Artikelen

Phylos over vliegtuigramp in de Oekraïne

27 juli 2014

Welkom dit is Phylos,

Zelfs in channelings op het internet lezen we politieke opvattingen over welke acties er tegen Rusland ondernomen moeten worden na het neerschieten van het passagiersvliegtuig.

Wij willen andere aspecten belichten dan die van politieke actie.

Het vliegtuigongeluk overschaduwt, althans hier in Nederland, het nieuws over de doden die vallen bij andere conflicten in de wereld. In de dagen na de ramp zijn er drie keer zo veel Palestijnen omgekomen door geweld dan er mensen in het vliegtuig zaten. En ook op andere plaatsen in de wereld vallen vele doden door mensen die elkaar aanvallen. Vanaf het hogere niveau van ontwaken bezien zijn al deze gebeurtenissen even pijnlijk en vooral nutteloos. Mensen die mensen vernietigen, onwetend dat ze alleen maar zichzelf pijn doen. De mensheid is in staat zichzelf als mensheid te vernietigen vanuit deze onwetendheid.

De vliegramp brengt dit opeens heel dichtbij. De verontwaardiging is groot en er klinkt hier en daar bijna oorlogstaal in het willen aanpakken van de Russen. Natuurlijk is het verdriet en de rouw enorm. En natuurlijk is het schokkend voor iedereen. En het brengt naast woede en verontwaardiging ook verbondenheid, zachtheid en liefde in het land.

Vanuit het hogere perspectief gaat het erom dat deze verontwaardiging, verdriet, woede en verbijstering gaat over dingen die dagelijks her en der op de wereld gebeuren. Dagelijks! Nu het zo dichtbij komt is dit tevens en vooral een kans om wakker te worden. De dagelijkse narigheid gebeurt altijd ver weg en nu is het opeens hier. Het is nog geen terroristische aanslag in Nederland zelf, maar wel heel dichtbij.

Wakker worden wil zeggen dat je je bewustzijn verruimt naar een ruimere schaal, naar het grotere perspectief. Het uitmoorden van de mensheid van elkaar en daarmee zichzelf gebeurt dagelijks en neemt nog steeds toe. Het strekt zich veel verder uit dan alleen het letterlijke moorden. Het strekt zich uit tot hoe er omgegaan wordt met de aarde en de natuur. Wakker worden laat je dit alles tegelijkertijd voelen. Het kleine menselijke perspectief beperkt zich tot wat dichtbij is en probeert wat verder weg is niet echt te zien. Dat is ook een bescherming: hoeveel leed kun je nog bevatten? Maar wanneer je wakker bent voel je niet alleen het leed: wanneer je wakker wordt ontspruit er een enorme liefde in je. Deze liefde maakt dat je ondanks al die narigheid in je centrum kunt blijven en vanuit liefde handelt. Je kunt al die ellende in liefde in je opnemen zonder er zelf aan onderdoor te gaan. In tegendeel, je liefde en mededogen wordt alleen maar steeds groter.

Het bewustzijnsniveau van de mensheid in hoe conflicten worden opgelost bevindt zich nog op kleuterniveau. Kleuterniveau, omdat ook de “volwassenen” niet het benodigde overzicht hebben om te zien wat er gebeurt en te reageren vanuit een werkelijk volwassen standpunt. Een robbertje vechten met Poetin lost werkelijk helemaal niets op. De roep om sancties bevredigt misschien de directe gevoelens van wraak en het proberen grip te krijgen op de machteloosheid. Maar op grotere schaal helpt het helemaal niets.

Wat is dan wel een “volwassen” reactie? Om te beginnen, te zien en te erkennen dat kennelijk overal op de wereld waar conflicten uitbreken mensen in staat zijn tot de meest gruwelijke dingen. Ook in Nederland zou je dat zien als er hier oorlog was. Nederlanders zijn in essentie niet beter of slechter dan Russische separatisten. Je kunt ook gemakkelijk zien dat al vele duizenden jaren de reactie van wraak en straf (nu eufemistisch “een passende reactie” genoemd) alleen maar leidt tot nog meer ellende.

Wanneer je wakker bent zie je vanuit het grotere perspectief hoe de collectieve angst aan het toenemen is en hoe dit leidt tot het pogen grip te behouden door concrete en grijpbare actie. De toenemende hardheid in de maatschappij is een angstreactie, die gaat over het diep gevoelde besef dat het hard de verkeerde kant op gaat en er werkelijk iets moet veranderen, terwijl iedereen zich machteloos voelt.

Het werkelijke en “volwassen” antwoord ligt in liefde. De manier waarop de lichamen in Nederland zijn ontvangen en begeleid is een indrukwekkende uiting van liefde en respect. Deze liefde maakt uiteindelijk veel meer indruk op de wereld dan sancties. Niet bij degenen die tot de wreedheden in staat zijn en ze uitvoeren, maar wel in de harten  van de grote meerderheid van de mensen. De liefde die daarin wordt aangewakkerd heeft uiteindelijk veel meer invloed dan welke actie of sanctie dan ook.

De vliegramp brengt dit alles dichterbij en opent de harten. Dit is de diepere betekenis van deze gebeurtenis en de zingeving ervan. Het toont dat er een andere weg is. Het nodigt uit tot ontwaken. We danken degenen die in het vliegtuig zaten dat ze hun leven hiervoor opgeofferd hebben. Op zielsniveau lost dit letterlijk in één klap veel karma op en geeft het de inzittenden een grote sprong in hun spirituele groei.

Besef tegelijkertijd dat wakker worden in stappen gaat. De mensheid heeft nog een weg te gaan. Maar door een gebeurtenis als deze wordt de mensheid even wakker geschud. Hopelijk slapen er steeds minder mensen hierna opnieuw in.

Ik groet je in licht en liefde. Dit was Phylos. Namaste.