Artikelen

Over 2012

11 januari 2012

Welkom, dit is Phylos. Ik groet je vanuit een diepe liefde en verbondenheid.

Mensen hebben behoefte aan indelingen in tijd om overzicht en orde te houden. Vandaar dat een indeling in jaren handig is en een nieuw jaar een goed moment is om enige woorden te spreken over de afgelopen of de komende tijd.
In 2012 is het niet van belang is of televisietoestellen driedimensionaal worden of dat auto’s zichzelf achteruit kunnen inparkeren. Van belang is dat het bewustzijn van de mensen aan het verruimen is naar meer overzicht en zich verdiept naar meer liefde en saamhorigheid.
Het bewustzijn van de meeste mensen heeft een kleine aandacht spanne en kan slechts een kleine hoeveelheid informatie bevatten. Daarnaast zijn er psychologische mechanismen die onprettige informatie buiten de deur willen houden. Zo kan het zijn dat zelfs de tweede kamer zich een week of langer buigt over één asielzoeker en dat de aandacht meer uitgaat naar een gevangen Orka en wat daar mee moet dan naar de grote problemen waar de wereld voor staat.
Je ziet de aandacht spanne ook tekort schieten waar het het milieu betreft. Dat is weer wat meer uit de mode aan het raken. Zelf bij de grote financiële problemen op aarde begint gewenning de overhand te krijgen en verslapt de aandacht. Het niet direct voelen van de problemen maakt dat de aandacht verflauwt.
Het allerbelangrijkste om aan deze grote problemen iets te doen is de ontwikkeling van bewustzijn, en saamhorigheid en liefde.  Deze ontwikkeling is momenteel zeer sterk gaande, al is dit voor velen nog nauwelijks merkbaar. De weg om je bewust van deze stroom van verruiming te worden is allereerst door zelfreflectie en meditatie. Leven vanuit je hart, leven vanuit God. Contact met God die door jou heen stroomt, die je hart opent en je bewustzijn verruimt.
Je richten op God is geen gemakzucht zoals wel eens gedacht wordt, alsof je dan zelf niet meer hoeft na te denken. Je richten op God is een proces van openen, waardoor je bewustzijn verruimt en je juist dieper, completer en ruimer kunt denken.

Om te voorspellen wat de mensheid de komende periode te wachten staat zijn geen meesters of paranormaal begaafde mensen nodig. Je kunt hier zelf eenvoudig inzicht in krijgen door de lijnen zoals die op aarde gaande zijn door te trekken. Je ziet dat er een aantal grote problemen op milieugebied en op economisch gebied spelen. Deze beide gebieden stevenen af op een grote crisis. Als je verder ziet dat er mensen met hoger en lager bewustzijn zijn, kun je verwachten dat degenen bij wie het bewustzijn nog lager is zullen willen vasthouden aan het oude en zullen proberen op egoïstische manier zichzelf in stand te houden als de boel instort. Bedenk hierbij echter wel dat de mens vrijheid tot creëren heeft mee gekregen. Hierdoor ligt wat er precies gaat gebeuren niet vast. Rampen hebben de functie om het bewustzijn wakker te schudden. Op dit moment lijken nog meer rampen nodig om tot een werkelijk omslagpunt voor de mensheid te komen.

Net als in een menselijk leven kan een crisis reinigend en vernieuwend werken. Het oude maakt plaats voor het nieuwe, afhankelijk van hoe je er mee om weet te gaan. De nieuwe stroom van bewustzijn wordt gelukkig steeds sterker. Steeds meer mensen willen saamhorig zijn en elkaar helpen in een nieuwe wereld en het samen doen. Veel mensen zijn geweld en macht en materialisme, ook al doen ze er aan mee, toch grotendeels beu.
De nieuwsmedia focussen vooral op wat er niet goed gaat. Hierdoor lijken de problemen steeds grotere proporties aan te nemen. Dit klopt ook, maar de gevolgen zullen niet zo extreem zijn als waar de wereld op af lijkt te koersen. De onderstroom van spiritueel bewustzijn die aan het opkomen is, is namelijk veel sterker is dan de negatieve zaken waar de media op focussen. Omdat de opkomst van deze onderstroom positief en niet sensationeel is hebben de nieuwsmedia er nog nauwelijks aandacht voor. Daarnaast is ze nog grotendeels onopgemerkt, omdat je een spirituele sensitiviteit nodig hebt om de verandering in energie te kunnen voelen.

Enerzijds naderen dingen punten van instorting, anderzijds is er een veel grotere stroming van positief verruimd bewustzijn in opkomst op aarde. Deze stroom is in overeenstemming met de kosmische beweging en niet te stoppen of te veranderen. Hoewel er moeilijke tijden kunnen komen, chaotische tijden, tijden met veel drama, is het die positieve stroom die dit alles laat uitdoven. Open je voor een nieuwe wereld! Het motto voor de geascendeerde meesters voor 2012 is dan ook om je te richten om die toenemende stroom van bewustzijnsverruiming, die je hart opent en je opent voor liefde en saamhorigheid.

Dit was Phylos. Namaste.