en ieder voor zich.

Dit leidt momenteel op aarde tot grote energetische botsingen. Deze energetische botsingen noemen jullie op aarde “rampen”. Daar is deze vliegtuigramp er een van. Maar er zijn er veel meer. In veel meer gebieden zijn op dit moment grote brandhaarden.

Door deze brandhaarden gaan de ogen van de mensen steeds meer open, althans dat is de bedoeling, voor de werkelijke wereldproblemen en de oplossingen daarvoor. De oplossingen zijn te vinden in samenwerking, vrede en liefde en zeker niet in een verdere polarisering.

Door deze gebeurtenis komt een grote actie op gang om de lichamen van de slachtoffers terug te halen, hen te identificeren en zoveel mogelijk hun juiste bestemming bij familie en vrienden te geven. Zoveel mensen zijn bij deze actie betrokken. En dit is een actie van liefde en verbondenheid. Dat is de energie die zo belangrijk is in de nieuwe tijd. En die energie is belangrijk en zeer voelbaar.

Een laatste aspect: in de verschuiving die gaande is naar de nieuwe tijd is geen plaats meer voor leugens en onwaarheid. Onwaarheid komt steeds meer aan het licht. Een niet onbelangrijk aspect van deze ramp is dat hierdoor aan het licht komt hoezeer Rusland betrokken is bij de strijd van de separatisten en dergelijke zware wapens levert. Hierdoor wordt in de wereldpolitiek duidelijker wat hier werkelijk gaande is.

Als je als lichtwerker wilt helpen richt je dan op de energie van liefde en verbondenheid. Laat je liefde en het licht van je meditatie gaan naar de hulpactie, naar de slachtoffers voor hun verdere zielsreis en naar de nabestaanden. Maar ook naar de politieke leiders en naar volken die in verwarring zijn en daardoor boos en angstig worden. Ga niet mee met polarisering maar houd een beeld van vrede en liefde op een prachtige aarde.

Ik groet je met al mijn licht en liefde. Dit was Saint Germain.