Artikelen

Overgaan Sathya Sai Baba en de opstanding van Christus

24 april 2011

Welkom en namaste, dit is Phylos.

In India is de avatar Sathya Sai Baba overgegaan naar het licht. Zijn missie op deze aarde is voor dit moment volbracht. Dit wil niet zeggen dat zijn missie voor de aarde en de mensheid daarmee eveneens voltooid is –deze gaat gewoon verder. Je kunt je eenvoudig afstemmen op zijn licht en de connectie zelfs sterker voelen dan toen hij nog in zijn menselijke vorm aanwezig was.

Het belang van Sai Baba is vergelijkbaar met die van Jezus. Als Jezus in deze tijd geleefd had was hij zeker ook invloedrijk geweest, maar ook beschuldigd van goocheltrucs, bedrog, pedofilie en noem maar op: de gebruikelijke beschuldigingen aan het adres van grote meesters. Zou een wederopstanding, zoals deze tijdens de paasdagen herdacht wordt, in deze tijd nog serieus genomen worden of als bedrog bestempeld worden? Er is machthebbers veel aan gelegen om de invloed van religieuze leiders beperkt te houden. Machthebbers beseffen hoe veel invloed het goddelijke kan hebben. Een van de krachtigste – en goedkoopste - wapens in de strijd is het in diskrediet brengen van de meesters.

De meesters zelf weten dit en doen hun werk desondanks in liefde en openheid. Hun liefde geldt de mensheid als geheel, inclusief de machthebbers die hen tegenwerken. Dit wil niet zeggen dat een meester alles maar laat gebeuren en passief toeziet. Maar wat de meester ook doet, het komt voort uit de alwetendheid van hen die boven de aardse sluiers van illusie staan. Daar bestaat geen angst, geen jaloezie, enkel liefde.

Wij verkiezen vanuit deze hogere lagen te werken en we verwelkomen Sathya Sai Baba terug in onze lagen. We zijn hem intens dankbaar voor het werk dat hij op aarde heeft verricht. Telkens weer incarneren er grote avatars zoals Jezus of Sai Baba om de vertekeningen in de universele boodschap van liefde bij te stellen. Telkens weer weten mensen vanuit hun beperkte kijk, vanuit hun onwetendheid, de oorspronkelijke leringen te vervormen tot steeds strengere leefregels. Geleidelijk verdwijnt de openheid, de flexibiliteit, de liefde en is het tijd voor nieuwe goddelijke incarnaties. Tegelijkertijd heeft de mensheid haar lessen te leren in de evolutie naar een hoger bewustzijn. Vandaar dat er geen duizenden avatars incarneren, maar enkelen. Iedereen heeft de mogelijkheid te kiezen voor het pad naar bevrijding en de mogelijkheid het geluk van de zelfverwerkelijking in je eigen leven te ervaren. Nu!

Juist nu Sai Baba is overgegaan willen we je uitnodigen stil van binnen te worden en je te openen voor de zachte stroom van liefde die van hem uitgaat en die je kunt ervaren. Het is niet moeilijk. Je kunt je ook openen voor de liefde van de overgang van Jezus, ook al is het ruim tweeduizend jaar later. Je kunt de liefde en het licht je leven nu laten binnenstromen.

Natuurlijk kun je er ook voor kiezen kritische gedachten over Sai Baba of Jezus te koesteren. De keuze is helemaal aan jou, dat is het mooie van het menselijke pad!

Ik groet je in licht en liefde. Dit was Phylos. Namaste.