Uitgangspunten

Begeleiding in transformatie.........
Door liefde en acceptatie lost oude pijn op en word je meer en meer wie je in wezen bent.

 

Belangrijke uitgangspunten in mijn therapie en begeleiding zijn:

Het contact herstellen met wie je in wezen bent

Zoals het lelijke eendje in het gelijknamige sprookje niet weet dat hij in wezen een zwaan is, zo zijn ook wij vaak door onze opvoeding en ontwikkeling de herinnering kwijt geraakt aan wie wij in wezen zijn. Vaak denk je dat je van alles in jezelf moet veranderen om een beter of gelukkiger mens te worden. Er is een gevoel van onte- vredenheid en zoeken naar iets waarvan je denkt dat het er nu niet is. In feite ben je echter al ‘een zwaan’ ook al besef je dat niet. Je kunt leren het contact met wie je in wezen bent, met je ‘zwaan zijn’, te herstellen. Vanuit dit contact ontstaat een ruimere, liefdevollere kijk op onszelf en op anderen.

Laten zijn en accepteren wat er is

Vanuit ons dagelijks bewustzijn hebben we de neiging ons te verzetten tegen moeilijke gevoelens zoals angst, kwaadheid en verdriet. Misschien dat je deze gevoelens veroordeelt of krampachtig probeert te veranderen. Echter, werkelijke verandering kan alleen plaatsvinden vanuit een liefdevolle en accepterende houding naar jezelf en naar je gevoelens. Dit betekent dat ook moeilijke gevoelens er mogen zijn en ook dat je goed bent, precies zoals je bent.

Veranderen van je gedachten

Niet onze omgeving maar onze eigen gedachten bepalen onze werkelijkheid. Wan- neer je dit volledig gaat beseffen en je leert je gedachten te veranderen, ontstaat er een enorm gevoel van vrijheid. Immers, als jij je eigen werkelijkheid creëert, ben jij ook in staat deze te veranderen, terwijl je misschien eerder dacht een speelbal van de omstandigheden te zijn.